Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker COVID-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 8
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 november Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer VWS200222 (COVID)
 • Plaatsingsdatum 19 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk jij mee om de Coronacrisis te bestrijden? Zorg jij ervoor dat innovatieve behandelingen worden ontwikkeld of dat de vaccinatie strategie wordt neergezet? Vertaal jij data uit het dashboard naar beleidsvoorstellen? Of ben jij de persoon die het testbeleid verder brengt? Dan zoeken we jou!

Onze programmadirectie COVID-19 zoekt kandidaten voor de volgende plekken:

1 Beleidsmedewerker team innovatieve behandelingen

Je vervult binnen het projectteam een stevige adviesrol mbt (nieuwe) kansrijke behandelingen en onderzoeken mbt COVID-19. Je werkt projectlijnen verder uit en denkt daarnaast proactief mee over nieuwe opties die VWS kan inzetten om meer behandelingen zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen voor coronapatiënten. Je zorgt voor opvolging van de acties die voortkomen uit de adviezen van het onafhankelijke (wetenschappelijke) Adviespanel Innovatieve Behandelingen COVID-19. Je vervult hierin een aanjaagfunctie waarbij je proactief te werk gaat. Je inventariseert de acties, zorgt ervoor dat deze bij de juiste personen in de organisatie worden belegd – of zorgt zelf voor opvolging - en houdt hierbij een vinger aan de pols. Je stuurt op snelle, adequate en duidelijke resultaten en zorgt ervoor dat deze tijdig onder de aandacht van collega’s en de bewindslieden wordt gebracht.

1 Beleidsmedewerker team vaccinaties

Je adviseert m.b.t. de implementatie van de COVID-19 vaccinatie, waarbij je niet alleen intensief samenwerkt binnen VWS en andere overheidsorganisaties, maar ook met partijen van buiten de overheid.  Je bewaakt samen met het team de voortgang van de vaccinatiestrategie en zorgt voor opvolging van de acties en werkt mee in deelprojecten. Je vervult hierin een aanjaagfunctie waarbij je proactief te werk gaat.

Je stuurt op snelle, adequate en duidelijke resultaten en zorgt ervoor dat deze tijdig onder de aandacht van collega’s en de bewindslieden wordt gebracht.

4 Beleidsmedewerkers clusters dashboard/maatregelen/projecten

 • Voor het cluster dashboard zoeken we beleidsmedewerkers die het dashboard beheren en door ontwikkelen. Je houdt je concreet bezig met data analyse en je weet deze analyse te vertalen naar beleidsvoorstellen voor bestuurders, bijvoorbeeld op het gebied van inschalingsniveaus voor regio’s. Je vormt de brug tussen de experts en de beleidswereld. Het beleidshandwerk (zoals nota’s, brieven, voorbereiding van debatten) heeft voor jou geen geheimen.
 • Voor het cluster maatregelen zoeken we beleidsmedewerkers die zich bezig houden met de routekaart en de bijbehorende maatregelen. Je werkt daarbij samen met de NCTV en de veiligheidsregio’s. Ook voor deze functie is het beleidshandwerk (zoals nota’s, brieven, voorbereiding van debatten) een onderdeel van je werkzaamheden.
 • Voor het cluster thematische projecten zoeken we beleidsmedewerkers die flexibel inzetbaar zijn op thema’s zoals bijvoorbeeld: horeca, evenementen, toerisme, persoonlijke beschermingsmiddelen, ventilatie. Je werkt samen met andere departementen, branches en sectoren. Je neemt deel aan interdepartementale werkgroepen over de uitwerking van maatregelen. Je adviseert daarvan uit het gezondheidsperspectief. Vanzelfsprekend heb je ervaring met parlementaire processen en de bijbehorende werkzaamheden.

1 Beleidsmedewerker team testen & traceren

Je houdt je concreet bezig met de strategie en aanpak van het kabinet om via testen en traceren zicht te houden op de verspreiding van het virus en samen met de betrokken partijen (oa GGD’en, laboratoria, RIVM) een zo effectief mogelijk systeem te ontwikkelen. Je richt je daarbij op het bron en contactonderzoek. Parlementaire processen zoals voorbereiden van debatten, samenstellen dossiers, en maken van Q&A’s zijn voor jou gesneden koek.

1 Beleidsmedewerker team parlementair

Als lid van het team parlementair van de directie PDC, zorg je voor een goede voorbereiding en ondersteuning van de bewindspersonen op de tweewekelijkse debatten met de Tweede Kamer en schrijf je mee aan de stand van zaken brieven aan de Kamer over het Covid-19-beleid. Je werkt daarbij intensief samen binnen VWS, maar ook met andere departementen. Dit vraagt om snel schakelen, anticiperen op strakke deadlines en dat je over een vlotte pen beschikt. Het is daarmee een dynamische plek waarbij je een spilfunctie vervult binnen de organisatie.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je hebt minstens enkele jaren ervaring met beleidsontwikkeling.
 • Je hebt ervaring of affiniteit met op de terreinen: innovatieve (medische) behandelingen, vaccinaties, data analyse, infectieziektebestrijding.
 • Je hebt kennis en ervaring met parlementaire processen.
 • Je bent in staat om overzicht te houden in een dynamische omgeving, je kunt snel schakelen, en vindt het geen probleem om meerdere ballen tegelijk in de lucht te houden.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, bent omgevingsbewust en rolvast.
 • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten.
 • Je houdt ervan om creatieve oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.
 • Je kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent enthousiast en kunt goed samenwerken.
 • Je plant en organiseert je eigen werk en neemt initiatief.
 • Je bent resultaatgericht, houdt overzicht en kunt prioriteren bij hoge werkdruk. Stressbestendigheid is belangrijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200222 (COVID) richten aan: Edward de Ruiter, Senior HR adviseur.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Geef in je brief aan voor welke functie je solliciteert.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie COVID 19 is het organisatieonderdeel binnen VWS gericht op de maatschappelijke opgave om het COVID-19 virus maximaal onder controle te houden, het monitoren van de virusverspreiding, de zorg niet over te belasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De directie houdt zicht op de aanwezigheid van het virus in Nederland en adviseert over maatregelen. Effectieve monitoring, testen en goed bron- en contactonderzoek zijn daarvoor essentieel, maar bijvoorbeeld ook het stimuleren van (innovatieve) behandelmethoden. Ook werken we er aan om nieuwe besmettingen te voorkomen, door vol in te zetten op de ontwikkeling van een veilig, effectief en toegankelijk vaccin.

Alle taken die hiermee samenhangen zijn primair ondergebracht bij dit organisatieonderdeel, waarbij oog is voor de samenhang met de gehele VWS organisatie. Er wordt nauw samengewerkt met andere beleidsdirecties, zoals de directies Publieke Gezondheid, Curatieve Zorg, Langdurige Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie.

Het is een dynamische directie, waar de werkdruk hoog is, maar waarbij medewerkers en MT-leden elkaar bijstaan in die drukte. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling en kansen. Gezelligheid en aandacht voor elkaars welbevinden verliezen we niet uit het oog. Betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Edward de Ruiter, Senior HR adviseur

06-15665186

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsadviseur nafase coronacrisis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Wet openbaarheid van bestuur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker curatieve zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon