(Senior) beleidsmedewerker arbeidsmigratie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 25/22-07
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Weet jij hoe we ervoor kunnen zorgen dat arbeidsmigranten dezelfde beloning krijgen als Nederlandse werknemers? En heb jij goede ideeën hoe we het voor bedrijven zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken om aan hun verplichtingen hiervoor te voldoen? En hoe misstanden bij arbeidsmigranten voorkomen kunnen worden? Wil jij een bijdrage leveren aan beleid dat bijdraagt aan eerlijk werk, ook voor buitenlandse werknemers? Dan is de functie (senior) beleidsmedewerker arbeidsmigratie bij de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie (AVA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid echt iets voor jou!

De afdeling AVA is verantwoordelijk voor het arbeidsmigratiebeleid, zowel in relatie tot Europese arbeidsmigranten als arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie, en het beleid in het kader van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao) en het wettelijk minimumloon. Vanuit de afdeling ontwikkelen we beleidsvoorstellen om eerlijk werk te bevorderen en misstanden rondom arbeidsmigranten uit de EU (zoals onderbetaling, uitbuiting of slechte huisvesting) tegen te gaan. Daarnaast zorgen we ervoor dat in de Wet arbeid vreemdelingen de eisen worden vastgelegd op grond waarvan een arbeidsmigrant van buiten de EU bij een Nederlandse werkgever mag werken. Dit doen we in overleg met een groot aantal partijen, waaronder sociale partners.

Binnen de afdeling werken we in teams. We zoeken versterking voor het team binnen de afdeling dat zich richt op de ontwikkeling van beleid op het terrein van arbeidsmigratie van werknemers uit andere lidstaten van de Europese Unie, waarbij het concrete takenpakket in goed overleg zal worden vastgesteld. Je zult in ieder geval aan de slag gaan met de detacheringsrichtlijn en de doorontwikkeling van het meldloket, waarin buitenlandse bedrijven moeten aangeven dat ze buitenlandse werknemers naar Nederland detacheren. Ook ga je aan de slag met voorlichting over dit beleidsterrein. Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen binnen beleidsdossiers gaan we uit van een flexibele inzet van medewerkers, waarbij we rekening houden met hun wensen en ontwikkeling. Binnen jouw takenpakket draag je bij aan het ontwikkelen, implementeren en monitoren van beleid. Je adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bereidt wet- en regelgeving voor en beantwoordt vragen van de Tweede Kamer, maatschappelijke organisaties en sociale partners. Dit vraagt veel afstemming met andere directies, andere ministeries, uitvoerende en handhavende instanties, en met relevante spelers uit het veld zoals sociale partners.

We bieden je een dynamische werkomgeving, waarbij de werkzaamheden sterk door de actualiteit worden bepaald. Het beleid waaraan je werkt heeft impact op veel burgers en bedrijven, zowel in Nederland als in het buitenland. Je werkt in teamverband zowel zelfstandig als samen met andere collega’s aan dossiers. Daarbij is er veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling en voor goede werkomstandigheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directeur-generaal Werk is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken.

Directie Arbeidsverhoudingen, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie
De directie Arbeidsverhoudingen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en advisering over het beleid op het gebied van de arbeidsverhoudingen. Het gaat om een breed beleidsterrein dat zich uitstrekt van pensioenbeleid en arbeidsrecht tot arbeidsmigratie, en het overleg hierover met de sociale partners. De directie bestaat uit vijf afdelingen: Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie, Loopbaan en Ontwikkeling, Arbeidsrecht, het project Maatregelen Duurzame Inzetbaarheid en de projectdirectie Pensioenen.

Het werk van de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie (AVA) wordt in sterke mate bepaald door de actualiteit. De onderwerpen staan in de publieke en politieke belangstelling. De afdeling houdt zich onder meer bezig met het arbeidsmigratiebeleid en het beleid in het kader van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao) en het wettelijk minimumloon. De sfeer binnen de afdeling is informeel. Er wordt hard gewerkt aan verschillende onderwerpen en er is veel dynamiek.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kristel van Hees

06 153 69 572

Arjan de Klerk (tot 21 mei)

06 118 72 382

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaardenwetgeving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker werkloosheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon