• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)
 • Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS24-1423(CZ), Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Ben jij iemand die grote vraagstukken in de zorg wil oppakken en kan voorzien van beleidsmatige oplossingen. Heb je een neus voor kansen en risico’s en ben je gewend om vanuit een goede voorbereiding politieke of bestuurlijke besluitvorming te realiseren? Kom dan bij ons werken!

Wat ga je doen als Senior beleidsmedewerker Curatieve Zorg? 

Als senior beleidsmedewerker bij dit team bij de directie Curatieve Zorg staat je werk vol in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Binnen deze context werk je daarbij altijd op het raakvlak van de zorgpraktijk en beleid. We zoeken iemand die gewend is om zich in complexe vraagstukken te verdiepen en met behulp van een goed netwerk tot beleidsmatige oplossingen te komen.

Soms hebben mensen tijdelijk extra of andere zorg nodig. Bijvoorbeeld door een ongeluk, na een operatie, doordat je kwetsbaar bent of om te revalideren. We noemen dit kortdurende zorg en dit is zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn, het eerstelijnsverblijf of nieuwe samenwerkingen om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Je bent binnen het cluster in ieder geval dossierhouder voor de kortdurende zorg, en tegelijkertijd ook flexibel inzetbaar op andere vraagstukken binnen het cluster op het gebied van de paramedische zorg, geboortezorg en/of mondzorg. Je neemt het voortouw in de dossiers waar je voor verantwoordelijk bent, werkt daarbij samen met directe collega’s en stemt waar nodig af met de coördinator.

Je zet je, samen met collega’s, in om de zorg op deze deelgebieden goed en toegankelijk te maken of te houden. Daarbij ben je de spin in het web in het overleg met beroepsgroepen, zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie en overheidspartijen zoals Het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Uiteraard werk je ook veel samen met andere directies (Zorgverzekeringen, Patiënt en Zorgordening). Er liggen veel complexe beleidsvraagstukken die de komende periode gecontinueerd moeten worden, zoals geriatrische revalidatiezorg thuis mogelijk maken.

Je draagt bij aan de uitvoering van beleidsvraagstukken ten aanzien van de positie van eerstelijnszorgverleners op de hiervoor genoemde gebieden in het stelsel. Denk daarbij aan de opname van zorgvormen in de basiszorgverzekering, de organiseerbaarheid van de zorg, de samenwerking met andere zorgsectoren. 

Je weet op hoofdlijnen hoe de financiering, bekostiging en wettelijke grondslagen voor data en contractering binnen de eerstelijnszorg werken. Daarnaast kun je snel beoordelen door wie of op welke manier vraagstukken moeten worden opgelost. Op basis van een opgebouwd netwerk adviseer je de minister en kom je waar nodig met voorstellen voor verbetering. Een vast onderdeel van je werk is ook de politieke verantwoording richting de Tweede Kamer: het beantwoorden van Kamervragen, schrijven van Kamerbrieven en het voorbereiden van debatten en bestuurlijke overleggen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team paramedie, geboortezorg, mondzorg, zorgcoördinatie en kortdurende zorg (team F)

Je bent als beleidsmedewerker onderdeel van dit team. Hier werk je samen met ongeveer 12 andere collega’s. De collega’s van ons team hebben hart voor de zaak en worden gedreven door de inhoud van het werk. Het is een mix van denkers en doeners waarbij er veel ruimte is om zelf initiatief te nemen. Heb je een idee dan kijken we of en hoe we dit kunnen uitvoeren. We letten op elkaar, staan klaar voor elkaar en dagen elkaar uit. Het werk doe je waar mogelijk samen met een duopartner zodat jullie elkaar indien nodig kunnen vervangen.

Directie Curatieve Zorg

We zetten ons in voor duurzaam toegankelijke curatieve zorg voor iedereen die haar nodig heeft. De toegankelijkheid van de curatieve zorg staat onder druk en kan soms kwalitatief beter. Daar is ons beleid op gericht. Daarbij moet de zorg ook betaalbaar blijven. Dit is een randvoorwaarde voor ons beleid. Het werkveld betreft de volle breedte van het curatieve domein dus de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg. De directie CZ is een jonge, diverse, dynamische directie waar ongeveer 100 mensen in verschillende teams werken. We werken gericht aan duurzame toegankelijkheid van de zorg. Hierbij komen uiteenlopende vraagstukken kijken die vaak goede samenwerking met het veld vragen. We werken aan onderwerpen die mensen direct in hun dagelijks leven raken en volop in de belangstelling staan van politiek en media. Dit brengt de nodige dynamiek met zich mee, geen dag bij CZ is het zelfde. Dit vraagt van CZ’ers dat zij in staat zijn met het lange termijn doel voor ogen steeds flexibel en soms snel te schakelen. Samenwerking, betrokkenheid bij elkaars werk en onderling respect vinden we bij CZ heel belangrijk. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling. We werken hard op de directie en maken regelmatig tijd voor plezier en gezelligheid.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Irma Beurmanjer, MT-lid

0615369213

Maaike Wijnhoud

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Curatieve Zorg en plaatsvervangend directeur

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker patiëntenbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker patiëntenbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon