Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker afdeling Informatiesamenleving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 25 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGOO/DDO/2020/09
 • Plaatsingsdatum 14 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Technologieën zoals kunstmatige intelligentie, virtual reality en blockchain ontwikkelen zich in rap tempo. De overheid zorgt ervoor dat de kansen hiervan worden benut en de risico’s worden geadresseerd. We letten erop dat publieke waarden, zoals privacy, non-discriminatie, autonomie, vrijheid van meningsuiting en innovatie, worden geborgd. Helemaal in jouw straatje. Want als senior beleidsmedewerker werk je in Den Haag aan maatschappelijke beleidsvraagstukken op het vlak van technologische ontwikkelingen.

Je maakt deel uit van het team Nieuwe Technologieën, Publieke Waarden en Mensenrechten van de afdeling Informatiesamenleving, onderdeel van de directie Digitale Overheid. Zelfstandig en in samenwerking draag je actief bij aan het vormgeven van visie en beleid om belangrijke publieke waarden en (grond)rechten in de informatiesamenleving te borgen.

Je zorgt er mede voor dat de vraagstukken waar jij je mee bezighoudt van alle kanten worden belicht. Daarbij betrek je overheden, het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en waar mogelijk private partijen. Je helpt mee met het opstellen van een gewogen en gedragen beleidsvisie en -advies én met het ontwikkelen en uitvoeren van concrete beleidsmaatregelen die gesignaleerde problemen daadwerkelijk kunnen oplossen.

Je komt terecht in een dynamische, uitdagende werkomgeving. Hier bouw je mee aan de informatiesamenleving en zet jij je tanden in de vraagstukken die voortkomen uit de effecten van technologieën op de samenleving. Je krijgt ruimte en zelfstandigheid om je professionele kennis en kunde optimaal in te zetten en verder te ontwikkelen. Bij ons werk je in een team waarin je meehelpt om als team te functioneren en resultaten te boeken.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en aantoonbare affiniteit met de onderwerpen en vraagstukken rondom de effecten van technologieën op de samenleving én met het ontwikkelen van concreet en uitvoerbaar beleid.
 • Je neemt het liefst een relevante achtergrond voor dit beleidsveld met je mee.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je gaat voor resultaat, bent flexibel en samenwerkingsgericht.
 • Je kunt conceptueel denken en goed analyseren, maar ook problemen omzetten naar werkbare oplossingen en (politiek) advies.
 • Je bent een teamspeler en een netwerker.
 • Je hebt overtuigingskracht, bent creatief en kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De relatief jonge directie Digitale Overheid (DO) is onderdeel van het directoraat-generaal Overheidsorganisatie. Onze missie: het borgen van het publieke belang in de ontwikkelingen in de informatiesamenleving. Dat doen we door het concretiseren van de visie op de rol van de overheid in de informatiesamenleving, agendazetting, beleidsontwikkeling, én het nemen van de regie op de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan.

Omdat veel van de thema’s rondom de digitaliserende samenleving de departementale en zelfs publieke verantwoordelijkheid overstijgen, vraagt dit om een werkwijze die uitgaat van een multi-stakeholderbenadering. Daaraan draagt elke partij, inclusief DO, een steentje bij. Vanuit de visie over wat DO bijdraagt, worden beleidskaders geformuleerd om juist op die onderwerpen de beleidsdoelen te realiseren.

Afdeling Informatiesamenleving
Onze maatschappij drijft op informatie en technologie. Dat biedt tal van voordelen, voor burgers, bedrijven én overheid. Denk alleen al aan nieuwe en betere dienstverlening, snelheid, gemak en efficiency. Tegelijkertijd zorgen de snelle technologische ontwikkelingen voor nieuwe vragen en opgaven. Het borgen van publieke waarden en grondrechten, verzekeren van inclusie en informatieveiligheid en adequate omgang met data zorgen voor een betrouwbare en eerlijke digitale overheid.

De afdeling Informatiesamenleving is onderdeel van de directie Digitale Overheid. Wij ontwikkelen een visie op de impact van technologie op de samenleving en de rol van de overheid daarin. We maken beleid dat ‘werkt’ en bijdraagt aan een sterke en veilige informatiesamenleving. Dat plaatst de afdeling in het hart van het interbestuurlijke speelveld en in het hart van de maatschappij. Luisteren naar en samenwerken met alle belangrijke spelers in het publieke en private domein is daarbij een vanzelfsprekendheid. Beleid maak je immers met elkaar.

De taken van de afdeling zijn onder andere:

 • onderzoek, volgen en duiden van trends, en visievorming op relevante onderwerpen binnen het I-domein;
 • duiding van de impact van ontwikkelingen en het organiseren en onderhouden van het publieke debat daarover;
 • uitvoeren van onderdelen van de interbestuurlijke agenda NL-DIGIbeter;
 • ontwerp van beleid, maatregelen en instrumenten binnen het I-domein;
 • afstemming op en beïnvloeding van relevante internationale beleidsontwikkeling (met name de EU).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Désirée Geerts, Hoofd van de afdeling Informatiesamenleving

06-47108251

Noor Huijboom, Coördinerend beleidsmedewerker

06-11387742

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Controller / senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Relatiemanager Financiële Instellingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon