Senior beleidsmedewerker cybercrime (S12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGRR/220274
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de afdeling Integrale Veiligheid van de Directie Veiligheid en Bestuur is 1 vacature voor senior beleidsmedewerker op het terrein van de aanpak van cybercrime.

Functieomschrijving: wat ga je doen?
De ontwikkeling van de digitalisering in het algemeen en het internet in het bijzonder hebben de samenleving enorme voordelen opgeleverd. Maar ook criminelen maken gebruik van deze voordelen, bijvoorbeeld door het hacken en afpersen van bedrijven op afstand. Op het internet kunnen ze relatief anoniem blijven, gemakkelijk over landsgrenzen heen slachtoffers maken en veel slachtoffers tegelijk bereiken. Daar moet de overheid tegen optreden.
Om de cyberweerbaarheid van niet-vitale bedrijven te verhogen, heeft de afdeling Integrale Veiligheid contact met lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Platforms Veilig Ondernemen. Daarnaast heeft de afdeling regelmatig contact met private partijen, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties. Op het gebied van cyberveiligheid is DVB betrokken met landelijke gremia zoals het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en de stuurgroep van de City Deal "Lokale weerbaarheid cybercrime".

Samen met je directe collega’s ga je werken aan de brede preventie en bestrijding van criminaliteit in het digitale domein. De nu opengestelde functie richt zich op de aanpak van cybercrime in het algemeen en heeft daarbinnen verschillende aandachtsgebieden, waaronder de het verhogen van de cyberweerbaarheid van het niet-vitale bedrijfsleven en de aanpak van ransomware. Uitdagende onderwerpen die ook politiek de aandacht hebben.

Je gaat werken aan de maatschappelijke uitdagingen van nu en van de toekomst. Je neemt initiatief om samen met publieke en private partners oplossingen te vinden, verder uit te werken en te zorgen dat deze worden uitgevoerd. Je neemt deel aan en/of organiseert zelf overleg met partners binnen en buiten de overheid. Je adviseert en ondersteunt de ambtelijke en politieke leiding, zowel mondeling als schriftelijk. Je stelt onder andere beleidsnota’s op, maakt concepten van Kamerbrieven en de beantwoording van Kamervragen, en ondersteunt de bewindslieden bij Kamerdebatten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de Afdeling Integrale Veiligheid van de directie Veiligheid en Bestuur. De directie Veiligheid en Bestuur (DVB) heeft zicht op trends en ontwikkelingen in het lokaal veiligheidsdomein. Knelpunten die worden ervaren door lokaal bestuur worden gehoord en opgepakt. DVB is belast met het ondersteunen van het lokale bestuur in de aanpak van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, door relevante partners bijeen te brengen en waar nodig regie te voeren. Dit doet DVB door beleid te maken om het lokaal bestuur en het bedrijfsleven in staat te stellen de veiligheid te vergroten en weerbaar te maken tegen onveiligheid en criminaliteit. DVB zorgt voor de (wettelijke) toerusting van de burgemeester ten aanzien van zijn openbare orde taak en voor het aanpakken van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven.

Vanuit deze kerntaak heeft DVB grote betrokkenheid bij een aantal ambities uit het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, zoals ondermijning, de preventieve (wijk)aanpak, regiodeals, de experimenten ten aanzien van de productie van wiet en het prostitutiebeleid. Daarnaast zijn ook diverse thema’s waar de afdelingen Bestuurlijke Aanpak en Integrale Lokale Veiligheid mee zijn belast volop in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken op het gebied van openbare orde, de bestuurlijke aanpak (met name de bevoegdheden en informatiepositie van lokaal bestuur), het toezicht en handhaving van de leefomgeving (zoals overlast) en de ontwikkelingen op het gebied van publiek-private samenwerking (Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, de tien regionale Platforms Veilig ondernemen en het Actieprogramma Veilig Ondernemen).

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barbara Perels

06-51358108

Frans van der Doelen

06-48135175

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Perels

06-51358108

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker

Directie Veiligheid en Bestuur van het ministerie voor Veiligheid en Justitie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Programma Nederland Digitaal Veilig NCTV

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon