Senior Beleidsmedewerker Cybersecurity en Vitaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 januari
 • Vacaturenummer IW DGWB 22-443
 • Plaatsingsdatum 3 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil je bijdragen aan de digitale en fysieke veiligheid van de watersector in Nederland? Heb je
interesse in alles wat te maken heeft cybersecurity, nationale veiligheid en crisisbeheersing? Vind je het leuk om te werken op het snijvlak tussen politiek, beleid en uitvoering en tussen Rijksoverheid en andere organisaties en overheden? Dan is de functie Senior Beleidsmedewerker Cybersecurity en Vitaal vast iets voor jou. Standplaats Den Haag.

Wat ga je doen als Senior Beleidsmedewerker Cybersecurity en Vitaal?
De afgelopen jaren zijn de dossiers cybersecurity en vitaal binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Het directoraat-generaal water en bodem (DGWB) steeds belangrijker geworden,
onder meer door de oorlog in Oekraïne, Covid-19 crisis, de toegenomen afhankelijkheid van OT en toenemende cyberdreiging en aanvallen. Zowel nationaal als Europees zijn er regelgeving, programma’s en beleidsinitiatieven gekomen om de (cyber)weerbaarheid van de vitale infrastructuur te versterken. Zo moeten onder meer de herziene NIB2.0 en CER-richtlijnen in nationale regelgeving en een versterkte aanpak van vitaal en crisisbeheersing geïmplementeerd worden.

Ook andere trajecten op het gebied van statelijke dreigingen, economische veiligheid en cybersecurity moeten worden uitgewerkt en uitgevoerd: Aanbestedingswet defensie en veiligheidsgebied, Wet veiligheidstoets, investering, fusies en overnames (Vifo), de EU Cybersecurity Act en de EU Cyber Resilience Act. Het beleidsdossier statelijke dreigingen breidt zich uit door veranderende geopolitieke verhoudingen. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne is binnen IenW een taskforce opgericht. Daarnaast publiceert IenW binnenkort een cyberstrategie die moet worden geïmplementeerd.

Het directoraat-generaal water en bodem (DGWB) is binnen en buiten het Ministerie van IenW een belangrijke speler op het gebied van cybersecurity. Onze ambitie weerspiegelt zich onder andere in de aanvullende afspraken die in het Bestuursakkoord Water zijn gemaakt over cybersecurity met de Waterschappen, IPO, VNG en VEWIN, wat heeft geresulteerd in een versterkingsprogramma www.versterkencyberweerbaarheid.nl DGWB coördineert binnen de beleidskern van IenW het dossier cybersecurity, trekt de IenW cyberstrategie, coördineert binnen IenW de NIB2.0 implementatie en heeft de Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW en een BIO-handreiking voor aanvullende OT-normering opgesteld.

Door de grote toename aan beleidswerk op het gebied van cybersecurity zoeken we bij het team nationale veiligheid op korte termijn versterking. Als senior beleidsmedewerker houd jij je in teamverband specifiek op strategisch niveau bezig met de (cyber)weerbaarheid in de watersector (keren en beheren, drinkwater, afvalwater) en IenW-breed voor de beleidskern. Je bent in de lead voor verschillende beleidsdossiers en begeleidt de implementatie van de wetgevingstrajecten voor de NIB2.0 en CER-richtlijnen.

We zoeken iemand die zich snel kan inwerken in de verschillende dossiers en het uitdagend vindt om zich op complexe beleidsvraagstukken en processen te storten. Jouw werkdagen zijn dynamisch en afwisselend. Je legt verbindingen tussen beleid, uitvoering, toezicht en crisisbeheersing. Daarbij werk je - naast de watersector - nauw samen met de andere beleidsdomeinen van IenW, de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat, het Ministeries van JenV en BZK, alsmede andere vakdepartementen. Je bent breed inzetbaar in de politieke processen (commissievergaderingen, bestuurlijke overleggen, kamervragen, kamerbrieven en technische briefings). Dit doe je natuurlijk niet alleen. Je kan terugvallen op de experts van het team nationale veiligheid en een flexibele schil van externen waarmee we samenwerken. Binnen het team wordt veel ruimte geboden om zelfstandig in teamverband de functie vorm te geven en jou werk betekenisvol in te vullen.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen.

Het ministerie van IenW hecht veel waarde aan de ontwikkeling van de medewerkers. Zo zijn er veel mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen op onder andere inhoudelijk, procesmatige en politiek-bestuurlijk terrein. Het bespreken van persoonlijke ontwikkelwensen is een standaard onderdeel van de periodieke personeelsgesprekken. Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

 • je beschikt over een afgeronde academische opleiding of een aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau, bij voorkeur in Cybersecurity, Security Management, Bestuurskunde of een andere relevante studie;
 • ook heb je kennis van en aantoonbare ervaring met cybersecurity, nationale veiligheidsvraagstukken en vitale infrastructuur. Je hebt een visie op cybersecurity/vitaal en kan met gezag een heldere strategie uitzetten en deze ook in beleidsprocessen en geprioriteerde acties omzetten. Je bent in staat met vooruitziende blik de gewenste of ongewenste effecten van beleidsprocessen te herkennen en bij te sturen waar nodig.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

 • je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en organisatiesensitiviteit, bent omgevingsbewust en als netwerker gericht op samenwerking en kan goed communiceren;
 • belangrijke competenties om de functie goed uit te voeren zijn o.a.: integer, flexibel, resultaatgericht, initiatiefrijk en stressbestendig;
 • je kunt je goed schriftelijk uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • vertrouwensfunctie veiligheidsonderzoek niveau B
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Rob Stiekema adviseur werving en selectie, via 06–25095127;
 • heb je inhoudelijke vragen over deze functie? bel of app dan met Jozef van Brussel, Cluster coördinator, via 06–55533614;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie WKB ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. De Afdeling Waterveiligheid ontwikkelt het waterveiligheidsbeleid voor Nederland en draagt zorg voor de implementatie ervan. In de afdeling wordt gewerkt in vier clusters:
nationale veiligheid en waterveiligheid internationaal, dit cluster bestaat uit twee teams: 1) Het grotere team nationale veiligheid coördineert binnen de beleidskern van IenW het cybersecuritybeleid, voert dit beleid binnen DGWB uit en werkt binnen het directoraat aan beleidsopgaven voor vitale processen binnen het waterdomein. Deze vacature is binnen dit team. 2) Het kleinere team waterveiligheid internationaal houdt zich bezig met de (inter)nationale taken van de EU Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR), internationale rivierencommissies en de internationale samenwerkingsopgave van de beleidstafel wateroverlast en hoogwater n.a.v. de overstromingen in juli 2021;
instrumenten en kennis: Hier wordt gewerkt aan het (wettelijk) instrumentarium voor het beoordelen en ontwerpen van de keringen en aan de kennisontwikkeling die daarvoor nodig is;
rivieren: Het vormgeven van het programma Integraal Riviermanagement, waarbij rijks en regionale opgaven rond de rivieren in samenhang worden opgepakt, wordt hier vormgegeven;
lange termijnbeleid: uitvoering van het Deltaprogramma en kennisontwikkeling, onder meer: wat moet er gebeuren als de zeespiegel echt sneller gaat stijgen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jozef van Brussel, Cluster coördinator

06–55533614

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema, adviseur werving en selectie

06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Programma Cybersecurity

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker EU en internationale samenwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker financiën en beheersing

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon