Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker curatieve zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 26 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS200207(ZJCN)
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland in Den Haag werk jij als senior beleidsmedewerker curatieve zorg samen met ons aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg op de eilanden. Je werkt samen met zorgverleners in Caribisch Nederland, maar ook met zorgverleners in Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Colombia, waar patiënten vanuit de BES-eilanden naar toe gaan voor specialistische zorg.

Met enige regelmaat toets je de kwaliteit van zorg bij deze zorgaanbieders, in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Je schrijft beleid, denkt mee, analyseert knelpunten en komt met oplossingen en adviezen om de zorg voor inwoners van Caribisch Nederland te borgen of te verbeteren. Een nota of Kamerbrief schrijven en een bewindspersoon adviseren is voor jou gesneden koek. Je werkt nauw samen met beleidsmedewerkers, accountmanagers en medisch adviseurs in Den Haag en op Bonaire.

Verder coördineer je de jaarlijkse aanpassingen van de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES, waarbij je samen met een wetgevingsjurist en medisch adviseurs de regeling verduidelijkt en verbetert. Jij richt je op het doelmatig en kostenbewust gebruik van laboratoriumonderzoek en diagnostiek en het verbeteren van de samenwerking tussen laboratoria, te beginnen bij de laboratoria op Bonaire. Ook het verminderen van het gebruik en de kosten van geneesmiddelen (bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop) wordt een van je onderwerpen. Je brengt bij voorkeur op deze terreinen actuele kennis en ervaring mee.

Je merkt het: je krijgt een breed takenpakket, waarbij je onderwerpen integraal moet benaderen. Daarbij probeer je anderen mee te krijgen in een bredere aanpak, zonder het resultaat uit het oog te verliezen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante universitaire opleiding afgerond, bijvoorbeeld geneeskunde of bestuurskunde.
 • Je hebt het liefst praktijkervaring opgedaan als arts of verpleegkundige in de curatieve zorg.
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring als beleids-/kwaliteitsmedewerker bij de overheid of een zorginstelling.
 • Je bent analytisch, resultaatgericht, pragmatisch en denkt in oplossingen.
 • Je maakt je verschillende dossiers snel eigen en schakelt makkelijk tussen de taken in je werkpakket, en ook het dagelijks schakelen tussen wetgeving, beleid en uitvoering is iets wat je eenvoudig afgaat.
 • Je weet je te verplaatsen in anderen, kunt je snelheid aanpassen aan de ander en oordeelt niet te snel.
 • Je weet je verhaal overtuigend, vlot en helder voor het voetlicht te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je werkt goed samen en kunt snel een netwerk in Den Haag en in Caribisch Nederland opbouwen, ook bij tegengestelde belangen en/of interculturele verschillen.
 • Je bent in de gelegenheid om een aantal keer per jaar (voor één week) naar Caribisch Nederland af te reizen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200207 (ZJCN) aan drs. H.P. Barnard, programmadirecteur ZJCN.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland is de directie binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die zich bezighoudt met de gezondheidszorg en jeugdzorg in Caribisch Nederland. De directie is gedeeltelijk gevestigd in Den Haag, maar het overgrote deel zit op Bonaire bij het Zorgverzekeringskantoor en Jeugd- en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland. Via videoconferences en werkbezoeken proberen we echt als één directie te werken, ondanks de afstand en het tijdsverschil.

Anders dan in Europees Nederland voert VWS de zorgverzekering en de jeugdzorg in Caribisch Nederland zelf uit. De programmadirectie is daarmee niet alleen verantwoordelijk voor beleid en wetgeving, maar ook voor de uitvoering zelf. De programmadirectie is het aanspreekpunt binnen VWS voor zowel Caribisch Nederland, de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en voor de andere departementen, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afgelopen jaren zijn er stappen gezet in het verbeteren van de gezondheidszorg en jeugdzorg op Caribisch Nederland, maar er liggen nog veel uitdagingen op ons te wachten. Denk daarbij aan het implementeren van de sport- en preventieakkoorden, het opzetten van een meldpunt huiselijk geweld, het uitbreiden van de voorzieningen voor ouderen en het verstevigen van de publieke gezondheidszorgorganisaties. En vergeet ook de crisisaanpak niet! Binnen de programmadirectie is een crisisteam bezig met alle zaken rondom de bestrijding van de COVID-19-pandemie voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jerome Felida, Plv. Programmadirecteur Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

06-27119639

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch adviseur / wetgevingsjurist Caribisch Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior controller / financieel adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker COVID-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon