Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker begroting

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.389 - €5.643
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 487382
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

In Den Haag, het politieke hart van Nederland, zijn het beleid en de plannen van Defensie eigenlijk altijd onderwerp van gesprek. Jij zet je kennis in de hofstad als senior beleidsmedewerker begroting bij de hoofddirectie Bedrijfsvoering in. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere verbetering van onze bedrijfsvoering.

Als senior beleidsmedewerker ligt jouw focus bij werkzaamheden op het terrein van beleid en de plannings- en begrotingsprocedure (BPB). Een breed palet aan taken en uiteenlopende werkzaamheden, waardoor geen dag hetzelfde is. Zo schrijf je het ene moment Kamerbrieven. Daarna schakel je over naar het adviseren van de ambtelijke en politieke top of werk je aan rapportages, begrotingsproducten of beleidsontwikkeling. Ook het voorbereiden en bijwonen van (inter)departementale overleggen en het voorbereiden van internationale werkbezoeken hoort bij je werk.

Jouw taken

1. Je draagt bij aan beleidsontwikkeling op het gebied van de begroting.

 • Je ontwikkelt waar nodig innovatieve, nieuwe (beleids)producten en -processen.
 • Je schrijft beleidsstukken en annotaties, en beantwoordt Kamervragen.
 • Je neemt deel aan interdepartementale afstemmingsoverleggen, bereidt deze voor en je vertegenwoordigt Nederland en Defensie binnen nationale en internationale fora.
 • Je functioneert als vraagbaak voor andere beleidsmedewerkers.

2. Je adviseert, vertegenwoordigt en netwerkt vanuit het directoraat-generaal Beleid (DGB) op het gebied van de begroting.

 • Je volgt, evalueert en rapporteert relevante (inter)nationale ontwikkelingen en anticipeert op de gevolgen daarvan voor de Defensieorganisatie door het tijdig nemen van maatregelen.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd informatie en advies aan de politieke en ambtelijke leiding van het departement.
 • Je adviseert andere onderdelen van de Defensieorganisatie op het gebied van de begroting.
 • Je bouwt netwerken op binnen de Rijksoverheid, je onderhoudt deze en zet ze strategisch in.

3. Je zorgt voor of levert een bijdrage aan:

 • de totstandkoming van de Defensiebegroting en de suppletoire wetten;
 • de ontwikkeling van het Defensie Materieelbegrotingsfonds en ontwikkelingen op het gebied van valuta en prijsindex;
 • de beleidsmatige aspecten van lifecycle-costing, de Aanwijzing Gereedstelling Defensie en de inzetbaarheid(srapportage);
 • de doorontwikkeling van de Defensiebrede KPI’s en de wijze van rapporteren daarover;
 • de behandeling van de begroting en het jaarverslag van Defensie in de Tweede Kamer en overige parlementaire aangelegenheden over de begroting.

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met verschillende beleidsontwikkelingen die spelen bij de rijksbegroting en het BPB-proces bij Defensie.
 • Je hebt bij voorkeur beleidsmatige ervaring op een of meerdere beleidsterreinen het directoraat-generaal Beleid (DGB).
 • Je hebt bij voorkeur inzicht in de samenhang van de beleidsterreinen van het DGB met andere beleidsterreinen.
 • Je hebt affiniteit met begrotingsproducten en met methodes en technieken voor effectief beleid.
 • Je bent sterk in het coördineren van werkzaamheden en bent gezaghebbend op je eigen dossiers.
 • Je hebt relevante talenkennis.
 • Je bent klantgericht en goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken, bent sterk in netwerken en kunt goed samenwerken.
 • Je bent creatief en kunt je werk goed plannen en organiseren.
 • Je hebt het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en/of politici.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.389 Max. €5.643 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De topstructuur van Defensie is in ontwikkeling. Je komt in eerste instantie te werken onder de chief information officer (CIO). De hoofddirecteur Bedrijfsvoering vervult die rol. De CIO voert de centrale sturing, coördinatie en monitoring op het IT- en datadomein, met inbegrip van cyber(defence). De CIO is voor de departementale leiding het eerste aanspreekpunt voor IT en vertegenwoordigt Defensie bij de (steeds verdergaande) interdepartementale en internationale samenwerking. De CIO wordt hierbij ondersteund door het CIO-office.

De denkrichting is dat de functie straks overgaat naar de afdeling Integrale Plannen van de directie Operationeel Beleid en Plannen van het DGB.

Directoraat-generaal Beleid
Het directoraat-generaal Beleid (DGB) is verantwoordelijk voor het geïntegreerd beleid op alle aspecten in de organisatie. Dit gaat over de inrichting en samenstelling van Defensie, afgestemd op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij maken beleid op het terrein van onder meer financiën, personeel en organisatie, bedrijfsvoering, materieellogistiek, ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, kennis en innovatie, en operationele en internationale aangelegenheden.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Het hoofddoel is ervoor zorgen dat operationele eenheden beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen en het toezicht houden op de besteding daarvan. Ook stelt de Bestuursstaf kaders op voor de Defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur financiën en control

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Bedrijfsvoering & Informatievoorziening

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon