Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGSenB/220342
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Sancties en Slachtofferbeleid (DSenS) is op zoek naar een beleidsmedewerker voor het team Sancties Intramuraal.

De senior beleidsmedewerker komt te werken binnen het team Sancties Intramuraal. Het team bestaat uit 16 collega’s.

De visie op gevangenisstraffen: 'Recht doen, kansen bieden’ wordt op dit moment geïmplementeerd en vormt daarmee de basis voor de beleidsontwikkelingen binnen het gevangeniswezen. Vergelding van het gedane leed enerzijds en het voorkomen van recidive anderzijds zijn de leidende doelstellingen voor de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen. Zodoende werken we aan het verhogen van de veiligheid in de maatschappij. De implementatie van de wet straffen en beschermen, is daarbij één van de belangrijkste opgaven voor de komende periode. Daarnaast moet ook verder gekeken worden naar de benodigde beleidsprioriteiten in de toekomst en breder dan alleen binnen het gevangeniswezen. Zo neemt de capaciteitsbehoefte in het gevangeniswezen toe, moet de meerjarenaanpak deradicalisering worden uitgewerkt en vraagt de aanpak van ondermijnende criminaliteit specifieke aandacht van DJI. Binnen het team is tot slot ook het coördinerende opdrachtgeverschap van DJI in den brede voor het directoraat-generaal Straffen en Beschermen belegd.

Wat vragen we van je?
Je geeft met een frisse kijk mede vorm aan het beleid. Je bent daarin de spil tussen politiek en uitvoering. Voor deze rol is een goede kennis van beleid en uitvoering noodzakelijk. Je vindt adviseren van bewindspersonen een leuke uitdaging, ook als dit onder tijdsdruk moet. Denk hierbij aan het voorbereiden van debatten, het beantwoorden van Kamervragen en het schrijven van nota’s. Je bent het eerste aanspreekpunt voor een aantal dossiers en je helpt collega’s met andere dossiers. Je bent sparringpartner voor de directeur en het MT-lid.

Verder ben je:

 • flexibel, je kan snel schakelen en snel tot de kern komen;
 • op je gemak in een complex, politiek en multidisciplinair speelveld met tegengestelde belangen en af en toe hectiek;
 • gewend om te werken met politiek sensitieve onderwerpen;
 • stevig in de advisering, analytisch sterk en je kan goed schrijven;
 • oplossingsgericht met kennis van zowel uitvoering als beleid op het terrein van executieketen;
 • alert op actuele en maatschappelijke ontwikkelingen en je weet deze op een enthousiaste en vindingrijke manier te vertalen in politiek en ambtelijk handelingsperspectief;
 • in staat om met anderen toekomstige ontwikkelingen goed in kaart te brengen en samen met die anderen beleid te ontwikkelen;
 • politiek en bestuurlijk sensitief;
 • een verbinder.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS) staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap alsmede de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. Daarbij staat de directie voor effectief beleid op het terrein van de intramurale, extramurale en financiële sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen. Ook richt de directie zich op forensische zorg (o.a. de optimalisatie van het stelsel FZ) en de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Centraal staat verder de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van criminaliteit, waarbij het kunnen effectueren van hun rechtspositie een belangrijk aandachtspunt is. Tot slot coördineert de directie het DG-lab (innovatie en onderzoekscoördinatie) voor het gehele DG. Een belangrijke doelstelling voor DSenS is om in een dynamische omgeving de juiste strategische vragen te formuleren. In het beleidsproces zoeken we naar draagvlak bij de (keten)partners en over de beoogde en bereikte effecten informeren we het parlement. Hiervoor werken we met gedreven en gedegen medewerkers, die actief extern en intern op zoek zijn naar samenwerking.

De directie bestaat uit vier teams: Sancties Intramuraal (SI), Sancties Extramuraal (SE) en Forensische Zorg (FZV) en Slachtofferbeleid (SB).

Team Sancties Intramuraal

Het team Sancties Intramuraal richt zich op beleid voor een effectieve en efficiënte tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf gericht op een veilige terugkeer naar de samenleving. Belangrijke onderwerpen zijn; veiligheid, zorg, doelgroepen, detentiefasering, re-integratie, tegengaan van voortgezet crimineel handelen en internationale overdracht van strafvonnissen. Daarnaast coördineert het team een aantal grote beleidswijzigingen in de tenuitvoerlegging.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)

Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:
- De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
- De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
- De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Max Korteweg (na 15 augustus 2022)

06-22473331

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Detachering

Senior adviseur Ketenregie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Privacy-officer lokaal

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon