(Senior) beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging tot eind 2025
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 15 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGRR/220510
 • Plaatsingsdatum 23 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor het beleidscluster rechtsbijstand/ advocatuur zijn wij op korte termijn op zoek naar een ervaren beleidsmedewerker.

Als beleidsmedewerker werk je aan de verbetering van de gesubsidieerde rechtsbijstand door advocaten en mediators.

Het werk omvat onder andere:

 • Optreden als sparringpartner voor de Raad voor Rechtsbijstand met de daarbij behorende beleidsmatige aansturing en facilitering waar nodig;
 • Beantwoorden van Kamervragen en opstellen van Kamerbrieven;
 • Opstellen van beleidsnota’s en adviezen;
 • Bijdragen aan het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving;
 • Adviseren over politieke, maatschappelijke en organisatorische aspecten van beleid;
 • Nauw samenwerken met betrokken partijen in de stelselvernieuwing;
 • Monitoren van de voortgang van uitvoeringsactiviteiten.
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt affiniteit met of interesse in het rechtsbestel
 • Je hebt een opleiding in de rechten
 • Je bent pro-actief en initiatiefrijk, in staat om zelfstandig resultaten te bereiken;
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en inzicht in politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Je bent netwerkvaardig zowel binnen als buiten de organisatie, je verbindt verschillende partijen en kunt omgaan met tegengestelde belangen;
 • Je bent in staat om verbanden te zien met andere directies, werkvelden en organisaties;
 • Je bent bereid om projectmatig/ programmatisch te werken

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Proactiviteit
 • Samenwerken
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
 • Stressbestendigheid
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging tot eind 2025
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Rechtsbestel (DRB) stelt de minister in staat zijn stelselverantwoordelijkheid voor het rechtsbestel te kunnen dragen. In die rol moet de minister ervoor zorgen dat de juridische infrastructuur (de daarin opererende instituties en actoren, afzonderlijk en in samenhang, plus de regels die het functioneren bepalen) zodanig functioneert dat het zijn maatschappelijke functie kan vervullen. Dat wil zeggen dat het rechtsbestel het mogelijk maakt rechten te effectueren, de nakoming van verplichtingen af te dwingen, rechtszekerheid te bieden en ordenend en handhavend op te treden, zodat het samenleven ordelijk en rechtvaardig kan verlopen. Die stelselverantwoordelijkheid kan hij alleen maar realiseren door samen te werken met veel partijen binnen en buiten het departement. De directie bestaat uit de afdelingen: Toegang Rechtsbestel (TR), Rechtspraak en Geschiloplossing (RGO) en Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden (SBA), het programma Stelselherziening Rechtsbijstand en het Beleidsteam Privacy.

Binnen de afdeling rechtsbestel werk je voor het beleidscluster rechtsbijstand/ adovcatuur. Het stelsel van rechtsbijstand wordt herzien langs de lijnen van de rapportages van de commissies Wolfsen en Van der Meer. Deze commissies hebben zich gebogen over respectievelijk het stelsel en de bekostiging van de advocatuur.

In november 2018 is er een brief naar de Tweede Kamer gezonden waarin de contouren worden geschetst van een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze contouren vormen het kader waarbinnen het kabinet de opdracht tot herziening van het stelsel verder vormgeeft. Samen met de belangrijkste samenwerkingspartners en belanghebbenden worden op dit moment de contouren uitgewerkt tot een werkend stelsel. Vanuit Justitie en Veiligheid is daartoe tot 2025 het Programma Rechtsbijstand ingericht (een team van 30 enthousiaste teamleden onder leiding van een programmamanager tevens MT-lid DRB) waarin vanuit verschillende deelprogramma’s aan dit doel wordt gewerkt.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vera Balvers

06-50037125

Camiel Munier

06-23177213

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Camiel Munier

06-23177213

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(senior) beleidsmedewerker veilige publieke taak

DGRR/DRC/SH
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon