Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 7 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-297
 • Plaatsingsdatum 21 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We zijn op zoek naar een resultaatgerichte, enthousiaste collega die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en wil werken aan ondersteunende beleidskaders en wet- en regelgeving op het gebied van grondstoffen, afval en recycling, met bijzondere aandacht voor het Landelijk Afvalbeheerplan en het stortbeleid. Een teamspeler met politiek gevoel en een goede pen, die niet bang is om ook de diepte van het afvalbeheer in te duiken. Ben jij die collega die ons team komt versterken?

Het team is het taakveld Regelgeving en kaderstelling grondstoffen- en recyclingbeleid van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie in Den Haag. Ons doel? Het bevorderen van een circulaire economie door ondersteunende kaders en wet- en regelgeving. We doen dit door bestaande kaders te onderhouden en aan te passen en nieuwe te maken waar nodig. Dit gebeurt zowel nationaal als op Europees en internationaal niveau.

Een belangrijk onderdeel van de transitie naar een circulaire economie betreft regelgeving over afval, het beheer en de verwerking daarvan. We zetten ook nadrukkelijk in op de preventie van afval en een zo hoogwaardig mogelijke verwerking daarvan, met bescherming van mens en milieu.

Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker Circulaire Economie
Als senior beleidsmedewerker heb je binnen het taakveld je eigen dossiers en ben je op diverse onderdelen hét aanspreekpunt voor de directie en daarbuiten, ook internationaal. Ook werk je samen met collega’s aan diverse vraagstukken.
Jij staat onder andere aan de lat om samen met de collega’s van Rijkswaterstaat het huidige Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) te onderhouden en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, waaronder een meer ondersteunende en stimulerende rol in de transitie naar een circulaire economie. Je bent tevens verantwoordelijk voor het stortbeleid, inclusief het tot stand brengen van een gedragen visie op het toekomstige stortbeleid. Ook het aanpassen van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, samen met de wetgevingsjuristen, behoort tot je taken. Je bepaalt daarin de beleidsmatige uitwerking, zodat een materiaal dat op een hoogwaardige manier kan worden verwerkt, niet meer gestort mag worden.

Je dossiers vragen om een goede samenwerking tussen collega’s en nauwe aansluiting bij ontwikkelingen op andere terreinen, ook tussen taakvelden en directies. Je houdt de kennis van jouw dossiers op peil, zet onderzoeken uit, inclusief het maken van een beleids- of kabinetsreactie, en begeleidt deze. Ook voer je overleggen met betrokken stakeholders. Je weet tijdig politiek gevoelige zaken te signaleren en op te pakken en bereidt belangrijke politieke en beleidsmatige beslissingen voor. Verder bereid je parlementaire processen voor, zoals de beantwoording van schriftelijke of mondelinge vragen en overleggen in de Tweede Kamer.

De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie heeft een dynamisch werkterrein. Er wordt hard gewerkt aan de transitie naar een circulaire economie, die vele aspecten kent en waarvan de precieze ontwikkeling nog onzeker is. Je werkt in een publicitaire en politiek gevoelige omgeving waar de druk soms hoog op kan lopen en de belangen soms groot zijn. Naast je eigen takenpakket wordt er ook beroep op je gedaan om bij te springen of het voortouw te nemen bij ad-hoc vragen en -situaties als die zich voordoen. Dit doe je met een gezonde dosis flexibiliteit en relativeringsvermogen en humor. Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden, houdt overzicht en bent resultaatgericht. Je houdt oog voor alle verschillende belangen, kunt de sfeer bewaken en bent een verbindende persoonlijkheid, zowel binnen als buiten de directie.

Functie-eisen

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau, met relevante werkervaring en affiniteit voor technische dossiers.
• Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en een brede blik.
• Je bent in staat snel hoofdlijnen te zien en inhoud eigen te maken.
• Je houdt overzicht en weet op tijd te leveren.
• Je neemt initiatief en bent proactief.
• Je kunt zelfstandig werken, maar weet ook tijdig andere collega’s te betrekken.
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Voor rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.

In het licht van nationale maatregelen i.v.m. het Coronavirus zal het gesprek naar verwachting via een videoverbinding plaatshebben.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van het ministerie van lenW luidt: "lenW verbindt veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid". In het regeerakkoord is opgenomen dat Circulaire Economie (CE) van groot belang is voor een duurzame economie. Het kabinet zet hier dan ook stevig op in. Deze transitie naar een circulaire economie is onvermijdelijk en levert winst op voor milieu, klimaat, het verduurzamen van onze welvaart en werkgelegenheid. Het Regeerakkoord gaat uit van een bijdrage van CE voor de klimaatdoelstellingen van 1 Mton C02 in 2030.

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) wordt gewerkt aan de volgende prioriteiten: Circulaire economie, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Duurzaam lenW, wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, duurzaam gebruik van grondstoffen, afvalinzameling en recycling, agro/landbouw en luchtkwaliteit en geluidhinder. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen. Daardoor zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek zoals CE, diverse afval- en landbouwdossiers, de bestrijding van plastic flesjes in het milieu, zwerfafval en luchtkwaliteit.

Binnen de circulaire economie is een grote rol weggelegd voor een duurzaam gebruik van grondstoffen en verantwoorde recycling en de bijbehorende regelgeving.

Het ministerie van IenW hecht aan de ontwikkeling van de medewerkers. Zo zijn er veel mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen op onder andere inhoudelijk, procesmatige en politiek-bestuurlijk terrein. Het bespreken van persoonlijke ontwikkelwensen is een standaard onderdeel van de periodieke personeelsgesprekken.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als er in het team sprake is van diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De afdeling heeft ca 20 medewerkers, verdeeld over twee taakvelden. Zij richt zich op ontwikkeling van beleid en kaders voor een duurzaam gebruik van grondstoffen en een verantwoorde recycling. Concreet spelen daarbij aspecten als: terugdringen zwerfafval en plastic soep, beperken gebruik wegwerpplastic, bevorderen van de scheiding van afval door huishoudens, afvalpreventie, het wegnemen van belemmering in regelgeving rondom afvalstoffen. Kortom, de afdeling ontwikkelt het beleid rond afval en recycling voor burgers en bedrijven in brede zin en maakt dit concreet. De afdeling onderhoudt daartoe intensief contact met de EU-Commissie, gemeenten, provincies, RWS, ILT en andere departementen. De dossiers krijgen veel aandacht in pers en politiek.

Jij gaat aan de slag binnen het taakveld Regelgeving en kaderstelling grondstoffen- en recyclingbeleid. In dit taakveld werken momenteel 7 hoogopgeleide mensen met een diverse opleidingsachtergrond. Zij geven op dagelijkse basis invulling aan de ambities op het terrein van afvalbeleid, bijgestaan door een taakveldcoördinator. Er heerst een open sfeer in het taakveld waar hard wordt gewerkt; iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is. Het taakveld waarin jij je werkzaamheden zal vervullen, werkt nauw samen met het taakveld Afvalinzameling en recycling. Beide taakvelden vallen onder 1 manager die lid is van een van een 6 personen sterk managementteam, ondersteund door een directiesecretaris.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw H. Ligtvoet

06-21606838

Mevrouw ir. G.M.J. Sogelée

06-11855274

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06-11585158

Mevrouw N.R. Tolud

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker Safety Delta Nederland en asbest

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker Omgevingsveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur MVI / circulair inkopen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon