(Senior) beleidsmedewerker

Directie Veiligheid en Bestuur van het ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD23/DGRR/230156
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Formuleer jij strategische vraagstukken op het terrein van openbare orde en veiligheid en vind je leuk deze te vertalen in concreet beleid? Wil jij een bijdrage leveren aan een effectieve samenwerking met het lokaal bestuur voor een veilige leefomgeving? En hou je van werken met veel verschillende samenwerkingspartners en ligt het je om die bij elkaar te brengen? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
De Directie Veiligheid en Bestuur heeft de werkzaamheden van de beleidsafdelingen ingericht in pijlers. Elke pijler bevat inhoudelijk samenhangende thema's. Je komt te werken in de pijler ‘strategie en verbinding lokaal bestuur’. We houden zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en relevante kennis, we werken aan het formuleren van de lange termijn opgaven van de directie en de vraag wat nodig is om deze lange termijn opgaven te verwezenlijken. Daarnaast formuleren we waar nodig strategische adviezen voor het managementteam en faciliteren en modereren we bestuurlijke en strategische gesprekken en bijeenkomsten.

Je adviseert bijvoorbeeld over de uitvoeringskracht van gemeenten ten behoeve van de openbare orde en veiligheidstaak, het bevorderen van de inzet van technologie en digitalisering, onderzoeken van mogelijkheden voor effectievere samenwerking voor de openbare orde en veiligheidstaken van gemeenten en het bevorderen van burgerbetrokkenheid bij het formuleren van het lokale veiligheidsbeleid. De pijler onderhoud hiervoor intensief contact met gemeenten, veiligheidspartners, ministeries, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Maar ook met directe collega's van de andere pijlers, waarbij je zorgt voor een adequate kennisbasis van de directie. Daarnaast geeft de pijler uitvoering aan de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor, het account voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en vormt de pijler het secretariaat voor verschillende (bestuurlijke) overleggen met het lokaal bestuur.

Voor deze functie vragen we iemand die onder meer een visie ontwikkeld voor het vraagstuk van de (schaarse) uitvoeringskracht van gemeenten, de spil wordt in de relatie met de 4 grootste gemeenten en aan de slag gaat met de verdere professionalisering van de kennisbasis van de directie. Afhankelijk van jouw interesse en capaciteiten en behoefte van de organisatie kun je (op termijn) ook ingezet worden op andere beleidsonderwerpen.

Mooi toch, dat jij met je werk bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen? Dit doe je door samen met relevante partners beleid en instrumenten te ontwikkelen. Met collega’s binnen het ministerie, maar vooral zoek je ook samenwerking en afstemming met de partners buiten het departement.

Wie zoeken wij?
We zoeken een zelfstandige, enthousiaste en flexibele collega die proactief, doortastend en opgavegericht werkt. Je hebt een academisch werk en denkniveau én je bent resultaatgericht met een praktijkgerichte inslag. Affiniteit met veiligheidsopgaves is gewenst. Je signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen en vraagstukken. Je creëert draagvlak voor implementatie en toepassing van adviesproducten en adviesprocessen. Je kunt uit de voeten met (mondelinge) Kamervragen, commissiedebatten en het opstellen van een Kamerbrief.

Je hebt een heldere visie op het "vak" strategie en kan goed verwoorden wat strategie voor jou betekent. Je hebt ervaring met het bestuderen en ontwikkelen van nieuwe methodes en instrumenten en je bent vindingrijk in de toepassing er van. Je weet wat voor Justitie en Veiligheid van belang is en vertaalt dit naar strategieën, oplossingsrichtingen en scenario's.
Je formuleert stevige adviezen; hebt een goede pen en kan overtuigend presenteren.
Je bent tevens een verbinder en houdt van samenwerken

Mocht je interesse hebben, dan vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Wat is jouw visie op de samenwerking tussen rijk en gemeenten?
 • Wat zijn jouw ervaringen om partijen in beweging krijgen?
 • Wanneer kijk jij tevreden terug op een samenwerking?

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Afhankelijk van jou interesse en capaciteiten en behoefte van de organisatie kun je (op termijn) ook ingezet worden op andere beleidsonderwerpen.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de Afdeling Integrale Veiligheid van de directie Veiligheid en Bestuur (DVB). Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Medewerkers geven onder meer via het medewerkersonderzoek aan dat DVB een prettige en collegiale sfeer kent.

DVB heeft zicht op trends en ontwikkelingen in het lokaal veiligheidsdomein. Knelpunten die worden ervaren door lokaal bestuur en bedrijfsleven worden gehoord en opgepakt. DVB ondersteunt in de aanpak van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken door relevante partners bijeen te brengen en waar nodig regie te voeren. Dit doet DVB door beleid te maken om het lokaal bestuur en het bedrijfsleven in staat te stellen de veiligheid te vergroten en weerbaar te maken tegen onveiligheid en criminaliteit. DVB zorgt voor de (wettelijke) toerusting van de burgemeester ten aanzien van zijn openbare orde taak en voor het aanpakken van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven.

Vanuit deze kerntaak heeft DVB grote betrokkenheid bij een aantal ambities uit het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, zoals georganiseerde ondermijnende criminaliteit, de preventieve (wijk)aanpak, regiodeals, het experiment ten aanzien van de productie van wiet en het prostitutiebeleid. Daarnaast zijn ook diverse thema’s volop in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken op het gebied van openbare orde, de bestuurlijke aanpak (met name de bevoegdheden en informatiepositie van lokaal bestuur), het toezicht en handhaving van de leefomgeving (zoals overlast) en ontwikkelingen op het gebied van publiek-private samenwerking.

Directie Veiligheid en Bestuur van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directie Veiligheid en Bestuur van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barbara Perels

06-51358108

Stefan Scheeringa

06-13033207

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Perels

06-51358108

Stefan Scheeringa

06-13033207

Solliciteren?

Directie Veiligheid en Bestuur van het ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Meldkamers, Crisiscommunicatie en Alerteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur cybercrime (S13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon