Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker bedrijven en milieu

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 januari
 • Vacaturenummer DGMI 2019-345
 • Plaatsingsdatum 5 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Een circulaire economie, een goede luchtkwaliteit, minimale milieurisico’s. Het zijn beleidsspeerpunten om een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving te bevorderen. En daar werken we hard en ambitieus aan. Werk mee, als senior beleidsmedewerker. Zet je kennis en ervaring in om bij te dragen aan de leefbaarheid van Nederland.

Als senior beleidsmedewerker help je mee onze ambities waar te maken. Gezien de politieke en maatschappelijke belangstelling werken we vaak tegelijkertijd aan strategische vraagstukken en urgente dossiers met korte deadlines. Veelvoorkomende activiteiten zijn:

 • vormgeven van de beleidsagenda;
 • beantwoorden van Kamervragen;
 • adviseren van de ambtelijke en politieke leiding.

Je onderhoudt een breed netwerk met vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Bij bepaalde dossiers werk je nauw samen met andere departementen. Om de ambtelijke en politieke leiding goed te kunnen adviseren, analyseer je relevante politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Die vertaal je naar je beleidsdossiers.

In je rol van beleidsmedewerker werk je aan de verbetering van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het milieudomein en de aanpak van milieucriminaliteit. Je loopt voorop in de veranderings- en vernieuwingsroute die we voor de komende jaren hebben uitgestippeld.

Hierbij gaat veel aandacht uit naar het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarvoor de Rijksoverheid, provincies en gemeenten samen verantwoordelijk zijn. Dit VTH-stelsel is essentieel om de milieudoelen te halen. Als beleidsmedewerker draag je actief bij aan verbetervoorstellen richting politiek.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de bestrijding van de toenemende milieucriminaliteit. Je werkt mee aan de ontwikkeling en implementatie van een aanpak die is gericht op tijdige herkenning en effectieve bestrijding. Daarin spelen zowel uitvoeringsmaatregelen als het juridisch instrumentarium een rol.

Functie-eisen

 • Je kunt je snel verdiepen in nieuwe onderwerpen en deze in een politiek-bestuurlijke context plaatsen.
 • Je weet wat het inhoudt om in een politiek spanningsveld te opereren.
 • Je hebt oog voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je weet vraagstukken op zowel strategisch als concreet toepasbaar niveau in te vullen en schakelt gemakkelijk tussen deze niveaus.
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring met juridische en bestuurlijke vraagstukken.
 • Je weet andere partijen te betrekken, overtuigen en motiveren.
 • Je hebt oog voor andere belangen en standpunten en weet die te integreren in de ambities van ons ministerie.
 • Je werkt graag en goed samen, zowel intern als extern.
 • Je bent doortastend en daadkrachtig; je weet visies en ideeën om te zetten naar concrete acties.
 • Je gaat effectief en flexibel om met werkdruk en strakke deadlines en weet prioriteiten te stellen in een politiek-bestuurlijk krachtenveld.
 • Je staat open voor veranderende inzichten en ontwikkelingen.
 • Je weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden en schrijft helder, overtuigend en ‘to the point’.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de directie Internationaal.

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M) geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte omgevingsveiligheids- en milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie kenmerkt zich door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid, waarbij we manoeuvreren tussen sterk uiteenlopende belangen.

De directie werkt in dynamische teams aan een veelheid van actuele beleidsonderwerpen, zoals Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Bestrijdingsmiddelen en Chemische Stoffen, Veiligheid Biotechnologie, Veilig Vervoer (van gevaarlijke stoffen), Safe-by-design, Modernisering Omgevingsveiligheid, Duurzame Veiligheid 2030, Asbest, Energietransitie, Stelsel, ICT-systemen (koppeling met de Omgevingswet) en Coördinatie Crisismanagement. De leden van het managementteam sturen ieder een aantal teams aan. O&M telt in totaal circa tachtig medewerkers.

Taakveld Bedrijven
Het taakveld Bedrijven zet zich in voor een veilige leefomgeving rond bedrijven. Het gaat daarbij om het voorkomen en beheersen van risico’s die samenhangen met opslag, productie en gebruik van gevaarlijke stoffen. Het taakveld en de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s richten zich op een verschuiving van risicobeheersing naar –preventie.

We stimuleren alle medewerkers om van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen. Voor de persoonlijke ontwikkeling bieden we trainingen en cursussen aan. Nieuwe medewerkers koppelen we aan een collega met ervaring in het werkterrein.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. I.N. Absil

06 - 46 63 61 83

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06 - 11 58 51 58

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker rivieren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker programma Drones

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon