Senior beleidsmedewerker cluster private beveiliging en bestuurlijke handhaving

Directie Rechtsbestel

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD22/DGRR/220282
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Directie Rechtsbestel (DRb) is op zoek naar een senior beleidsmedewerker (s13) voor het cluster private beveiliging en bestuurlijke handhaving.

Als senior beleidsmedewerker zorg je voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van beleid, gericht op onderwerpen die het hart van de rechtsstaat raken en politiek en maatschappelijk in de belangstelling staan. Daarnaast fungeer je als contactpersoon voor de organisaties die de rechtsstaat mede vormgeven. Je werkt aan een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige juridische infrastructuur, gericht op het voorkomen dan wel effectief oplossen van geschillen en waarbij rechten van burgers en bedrijven adequaat worden beschermd. Je werkt samen met partners binnen en buiten het departement. Je opereert in het spanningsveld tussen de systeemverantwoordelijkheid van de minister voor het rechtsbestel en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de eigen verantwoordelijkheid van partners met begrip voor ieders rol. Je schrijft adviezen aan de minister, brieven aan Tweede en Eerste Kamer en de toelichting bij wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur. Naast nationale dossiers bepaal je ook de Nederlandse inzet bij Europese dossiers. Ook bereid je bestuurlijke overleggen voor inclusief planning en verantwoordingsdocumenten met de partners.

Vanuit onze directie richten we ons op de vragen hoe ons rechtsbestel is ingericht en welke rol zowel publieke als private spelers daarin hebben. Bij deze vragen is het zaak om te kijken of en welke bevoegdheden actoren hebben en welke waarborgen daarbij nodig zijn.

Maatschappelijke veranderingen maken dat we als overheid constant moeten kijken hoe de overheid en private partijen zich tot elkaar verhouden in een veranderende omgeving. Handhaving en opsporing zijn niet voorbehouden aan de overheid, maar vragen om waarborgen. Met wet- en regelgeving is het landschap vormgegeven waarin particuliere beveiligers, recherchebureaus , bijzondere opsporingsambtenaren en maritieme beveiligers hun werk verrichten. Bij veel van deze wet- en regelgeving (bv de WPBR en inzake BOA's) is de vraag hoe deze zich de komende jaren gaat ontwikkelen. We zoeken daarom iemand die bij kan dragen aan visie-ontwikkeling hoe we dit bestel de komende jaren verder willen ontwikkelen.

Tot de werkzaamheden van het cluster behoren onder meer:
- Het in overleg met ketenpartners ontwikkelen van beleid en wetgeving op het terrein van boa’s en particuliere beveiligers (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) en op het terrein van gewapende maritieme beveiliging (Wet ter Bescherming Koopvaardij)
- Het monitoren van de uitvoering van deze wet- en regelgeving door ketenpartners.
- Het voorbereiden en voeren van overleggen met koepelorganisaties
- Het leveren van een bijdrage aan het informeren van de TK over relevante ontwikkelingen en aan de beantwoording van kamervragen over genoemde dossiers

We zoeken daarom iemand die bij kan dragen aan visie-ontwikkeling hoe we dit bestel de komende jaren verder willen ontwikkelen.

Samen met collega’s werk je in een cluster aan verschillende deelonderwerpen. Uitgangspunt binnen de directie is dat alle onderwerpen twee dossierhouders en alle organisaties twee contactpersonen hebben.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Vanuit de directie Rechtsbestel richten we ons op de vragen hoe ons rechtsbestel is ingericht en welke rol zowel publieke als private spelers daarin hebben. Bij deze vragen is het zaak om te kijken of en welke bevoegdheden actoren hebben en welke waarborgen daarbij nodig zijn.

In deze functie heb je de unieke kans om door je adviserende en verbindende rol een bijdrage te leveren aan de toekomst van het rechtsbestel.

Je maakt onderdeel uit van het cluster bestuurlijke handhaving en private opsporing Met je collega’s van dit cluster werk je samen met anderen aan beleidsvisies, parlementaire verantwoording en werk je aan de doorontwikkeling van relevante wet- en regelgeving bereid je werkbezoeken van de bewindspersonen voor, stel je conceptantwoorden op Kamervragen op, bereid je debatten voor en bouw je aan een relevant netwerk binnen en buiten Justitie en Veiligheid, om de ambtelijke en politieke top goed te kunnen adviseren over de rol van private opsporing en bestuurlijke handhaving in het rechtsbestel.

Je werkt nauw samen met andere Ministeries, andere onderdelen van het Ministerie, belangenorganisaties en werkgevers van BOA's en particuliere beveiligers.

Directie Rechtsbestel

Je gaat aan de slag bij de directie Rechtsbestel (DRb). De directie houdt zich bezig met het onderhouden en vernieuwen van de juridische infrastructuur in Nederland, maar ook vraagstukken op het snijvlak van technologie en gegevensbescherming. De voornaamste opgave van de directie is dat burgers en bedrijven met een juridisch probleem, tijdig en adequaat geholpen worden door gekwalificeerde juridische dienstverleners tegen aanvaardbare kosten. Die stelselverantwoordelijkheid kan DRb alleen maar realiseren door samen te werken met veel partijen buiten het departement. Zo werkt DRb samen met, en schept de voorwaarden voor, uiteenlopende organisaties als de Rechtspraak, de Raad voor Rechtsbijstand, het juridisch loket, de Autoriteit Persoonsgegevens, het Nederlands Forensisch Instituut en de Nederlandse Orde van Advocaten. Internationale ontwikkelingen in de Raad van Europa en de Europese Unie en nationaal beleid zijn op deze terreinen sterk met elkaar verweven. Bij DRb wordt collegiaal samen gewerkt in een informele sfeer in breed samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Chris Jetten

0611716908

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barend Sluijter

0653676639

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Directie Rechtsbestel nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Dataspecialist/adviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Beleidsmedewerker Gaswinning Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Contractmanager categorie beveiliging en bedrijfshulpverlening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon