Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

(Senior) beleidsmedewerker collectieve sector en economie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 25 september Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 26/19-06
 • Plaatsingsdatum 11 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als (senior) beleidsmedewerker bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden werk je met durf, creativiteit en inzicht aan complexe beleidstrajecten. In het hart van de politieke besluitvorming draag je bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Nederland, vandaag en morgen.

Deze vacature heeft betrekking op het cluster Collectieve Sector en Economie dat de bewindspersonen en de ambtelijke top adviseert over de Nederlandse economie en onderwerpen van andere departementen die voor SZW belangrijk zijn zoals zorg, onderwijs, woningmarkt, klimaat of fiscaliteit. Een belangrijk onderdeel van het werk is de voorbereiding van voorportalen, onderraden en de ministerraad. Daarnaast denk je ook actief mee in beleidstrajecten op de verschillende dossiers. Om effectief te kunnen opereren bouw je aan een interdepartementaal netwerk, zodat je vroeg in het beleidsvormingsproces betrokken wordt.

Als (senior) adviseur ben je verantwoordelijk voor de advisering over een breed scala aan onderwerpen, waarbij je rekening houdt met economische, budgettaire en politieke afwegingen. Affiniteit met macro-economische vraagstukken en een brede politiek/maatschappelijke interesse zijn daarom van belang in deze functie. Je moet deze adviezen soms onder hoge tijdsdruk geven. Op andere momenten is er ruimte voor inhoudelijke verdieping: bijvoorbeeld voor vragen als ‘waarom blijft de loonvorming achter bij de verwachtingen?’ of ‘welk beleid zou je kunnen inzetten om knelpunten op de woningmarkt te verminderen’? Met jouw antwoorden ondersteun je de huidige bewindspersonen en draag je bij aan de voorbereiding op een volgende kabinetsperiode.

Functie-eisen

 • Je bent econoom, of uit jouw werkervaring blijkt dat je aantoonbare affiniteit hebt met economische vraagstukken in het publieke domein;
 • Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring;
 • Je combineert een wetenschappelijke opleiding met een brede maatschappelijke en politieke interesse, gevoel voor beleid en sterke analytische vaardigheden;
 • Je bent samenwerkingsgericht en proactief. Je weet een relevant netwerk op te bouwen en aan te spreken zowel binnen als buiten SZW;
 • Je kunt snel de essentie halen uit (bijvoorbeeld) ministerraadstukken en bent in staat om – onder tijdsdruk - scherp te adviseren over eventuele gevoeligheden.
 • Je vindt het daarnaast leuk om je te verdiepen in meer strategische vragen op jouw onderwerp. Dat doe je met durf en creativiteit, waarbij je duidelijk over complexe materie weet te communiceren en je standpunt overtuigend naar voren brengt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5559,90 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van SZW houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je CV en sollicitatieformulier te vermelden.
 • VWNW kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via e-mailadres: HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten worden verzocht om te solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de Sollicitatiebutton onderaan deze vacature.
 • Inschaling vindt afhankelijk van relevante werkervaring in schaal 11 of 12 plaats.
 • Gebruikelijk voor nieuwe medewerkers is een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast. Afhankelijk van jouw huidige werkplek en achtergrond, behoort direct een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.
 • Als onderdeel van de procedure kunnen we vragen naar referenties.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Werk
Het directoraat-generaal Werk is belast met het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaal economische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmigratie, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. Het directoraat-generaal Werk bestaat uit de volgende directies:

 • Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA)
 • Directie Arbeidsverhoudingen (AV)
 • Directie Kinderopvang (KO)
 • Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW)
 • Directie Internationale Zaken (IZ)
 • Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW).

Op dit moment bestaat DG Werk uit ca. 240 fte.

Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden
De directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) neemt als economisch georiënteerde directie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een centrale plaats in. We hebben korte lijnen naar de ambtelijke en politieke top en een beperkte omvang van ongeveer 30 medewerkers draagt bij aan onze informele cultuur. Onze communicatie kenmerkt zich door openheid en professionele discussies op basis van feiten en analyses. Er is volop ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

De directie bestaat uit twee afdelingen: Strategie, Arbeidsmarkt en Stelsels en Regelingen (SAS) en Collectieve Sector en Inkomensbeleid (CSI). Beide afdelingen bestaan elk weer uit 2 clusters. De afdeling SAS houdt zich vooral bezig met het eigen SZW-terrein en met arbeidsmarktontwikkelingen. De afdeling CSI is daarentegen meer gericht op het terrein van andere ministeries, zoals de zorg en het onderwijs, en de inkomensgevolgen van alle grote beleidsontwikkelingen die doorgevoerd worden.

De meerwaarde van ASEA is de inbreng van een economische invalshoek, een goed gevoel voor de politieke verhoudingen, de vaardigheid om hoofd- en bijzaken scherp te onderscheiden en een oog voor hoe specifieke onderwerpen samenhangen met het grotere geheel. Daarbij combineren we kortetermijnadvisering met het inbrengen van inzichten uit de wetenschap en nemen we de tijd om stil te staan bij de langetermijnontwikkelingen op een dossier.

Onze werkwijze is flexibel. Medewerkers hebben een eigen aandachtsgebied (dossier), maar worden op allerlei onderdelen van het SZW-terrein ingezet. Medewerkers krijgen daarbij veel ruimte om zich te verdiepen in de onderwerpen die ze interesseren, zich te ontwikkelen met behulp van opleidingen en een passende mix te zoeken tussen kortetermijnvraagstukken en vraagstukken met een meer strategisch karakter.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Joost Baeten

06 556 928 92

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06- 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur security

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) adviseur kaderstelling en financieel beheer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon