Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker contraterrorisme

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD20/NCTV/200087
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij vanuit jouw kennis en ervaring actief bijdragen aan een opdracht van levensbelang? Dat kan als beleidsmedewerker contraterrorisme. De gezamenlijke opdracht is helder: aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden. Toon lef en zet je in voor de veiligheid en rechtsorde van Nederland.

De terroristische dreiging is complex, veranderlijk en structureel. De bescherming van burgers en de democratische rechtsorde tegen terrorisme en extremisme vraagt om een toekomstbestendige aanpak, waarin de continuïteit van beleid gewaarborgd is. Daarin werken diverse contraterrorismepartners samen en heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in Den Haag de coördinerende verantwoordelijkheid.

Je werkt als adviseur contraterrorisme mee aan de uitvoering van het programma Aanpak Contraterrorisme. Verantwoordelijkheden spitsen zich toe op onder meer beleidswerkzaamheden en politieke advisering. Het programma behelst ook programmatisch en projectmatig werk.

Samen met je collega’s ben je actief betrokken bij de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van nationaal en internationaal beleid, gericht op het tegengaan van radicalisering en het bestrijden van terrorisme en gewelddadig extremisme.

Je werkt als beleidsadviseur samen met collega’s binnen het ministerie, met operationele partners, andere departementen en (lokale) organisaties. Verder ondersteun je de politiek-ambtelijke leiding, bijvoorbeeld door het beantwoorden van Kamervragen en het aanleveren van bijdragen voor debatdossiers.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante wo-opleiding afgerond.
 • Je hebt ervaring als beleidsmedewerker.
 • Je hebt relevante werkervaring op het gebied van contraterrorisme. Deze heb je bij voorkeur bij verschillende werkgevers opgedaan, maar in elk geval bij een gemeente.
 • Je kunt omgaan met onzekerheid en komt actief met verschillende alternatieven om de gewenste doelen te bereiken.
 • Je bent accuraat in het schrijven van beleidsnota’s en hebt ervaring met het coördineren van beleidswerkzaamheden en projectmatig werken.
 • Je bent gezaghebbend op eigen dossiers.
 • Je weet snel je weg te vinden in complexe omgevingen.
 • Je bent in staat om knelpunten snel te doorgronden en vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Je draagt vernieuwende oplossingen aan.
 • Je bent een bevlogen, enthousiaste teamspeler. Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en hebt een politiek-bestuurlijke antenne.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Tijdens je werk kun je in aanraking komen met vertrouwelijke informatie. Daarom is een Verklaring van Geen Bezwaar na een veiligheidsonderzoek B een voorwaarde voor aanstelling.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kerntaak van het programma Aanpak Contraterrorisme is bezien in hoeverre veranderingen in de dreiging vragen om aanpassing van de landelijke CT-aanpak. De thema’s komen voort uit een afweging tussen dreiging en weerbaarheid. De volgende prioritaire thema’s zijn benoemd: aanwas voorkomen, aanpak problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering, versterken re-integratie, aanpak links- en rechts-extremisme en versterken kennis. Binnen de thema’s worden in samenwerking met partners, zowel in het veiligheidsdomein als in het sociale domein, diverse deelprogramma’s en projecten uitgevoerd. 

Het programma richt zich daarnaast op de versterking van de lokale samenwerking. Onze doelstelling is het lokaal bestuur optimaal bijstaan in zijn reactie op de verschillende ontwikkelingen in de dreiging. Dit doen we met raad en daad vanuit onze kennis, kunde en bevoegdheden. Daarnaast vallen binnen dit programma ook de uitvoering van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding en de versterkingsgelden ter versterking van de lokale aanpak.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity en crisisbeheersing en dient de nationale veiligheid. Daarbij werken we samen met publieke en private partners, nationaal en internationaal: politie, Defensie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, veiligheidsregio’s, departementen, gemeenten, bedrijfsleven en wetenschap. We zijn een krachtige, invloedrijke en verbindende autoriteit die deze partijen verbindt en vraagt de juiste maatregelen te nemen.

Voor de komende jaren hebben we drie maatschappelijke opgaven gedefinieerd. Met publieke en private partners werken we verder aan het realiseren van deze maatschappelijke opgaven: 

 • aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden;
 • Nederland digitaal veilig maken;
 • Nederland weerbaar maken tegen dreiging door statelijke actoren.

Deze maatschappelijke opgaven hebben ook hun vertaalslag naar de interne organisatie: focus, slagkracht en gericht op kennis. We ontwikkelen ons tot een compacte en wendbare organisatie met programma’s en projecten, goede samenwerking en zorg voor medewerkers.

De maatschappelijke opgaven van de NCTV zijn meerjarig tijdelijk van aard. Daarom is het belangrijk dat je als medewerker de kwaliteiten hebt om in de volle breedte van het NCTV-werkveld te werken. Jaarlijks matchen we de beschikbare capaciteit en competenties aan de behoeftes in een jaarplan. Daarbij vragen we je elk jaar om jouw voorkeur op te geven voor een programma binnen de NCTV.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Programmamanager Aanpak CT

070-7515183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

HRM-adviseur

06-50079606

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator / plaatsvervangend afdelingshoofd Veiligheid in Sociaal Domein

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Junior) Onderzoeker cybersecurity

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon