Senior beleidsmedewerker administratieve lasten langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 11 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-292(LZ)
 • Plaatsingsdatum 26 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie door voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Functieomschrijving
Gaat jouw hart sneller kloppen voor het beter maken van de zorg, in het bijzonder door professionals in de zorg te helpen met minder regels en administratieve lasten?

Dan hebben wij een mooie vacature bij onze afdeling!
 
Werken aan betere zorg voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische stoornis is méér dan maatschappelijk relevant. Je komt in deze functie te werken in een complexe omgeving, met veel politieke aandacht, een divers en actief zorgveld, uiteenlopende belangen en forse budgetten. Media-aandacht is dan ook nooit ver weg. Jouw omgevingsbewustzijn en uitstekende politiek-bestuurlijke antenne zijn dan ook vereist bij het gevoelige karakter van deze functie.

Wat ga je doen?
Als beleidsmedewerker administratieve lasten bij de directie Langdurige Zorg houd jij je bezig met beleid rond de zorg aan mensen die 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Jouw grootste uitdaging is de langdurige zorg continu te verbeteren en tegelijk toegankelijk en betaalbaar te houden. Je werkt samen met verschillende partijen in het veld, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntenorganisaties, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut, aan het aanpakken van deze uitdaging. Dit vraagt van jou dat je goede communicatievaardigheden hebt en (actief) de samenwerking opzoekt, zowel intern, met name met de directie patiënt en zorgordening, als met genoemde externe partijen, en doorzettingsvermogen moet tonen om resultaten te bereiken.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een collega die verantwoordelijk is voor het terugdringen van de administratieve lasten. Een enorm belangrijke functie die ertoe moet bijdragen dat het werk in de zorg aantrekkelijk blijft en er zoveel mogelijk tijd aan de zorg kan worden besteed. Aan jou de uitdaging om er samen met collega’s binnen de directie, VWS en alle andere betrokken partijen zoals hierboven genoemd voor te zorgen dat de doelen rondom het terugdringen van administratieve lasten ook echt worden gerealiseerd. Deze doelen zal je gedeeltelijk ook zelf uitwerken. Je kunt denken aan samen met de zorgaanbieders de administratieve lasten verlagen en een doel kan ook zijn aan de voorkant, in de voorbereiding van het maken van het beleid goed nadenken over de uitvoering om zo onnodige administratieve handelingen te voorkomen. Je doet dat samen met drie collega’s uit de teams ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige GGZ.
Je participeert ook in projecten gericht op het terugdringen van administratieve lasten, hiervoor kun je opdracht geven tot onderzoek, het samen met het kenniscentrum voor langdurige zorg Vilans ondersteunen van professionals in de zorg bij het terugdringen van administratieve lasten en samen met andere collega’s binnen de directie werken aan automatiseren en standaardiseren van gegevensuitwisseling. 
Naast het onderwerp administratieve lasten ben je breder inzetbaar als beleidsadviseur voor het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de directie LZ is: “Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen”.

Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de Directie Langdurige Zorg (DLZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die - vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek - 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn. DLZ is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het stelsel. Binnen de directie wordt gewerkt in vier afdelingen en met afdeling overstijgende projecten en programma’s. Bij de directie werken ruim 70 mensen.

Beschrijving van de afdeling
De afdeling Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen (KZ) houdt zich bezig met diverse onderwerpen op het terrein van het verbeteren van de langdurige zorg. Binnen de afdeling zijn er projecten gericht op de gehandicaptenzorg, de verpleeghuiszorg en de langdurige GGZ.  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rick Hagelstein, waarnemend MT-lid

06-30567049

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur gegevensuitwisseling langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker toegang langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Crisiscoördinator

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon