Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker Basisnet en REV

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 november Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-257
 • Plaatsingsdatum 17 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving realiseren, die door alle inwoners van Nederland ook zo wordt ervaren. Dat is de opgave van de directie Omgevingsbeleid en Milieurisico’s in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker ga jij vernieuwende manieren van milieu- en veiligheidsbeleid ontwikkelen. Een maatschappelijke taak die een grote impact heeft op hoe we nu en in de toekomst omgaan met gevaarlijke stoffen, zowel bij de productie als bij het vervoer en het gebruik van die stoffen.

Voor een veilig ervaren leefomgeving is betrouwbare informatievoorziening een must. Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om het helder inzichtelijk maken de risico’s rond chemische bedrijven, of om duidelijke presentatie en duiding van gegevens van het vervoer van gevaarlijke stoffen: het is beiden van essentieel belang voor de veiligheid van de samenleving en het vertrouwen in de overheid die over die veiligheid waakt. Binnen de taakvelden Veilig Vervoer van Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid Bedrijven ga jij met dit soort onderwerpen aan de slag.

De topics waaraan je werkt kunnen rekenen op grote maatschappelijke belangstelling en liggen politiek-bestuurlijk gevoelig. Dat vraagt om flexibiliteit en het vermogen om snel te analyseren en te schakelen. Tegelijkertijd krijg je in je werk te maken met veel verschillende inhoudelijke aspecten, bij voorbeeld met de rekenmethoden die gebruikt worden bij het bepalen van de risico’s voor mens en milieu van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor. Jij bent als senior beleidsmedewerker straks goed bekend met alle aspecten rond deze onderwerpen en natuurlijk ook dé ‘expert’ als het er op aan komt. Je schuwt details dan ook niet en kan die tevens begrijpelijk uitleggen aan collega’s, het management en de bewindspersonen.

De teams waarin je aan de slag gaat bestaan uit inhoudelijk betrokken collega’s met de nodige ervaring en expertise. Samen met hen werk je aan het programma Robuust Basisnet waarin jouw bijdrage onder andere zal bestaan uit het verwerken van de periodieke rapportages over de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor tot onmisbare beleidsinformatie. Bij het Register Externe Veiligheid geef je inhoudelijke sturing aan een interbestuurlijk project voor de digitale visualisering van risico’s zodat burgers weten hoe veilig hun leefomgeving is. Houd je van een stevige maatschappelijke uitdaging? Wil je graag doorgroeien naar de rol van stevige beleidsmedewerker met ook inhoudelijke expertise op een dossier dat in de maatschappelijke schijnwerpers staat? Zoek je enthousiaste en bevlogen collega’s? Dan zijn we op zoek naar jou!

Jouw taken

 • Je geeft inhoudelijk sturing om het digitale Register Externe Veiligheid in samenwerking met alle bronhouders te vullen met gegevens die de risico’s visueel zichtbaar maken rond chemische bedrijven en de infrastructuur waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Affiniteit met dataverwerking is daarom een pré;
 • Je bent de spin het web voor alle stakeholders betrokken bij de ontwikkeling van het REV en organiseert het proces op tactisch en strategisch niveau
 • Je bent het aanspreekpunt voor RWS, ProRail en onderzoeksbureaus wanneer het gaat over de periode rapportages over het Basisnet;
 • Je verwerkt en interpreteert relevante gegevens en kunt deze vertalen in beleid en strategische adviezen;
 • Je bent het primaire aanspreekpunt en deskundig gesprekpartner voor interne en externe partijen, zoals andere overheden, kennisinstituten, adviesbureaus en het bedrijfsleven; 

Functie-eisen

Naast genoemde competenties gelden meer specifiek de volgende functie-eisen:

 • Jij kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en maakt je nieuwe inhoud snel eigen.
 • Je neemt graag initiatief, hebt een proactieve werkhouding en gaat altijd voor resultaten.
 • Je voelt politiek-bestuurlijke belangen goed aan.
 • Je vindt samenwerken belangrijk, kunt goed een netwerk opbouwen en onderhouden
 • Je weet mensen mee te krijgen en aan te zetten tot actie
 • Je durft besluiten te nemen en bent je daarbij zeer bewust van de omgeving waarin je werkt.
 • Je kunt je ervaring met technologische en bestuurlijke vraagstukken toepassen.

Benodigde competenties van de beleidskern zijn:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Analytisch vermogen
 • Creativiteit en flexibiliteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als directie staan we midden in de maatschappij. Dat kan het beste als onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij het aannemen van nieuw talent naar diversiteit in denkwijzen en willen wij een werkgever zijn waarbij íedereen zich thuis voelt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico's. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de directie Internationaal.

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie wordt gekenmerkt door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid. Hierbij moeten we manoeuvreren tussen sterk uiteenlopende belangen. De directie werkt in dynamische teams (taakvelden) aan een veelheid van actuele beleidsonderwerpen. Denk aan Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Bestrijdingsmiddelen en Veiligheid Chemische Stoffen, Veiligheid Biotechnologie, Veilig Vervoer (van gevaarlijke stoffen), Strategie en Safe-by-Design, Vuurwerk, Asbest, Veiligheid Energietransitie, Nucleaire Veiligheid & Stralingsbescherming, en Crisiscoördinatie. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en het goed benutten van de aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast is er een ondersteunend team. De leden van het managementteam sturen ieder een aantal teams aan. De directie telt momenteel zo’n 85 medewerkers.

Alle medewerkers van de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's worden gestimuleerd van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen en om jezelf te ontwikkelen. Daarom worden er ook trainingen en cursussen aangeboden. Nieuwe medewerkers worden gekoppeld aan een buddy met ervaring in het werkterrein. In de huidige situatie, waar we door de coronacrisis veel thuiswerken, geven we speciale aandacht aan het inwerken en thuis laten voelen van nieuwe collega’s.  

Taakveld ‘veilig vervoer gevaarlijke stoffen’ en taakveld ‘veiligheid bedrijven’
Jij gaat aan de slag binnen de twee taakvelden ‘veilig vervoer gevaarlijke stoffen’ en ‘veiligheid bedrijven’ omdat de onderwerpen waar jij mee aan de slag gaat op het raakvlak van beide teams ligt.

Het taakveld ‘veilig vervoer gevaarlijke stoffen’ zet zich in voor een veilige leefomgeving langs de transportassen. Het taakveld ‘veiligheid Bedrijven’ zet zich in voor een veilige leefomgeving rond bedrijven. Het gaat daarbij om het voorkomen en beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie en gebruik van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Deze taakvelden, en de directie OenM als geheel, richten zich op een verschuiving van de focus van het beheersen van risico’s naar het voorkomen van risico’s

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. I.N. Absil

06 - 46 63 61 83

de heer dr. D.W.G. Jung

06 - 27 02 06 64

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06 - 11 58 51 58

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 12 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker openbaar vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Veelzijdige beleidsondersteuner Internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon