(Senior) Beleidsmedewerker antibioticabeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DGA20220718_11/12
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk jij graag aan actuele thema's rond dier- en volksgezondheid en houd je van een dynamische werkomgeving? Lees dan nog even door!

Wij van team Diergezondheid van het ministerie van LNV zoeken een beleidsmedewerker antibioticabeleid. Ons team werkt aan de bestrijding van dierziekten, verbetering van de diergezondheid en het verminderen van de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie in de dierhouderij. En op dat laatste vlak speel jij bij ons een belangrijke rol als senior beleidsmedewerker antibiotica- en diergezondheidsbeleid. Want jij richt je zowel op het antibioticadossier als het diergezondheidsdossier.

Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het antibioticabeleid voor gehouden dieren. Zo werk je aan het uitvoeren en het door ontwikkelen van het vervolgbeleid voor de komende jaren. Zowel beleidsvorming, implementatie (bijvoorbeeld van de diergeneesmiddelen verordening), uitvoering en toezicht komen daarbij aan bod. Hierbij trek je zelf ook inhoudelijk projecten, onder andere op het terrein van onderzoek. Het voorschrijven van antibiotica is sterk verbonden aan de dierenartsenberoepsgroep. Daarom werk je nauw samen met het team waarin gewerkt wordt aan versterking van het veterinaire veld. Op dit raakvlak liggen uitdagingen waarbij jouw inzet ook zal worden gevraagd.

Je geeft hierbij mede vorm aan de One Health-aanpak, in samenwerking en afstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook werk je op dit antibioticadossier nauw samen met veehouderijsectoren, de beroepsorganisaties voor dierenartsen, de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa), uitvoerende diensten zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), externe stakeholders als het bedrijfsleven, ngo’s en kennisinstituten zoals Universiteit Utrecht en Wageningen UR en GD, en met andere departementen.

Binnen het team ben je flexibel inzetbaar op meerdere onderwerpen. Je verbindt het
antibioticadossier aan de andere diergezondheidsdossiers in het team: gezonde dieren
hebben tenslotte geen antibiotica nodig. Zowel vanuit het antibioticadossier als het
diergezondheidsdossier leg je de verbinding met andere dossiers en teams binnen de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD), het directoraat-generaal Agro en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En je werkt samen aan de verdere
verduurzaming van de veehouderij. Zo ben je dus breed inzetbaar binnen de directie DAD.
Ook het meedraaien in de dierziektebestrijding, het beantwoorden van kamervragen en voorbereiden van kamerdebatten kan onderdeel zijn van het werk. Het precieze takenpakket wordt in overleg met jou nader bepaald.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) is een van de vier beleidsdirecties van het directoraat-generaal Agro. Wij zijn verantwoordelijk voor verduurzaming van de veehouderij, het bevorderen van markttoegang en -behoud voor dierlijke producten in derde wereldlanden, beleidsvorming rond dierenwelzijn en dierproeven, diergezondheid en antibioticagebruik en crisismanagement dierziekten. Daarbij verbinden we onze opgaven aan de brede thema’s van klimaat, voedsel, energie en innovatie.

Het team Diergezondheid werkt aan de verbetering van de diergezondheid, preventie en monitoring van dierziekten en zoönosen, effectieve bestrijding van dierziekte-uitbraken en vermindering van het antibioticagebruik en -resistentie bij dieren ter bescherming van de volks- en diergezondheid (One Health). Vanwege crisisgevoeligheid, politieke dynamiek of andere externe ontwikkelingen werken wij flexibel samen op de verschillende dossiers en zijn we breed inzetbaar.
Het team Diergezondheid bestaat uit circa 20 collega's en werkt in vier subteams: het team diergezondheid, het team antibiotica & veterinaire veld, het team zoönosen en het (crisis)team vogelgriep/pluimveegezondheid. De teams werken op diverse onderdelen nauw samen.
Een belangrijk deel van ons werk wordt bepaald door Europese kaders en regelgeving. Dat zorgt voor een internationale dimensie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie LNV, Directoraat-generaal Agro
Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat het directoraat-generaal Agro voor een duurzame, ondernemende agrofood economie, een veelzijdige natuur en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie en een sterke internationale positie, is de agrosector van belang voor de Nederlandse economie. De beleidsinzet krijgt mede richting door maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eelco Ronteltap, manager directie DAD (tot 15 augustus 2022)

06-11376775

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gertine van Ingen, manager team diergezondheid (vanaf 15 augustus 2022)

06-12669685

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Zoönosen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker voedselbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamcoördinator mest

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon