Senior beleidsmedewerker / adviseur Opleidingsinstituut DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 15 augustus
 • Vacaturenummer 9748
 • Plaatsingsdatum 3 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het Opleidingsinstituut (OI) Dienst Justitiële Inrichtingen draag je bij aan een bijzondere en maatschappelijke taak. En dat is personeel opleiden en in staat stellen hun werk te doen. Zo zet jij je in Den Haag in een echte ‘doe-organisatie’ als senior beleidsmedewerker in voor een veilige en rechtvaardige samenleving.


Als senior beleidsmedewerker bij het Opleidingsinstituut werk je aan het ontwikkelen, implementeren en bewaken van de strategische koers van het OI. En je creëert draagvlak voor die korte-, middellange- én langetermijnkoers. Jij bent ook degene die proactief allerlei ontwikkelingen binnen en buiten het OI signaleert en op de agenda zet. Door jouw adviezen zorg je ervoor dat het OI snel kan anticiperen. Die adviezen voorzie je van handelingsperspectief, waarbij je soms ook een kritisch tegengeluid laat horen.


Verder stel je beleidsadviezen en -rapporten op, draag je bij aan cyclische producten van het OI en schrijf je annotaties. Zijn er beleidsontwikkelingen? Dan informeer jij de organisatie daarover en betrek je hen daarbij. Draagvlak creëren voor beleids- en koerswijzigingen is eveneens jouw werk, en dat geldt ook voor het doorwerken daarvan in de producten van het OI en het vertalen ervan in de strategie en het beleid.


Je begeleidt met een overkoepelende blik trajecten of vraagstukken voor de bredere organisatie. Dit geldt ook voor het verkennen, agenderen en verder beleggen van onderwerpen die nog nergens belegd zijn. Namens het OI ben je de gesprekspartner in inhoudelijke overlegsituaties. Je bent sparringpartner voor het afdelingshoofd en de directie. En je werkt nauw samen met collega’s en hebt daarnaast volop contacten met externe partijen zoals andere DJI-onderdelen, partnerorganisaties en ketenpartners.

Functie-eisen

• Je bent universitair opgeleid en hebt kennis van visie-, beleids- en organisatieontwikkeling.
• Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de setting en ontwikkeling van opleidingen in de private en/of publieke sector.
• Je hebt bij voorkeur kennis van en/of ervaring met de vakgebieden binnen het Opleidingsinstituut DJI.
• Je hebt ervaring met het adviseren, begeleiden en ondersteunen van het management.
• Je kunt goed ontwikkelingen en problemen signaleren en analyseren, en die vertalen naar beleid, strategie en een praktische koers.
• Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van wijzigingen in onder andere doelstellingen, nieuwe ideeën en concepten met een multidisciplinaire oriëntatie.
• Je bent behendig in het (aansturen van het) tot stand brengen van producten en vormgeven aan en implementeren van processen.
• Je bent in- en extern goed in staat om mensen met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes bij elkaar te brengen en verbinding te leggen.
• Je communiceert op een open en soepele manier, wint snel het vertrouwen en je kunt schakelen op alle niveaus.
• Je bent innoverend, daadkrachtig en vasthoudend in de uitvoering van je werk, je behoudt overzicht op lopende projecten of trajecten en geeft sturing.
• Je hebt inzicht in hoe de organisatie feitelijk werkt en hebt een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen.
• Je bent proactief en hebt het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en/of politici.
• Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
• Je kunt conceptueel denken, een idee vanuit verschillende invalshoeken bekijken en daarmee wat spelen zonder dat het je gaat duizelen.
• Je bent analytisch en initiatiefrijk en je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken,
• Je bent sterk in netwerken, in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en je houdt rekening met de gevoelens en behoeften van anderen.
• Je bent een snelle denker en doener, of het nu gaat om het eigen maken van nieuwe inhoud, strategische lijnen uitzetten of schakelen tussen zaken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen
Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (OI DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. De expertise van het opleidingsinstituut is onderverdeeld in zes expertisegebieden: veiligheid en crisisbeheersing, beveiliging en weerbaarheid, zorg en begeleiding, integriteit en samenwerking, recht en regelgeving en leidinggeven. Voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector zijn we gesprekspartner.

Het Opleidingsinstituut DJI is in reorganisatie. Het doel? Het opleidingsinstituut wendbaar en toekomstbestendig maken. Hier werken circa 120 DJI-collega’s en nog eens een paar honderd freelancers in de flexibele schil. De reorganisatie behelst het herinrichten van het instituut, het versterken van de lijnsturing en het formaliseren van zaken die in het organisch verandertraject al in gang zijn gezet. Een van de belangrijkste redenen van reorganisatie is dat het speelveld en de daarbij behorende dienstverlening binnen DJI verandert. Het opleidingsinstituut moet aansluiten bij deze verandering. Naar verwachting verwelkomen we duizenden nieuwe medewerkers. Hier ligt de grootste uitdaging: zorgen dat er voor hen een adequaat opleidingsprogramma klaarstaat.

Daarnaast ontwikkelen we voor het huidige personeel ook permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol. Verder heeft het Opleidingsinstituut het online leren versneld ingevoerd om ook tijdens de COVID-19-pandemie aan haar taakstelling te kunnen voldoen. We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. En de lessen en te identificeren valkuilen van het online leren – zowel die van het Opleidingsinstituut als de ervaringen van andere organisaties - borgen we in een (innovatieve) toekomstvisie en nieuwe manier van werken.

Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het levenslang leren en het nieuwe onderwijs, zoals de DJI Academy, en hebben ons personeelsbestand al versterkt op de essentiële expertgebieden. De organisatie en de structuur zijn hierbij organisch veranderd en moeten worden geformaliseerd. Het inhoudelijk goed aansluiten op de voor DJI-specifieke detentiegerelateerde deelgebieden is hierbij een belangrijke doelstelling. Zo kan het opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer T. Quispel, directielid OI DJI

06-48132156

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R. van der Krogt, hr-adviseur

06-37039208

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige / dossierhouder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut Intensieve Zorgafdeling FPC de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon