• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 12
    €4.691 - €6.907 (bruto)
  • Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 9 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/BA/240390, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Wil jij bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen door samen met relevante partners beleid en instrumenten te ontwikkelen? Spreekt het je aan om strategische vraagstukken over openbare orde en veiligheid aan te pakken en om te zetten in beleid? Ben je goed in samenwerken met lokale overheden voor een veilige leefomgeving? Dan hebben we de perfecte baan voor jou!

In deze functie werk je binnen de pijler 'strategie en verbinding lokaal bestuur' van de directie Veiligheid en Bestuur. Je houdt je bezig met het monitoren van maatschappelijke ontwikkelingen, het formuleren van lange termijn doelen voor de directie en het adviseren van het managementteam. Ook modereer je bestuurlijke en strategische gesprekken, je haalt informatie op bij onze partners in het land en deze gebruik je om verschillende nieuwe beleidsopties te verkennen. Je denkt mee in de aanpak van problemen en ondersteunt daarin het lokale bestuur en bedrijfsleven.

Je adviseert bijvoorbeeld over handhavingstaken van gemeenten, onderzoekt de mogelijkheden voor effectievere samenwerking voor de uitvoering van de openbare orde en veiligheidstaken van gemeenten, adviseert over het gebruik van technologie voor het vergroten van de veiligheid en je doet voorstellen voor meer burgerbetrokkenheid in het veiligheidsbeleid. Je onderhoudt contact met gemeenten, veiligheidspartners en andere organisaties en zorgt voor een goede kennisbasis binnen de directie.

De Directie Veiligheid en Bestuur heeft de werkzaamheden ingericht in pijlers. Elke pijler bevat inhoudelijk samenhangende thema's. Je komt te werken in de pijler ‘strategie en verbinding lokaal bestuur’. We houden zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en relevante kennis, we werken aan het formuleren van de lange termijn opgaven van de directie en de vraag wat nodig is om deze lange termijn opgaven te verwezenlijken. Daarnaast formuleren we waar nodig strategische adviezen voor het managementteam en faciliteren en modereren we bestuurlijke en strategische gesprekken en bijeenkomsten. Daarnaast geeft de pijler uitvoering aan de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor, het account voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en vormt de pijler het secretariaat voor verschillende (bestuurlijke) overleggen met het lokaal bestuur.

Specifiek voor deze functie coördineer je het team van accounthouders die de verbinding verzorgt met het lokaal bestuur, zorg je voor afstemming en samenhang ten aanzien van (strategisch) beleid vanuit inzicht en overzicht van de relevante maatschappelijke vraagstukken. Je versterkt de koppeling tussen kennis en beleid, hebt oog voor de langetermijn-oriëntatie, ontwikkelt beleid vanuit een integraal perspectief en betrekt de buitenwereld beter bij de beleidsvorming. Dit doe je door samen met relevante partners beleid en instrumenten te ontwikkelen. Met collega’s binnen het ministerie, maar vooral zoek je ook samenwerking en afstemming met de partners buiten het departement.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de directie Veiligheid en Bestuur (DVB). Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Medewerkers geven onder meer via het medewerkersonderzoek aan dat DVB een prettige en collegiale sfeer kent.

DVB heeft zicht op trends en ontwikkelingen in het lokaal veiligheidsdomein. Knelpunten die worden ervaren door lokaal bestuur en bedrijfsleven worden gehoord en opgepakt. DVB ondersteunt in de aanpak van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken door relevante partners bijeen te brengen en waar nodig regie te voeren. Dit doet DVB door beleid te maken om het lokaal bestuur en het bedrijfsleven in staat te stellen de veiligheid te vergroten en weerbaar te maken tegen onveiligheid en criminaliteit. DVB zorgt voor de (wettelijke) toerusting van de burgemeester ten aanzien van zijn openbare orde taak en voor het aanpakken van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven.

Vanuit deze kerntaak heeft DVB grote betrokkenheid bij een aantal uitdagende ambities, zoals de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, de preventieve (wijk)aanpak, regiodeals, het experiment ten aanzien van de productie van wiet en het prostitutiebeleid. Daarnaast zijn ook diverse thema’s volop in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken op het gebied van openbare orde, de bestuurlijke aanpak (met name de bevoegdheden en informatiepositie van lokaal bestuur), het toezicht en handhaving van de leefomgeving (zoals overlast) en ontwikkelingen op het gebied van publiek-private samenwerking.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Veiligheid en Bestuur

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Desiree Vliege 0653705509
Stefan Scheeringa 0613033207

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Desiree Vliege 0653705509
Stefan Scheeringa 0613033207

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Veiligheid en Bestuur nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon