(senior) Beleidsmedewerker Bestuur, Financien en Regio's

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 19 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGBRW/BFR/2020/10
 • Plaatsingsdatum 5 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij de enthousiaste en ondernemende persoon die zich graag wil inzetten voor de versterking van het Nederlandse openbaar bestuur? Zoek jij de uitdaging om andere overheden en departementen te adviseren over het aangaan van grote maatschappelijke uitdagingen? Heb jij gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, oog voor betere samenwerking en een antenne voor de gevolgen van beleidsopgaven in de samenleving? En kan jij in dat continue spanningsveld de verbindende rol van BZK op je nemen? Breng jij die relevante werkervaring mee die maakt die jou in deze rol een goede basis biedt? Dan is deze vacature interessant voor jou.

De komende jaren werkt BZK met partners binnen en buiten de overheid aan het netwerk dat zich gaat bezig houden met grote maatschappelijke opgaven in het fysieke en sociale domein. Het werken aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen, een goed functionerende woningmarkt, de verbetering van de zorg en ondersteuning van mensen met een beperkte zelfredzaamheid zijn hiervan belangrijke voorbeelden.

In deze functie draag je - met een grote mate van zelfstandigheid - bij aan de ontwikkeling en modernisering van interbestuurlijke en financiële arrangementen rondom belangrijke maatschappelijke opgaven. Je geeft mede vorm aan nieuwe samenwerkingsvormen die nodig zijn om de steeds complexere opgaven op te pakken, waarin Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten - en soms ook private partijen - samen optrekken. Daarbij zorg je tevens dat er ruimte is voor een sterke lokale democratie en een nauwe betrokkenheid van burgers bij het maken van de keuzes die hen raken. De (regionale) gebiedsgerichte inzet levert in veel gevallen goede resultaten op. Jij helpt de belangrijke vraag te beantwoorden hoe wij deze
ontwikkeling het beste kunnen ondersteunen met interbestuurlijke en financiële instrumenten en regelgeving.

Je bent flexibel, breed inzetbaar binnen het werkterrein van de directie. Je zult een start maken op de thema’s van het fysieke domein. Je werkt hierbij – vanuit jouw rol - nauw samen met de andere overheden, andere directies binnen BZK (zoals Democratie en Bestuur, Constitutionele Zaken en Wetgeving, Wonen, Ruimte en Leefomgeving en Bouwen en Energie) en andere departementen (als EZK en LNV). Je legt makkelijk verbindingen tussen mensen en onderwerpen. Je schakelt daarbij makkelijk tussen verschillende niveaus, kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en dit zowel in woord als op schrift duidelijk overbrengen. Creativiteit en denken buiten de bestaande kaders zijn competenties waar jij je in herkent: wat kan er wél en hoe lukt dit in goede interbestuurlijke en interdepartementale samenwerking? Daarbij gaat het niet alleen om het hier en nu, maar kijken we nadrukkelijk ook naar toekomstige
ontwikkelingen. Je bent stressbestendig en kunt onder tijdsdruk werken.
Je komt te werken in een deskundige en collegiale directie, waarin de mensen gericht zijn op samenwerken, naar elkaar omkijken en als het nodig is iedereen een stapje harder loopt.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij één van de overheden en/of met de opgaven in het fysieke domein
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Je bent resultaat- en samenwerkingsgericht en rolvast
 • Je kunt werken onder tijdsdruk, bent stressbestendig
 • Je bent creatief en denkt buiten bestaande kaders

Competenties

 • Bestuur sensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatie sensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) maakt onderdeel uit van het directoraat generaal Bestuur, Ruimte en Wonen. De directie werkt aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij is het uitgangspunt de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in te richten dat deze zo goed mogelijk zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. BFR wil bevorderen dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven. BFR heeft expertise op het terrein van de bestuurlijke organisatie (juridische inrichting, bestuurlijke structuren, processen en culturen), de interbestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden, de financiën van medeoverheden en gebiedsgerichte aanpakken. Ook beschikt BFR over expertise gericht op het ondersteunen van medeoverheden bij (ingrijpende) beleidswijzigingen en het toezicht hierop. BFR zet deze kennis actief in voor politieke prioriteiten en het inspelen op bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De directie BFR is één van de twee fondsbeheerders van het gemeente- en het provinciefonds (naast het ministerie van Financiën). De directie BFR bestaat uit 4 afdelingen: Bestuur en Advisering, Bekostiging Binnenlands Bestuur, Regelgeving Toezicht en Monitoring en Regio en Leefbaarheid.

De afdeling Bestuur en Advisering (B&A) is expert in bestuurlijke vraagstukken, interbestuurlijke relaties en arrangementen die medeoverheden raken en is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. B&A vormt hiermee een belangrijke schakel tussen rijk en medeoverheden en heeft een advies- en kennisfunctie richting medeoverheden en collega departementen. Als beheerder van kaders en wetten over bestuurlijke inrichting werkt de afdeling aan vraagstukken en kennisontwikkeling van regionale en intergemeentelijke samenwerking.
B&A werkt aan de ontwikkeling en modernisering van het interbestuurlijk samenwerken tussen Rijk en medeoverheden maar ook tussen overheden onderling. Hierbij is aandacht voor de aard en omvang van het takenpakket van gemeenten en provincies,
schaalvergroting, taakdifferentiatie en regionale samenwerking. Hierbij komen thema's aan de orde als uitvoeringskracht, samenwerken als één overheid en herindeling van gemeenten. Een andere kerntaak van B&A is de adviesfunctie op (ingrijpende)beleidswijzigingen en transities die gemeenten en provincies raken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficie¨nte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficie¨nt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficie¨nt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Vermeer

06-50035740

Onno IJsselsteijn

06-52809237

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise/Solution Architect

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingsmanager Inkopen/MT-lid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 18 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regiomanager

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon