Senior beleidsmedewerker arbeid & zorg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 30 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 25/21-11
 • Plaatsingsdatum 16 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eerlijk, gezond en veilig werken. Daar staat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor. Zo zorgen we ervoor dat iedereen, wie je ook bent, de kans krijgt om mee te doen en werken, leren en zorgen op een goede manier kan combineren. Als beleidsmedewerker arbeid en zorg help jij ons daarbij.

In deze uitdagende functie heb je, samen met collega’s in een enthousiast team, direct invloed op het beleid op het terrein van een arbeid en zorg. Hoe kunnen mensen hun werk combineren met zorgtaken thuis of zorg voor anderen? Hoe kan een meer gelijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen ondersteund worden? Hoe kan het verlofstelsel bijdragen aan de arbeidsparticipatie van vrouwen? Hoe zorgen we ervoor dat het verlofstelsel begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen?

Als allround beleidsmedewerker adviseer je onze bewindspersonen op dit thema. Je bent
namens SZW als opdrachtgever betrokken bij de uitvoering van verlofregelingen als betaald ouderschapsverlof en geboorteverlof voor partners. Je weet hoe het beleid uitpakt in de praktijk en acteert samen met de uitvoeringsorganisatie UWV proactief op signalen. In de komende periode wordt gewerkt aan een herziening van het verlofstelsel om de begrijpelijkheid en toegankelijkheid voor werkenden en werkgevers te vergroten. Publiekscampagnes en voorlichting dragen daaraan bij. Je werkt daarbij ook samen met collega's, sociale partners, stakeholders en andere betrokken departementen.
Je schrijft nota’s en brieven aan de Tweede Kamer en ondersteunt de minister en
staatssecretaris bij Kamerdebatten. Beleidsinstrumenten zijn wet- en regelgeving, onderzoek, subsidie, beleidsevaluatie en communicatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt het beleid op het terrein van arbeidsverhoudingen. Dit terrein omvat het geheel van werkrelaties tussen werkgevers en werknemers, en hun relatie tot de overheid. De directie bestaat uit drie beleidsafdelingen: Arbeidsrecht en Diversiteit, Pensioenbeleid en Sociale Dialoog, en Arbeidsmigratie.

Afdeling Arbeidsrecht en Diversiteit
De afdeling Arbeidsrecht en Diversiteit maakt beleid dat zich richt op het bevorderen van een goed werkende arbeidsmarkt en goed werkende arbeidsverhoudingen, door bescherming te bieden en de belangen van werkenden te waarborgen, in evenwicht met de belangen van werkgevers en opdrachtgevers. Arbeidsrecht en diversiteit is een veelzijdig beleidsterrein. Denk aan ontslagrecht, de balans tussen vast en flexibel werk, inclusief de relatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Daarnaast ook arbeidsmarktdiscriminatie, werktijdverkorting, gelijke behandeling, arbeid en zorg, Europese richtlijnen, stimuleren van duurzame inzetbaarheid door scholing en mobiliteit. Het is gebruikelijk in onze afdeling dat medewerkers – afhankelijk van kennis, ervaring en voorkeur – meedraaien in één of twee teams. Voor deze vacature staat arbeid & zorg voorop.
Het werk van de afdeling staat vaak in de belangstelling van sociale partners en de politiek. De afdeling kenmerkt zich door veelvuldig overleg met externen, afwisselende onderwerpen, zelfstandig werken én samenwerking. De sfeer op de afdeling is gemoedelijk en collegiaal, we werken hard met veel plezier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemiek Wortman

06-11585089

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker werken & leren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker inclusief werkgeverschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker inburgering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon