• Den Haag  -  route
  • Universitair oude stijl, Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 12
    €4.691 - €6.907 (bruto)
  • ICT, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 5 augustus 2024 Nog 12 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • 2 werkplekken
Kenmerk: BD24/DGPenV/240404, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Lever jij een belangrijke bijdrage aan een veiliger Nederland? Heb jij ervaring met sturing van informatievoorzieningsvraagstukken (IV)? Heb je daarnaast interesse in thema’s als openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing? Dan hebben wij, binnen de afdeling Meldkamers, Crisiscommunicatie en Alerteren (MCA), dé baan voor jou!

Elke seconde telt bij incidenten, rampen en crises. Het is van groot belang dat de alarmering van en communicatie tussen hulpverleners en andere instanties en het waarschuwen van de bevolking dan goed verloopt. NL-Alert stelt ons in staat burgers over een calamiteit of crisis in de directe omgeving te informeren. Meldkamers en hulpdiensten werken met kritieke voorzieningen zoals C2000 en andere meldkamervoorzieningen om informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Dit veld is continue in ontwikkeling; nieuwe digitale mogelijkheden, toegenomen wensen en eisen vanuit hulpdiensten en andere partners, dreiging van cybercriminaliteit zijn enkele van de thema’s waar wij samen met onze uitvoerders aan werken.

Wat ga jij doen?
De afdeling MCA is eigenaar van vijf voorzieningen die randvoorwaardelijk zijn voor het opereren van de hulpdiensten. NL-Alert, het Geïntegreerd Meldkamer Systeem, C2000, het WAS (de sirenes) en de Noodcommunicatievoorziening in Nederland. Deze voorzieningen zijn in beheer bij verschillende partijen en gebruikers, waaronder KMar, politie, ambulance, brandweer en Veiligheidsregio's. Naast dat wij onze rol als eigenaar van deze voorzieningen goed moeten invullen, moeten we ook een visie en strategie ontwikkelen hoe we met het eigenaarschap in de toekomst om willen gaan. Blijft het bij het ministerie, of is het beter om het eigenaarschap bij een andere organisatie te beleggen? Concreet zien je werkzaamheden er zo uit:
Je zal je gaan voegen bij een klein team van collega’s dat gekoppeld is aan één van de voorzieningen. Als eigenaar voer je gesprekken met de beheerder, leverancier en gebruikers van het systeem. Daarnaast heb je als eigenaar een kaderstellende rol als het gaat om informatiebeveiliging, gegevensverwerking en privacy en dien je de CIO van DG Politie en Veiligheidsregio’s te informeren.

Naast deze concrete werkzaamheden dien je ook strategisch over de voorzieningen na te denken, samen met de collega’s die gekoppeld zijn aan de andere voorzieningen. Denk hierbij aan het inrichten of verbeteren van het beheer van jouw specifieke voorziening, maar ook het formuleren van de visie en strategie over een eventuele overdracht van het eigenaarschap van de voorzieningen. In het ontwikkelen van de visie en strategie werk je nauw samen met jouw MCA collega’s en onze beheerders waaronder de Landelijke Meldkamer Samenwerking, het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid en externe leveranciers.

Jesper Harmes (Coördinerend beleidsmedewerker MCA)
‘Ik krijg veel energie en plezier van werken bij MCA. Samen met mijn collega’s zijn we elke dag aan de slag om de wereld van meldkamers en hulpdiensten een stukje beter te maken. Ons werk zit op het snijvlak van operationeel optreden, beleid en digitalisering en biedt enorme kansen. Het is altijd mooi te zien hoe ons werk in de praktijk uitpakt en direct toegevoegde waarde levert voor onze hulpdiensten en burgers’.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid creëert het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) randvoorwaarden voor bestuurders, gezagen en uitvoerende instanties (waaronder de politie, brandweer, veiligheidsregio’s en meldkamers) waarmee zij veiligheid optimaal vorm kunnen geven voor de inwoners van Nederland.

De afdeling Meldkamers, Crisiscommunicatie en Alerteren bestaat uit een drietal clusters: 1) Meldkamers 2) Crisiscommunicatie & Alerteren en 3) Missiekritische communicatie, met in elk cluster een team met vier tot vijf mensen.

Je komt te werken in een bevlogen en professioneel team, dat zich bezig houdt met beleid rondom het stelsel van de meldkamers en 112 en de inzet van bijvoorbeeld NL-Alert om de burger te kunnen informeren in tijden van een ramp of crisis. Ook maken we beleid voor de communicatiemiddelen, die hulpverleners op straat nodig hebben om hun werk te kunnen doen en zijn we eigenaar van een aantal voorzieningen die daarvoor zorgen. In het team is volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door de veelzijdigheid aan onderwerpen en dynamiek van het werkveld. Bovenal hebben we collegialiteit hoog in het vaandel staan, hebben we plezier en zijn we er voor elkaar.

Meldkamer, Crisiscommunicatie en Alerteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Lenneke Parie 06-52885252
Paula van Reeuwijk 06-25116280

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon