• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 648, Plaatsingsdatum: 20 april 2024

Samen met je data en algoritmen collega’s werk je aan het realiseren van het thema ‘Data en algoritmen’ van de nieuwe I-strategie Rijk 2021-2025. Het CDO-stelsel staat aan de vooravond van opname in het CIO besluit. Hier zul je verder invulling aan geven met de interdepartementale CDO’s veel in samenwerken. Er wordt nu hard gewerkt aan beleid rondom gegevensgebruik, Algoritmen en AI. En daar hebben we versterking in nodig.

Meer in het algemeen

 • begeleiding van projecten voor de (door)ontwikkeling van het gegevensbeleid en de bijbehorende kennisproducten/instrumenten. Onderdeel daarvan is de implementatie, monitoring en evaluatie van vastgestelde kaders en kennisproducten;
 • ondersteuning bij de communicatie richting de beide Kamers en toezichtspartijen, opzet van Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen.

Meer in het bijzonder

 • ontwikkeling van kaders en kennisinstrumenten voor de CDO: zowel voor data governance als data gedreven werken;
 • realiseren van de data gerelateerde actiepunten uit de werkagenda en de I-strategie;
 • vanuit CIO Rijk bijdragen aan de vertaling van de Europese Acts rondom data-wetgeving (DSA, DMA, DGA, Data Act, AI Act etc.);
 • samenwerken met de algoritmen en AI collega’s op o.a. governance, ethiek vraagstukken;
 • samenwerken met de andere C-collega’s of beleidsmedewerkers op die vakgebieden (zoals de Chief Privacy Officer, Chief Information Security Officer of Chief Technology Officer) om een goede governance tot stand te brengen;
 • inbedding van toezicht op algoritmen in kaders en kennisinstrumenten binnen het CDO-stelsel;
 • samenwerken met de CDO’s van de departementen en grote uitvoeringsorganisaties.

De exacte verdeling van de activiteiten binnen deze portefeuille is nog niet in beton gegoten.

Wij bieden je daarbij:

 • Een uitdagende plek in een klein ambitieus team in een dynamische omgeving.
 • De kans om een relevante bijdrage te leveren aan een rijksoverheid die op innovatieve manier omgaat met data en algoritmen - met aandacht voor de borging van publieke waarden.
 • Je komt te werken in het team Data en Algoritmes bij CIO Rijk en werkt nauw samen met de collega’s van Digitale Samenleving en Digitale Overheid van de Digitalisering en Overheidsorganisatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil een goede afspiegeling van de samenleving zijn en werkt daarom actief aan een divers personeelsbestand binnen een inclusieve organisatie. Wat je kúnt is belangrijker dan wie je bént. We vinden het dan ook prima dat je in je sollicitatie alleen die (persoons)gegevens noemt die je relevant vindt voor de functie. Want ook zonder bijvoorbeeld je naam, je leeftijd of je geboorteplaats kunnen wij een goede inschatting maken of je in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek.

DG Digitalisering en Overheidsorganisatie
Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Centraal bij deze directies staat de uitvoering van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Vanuit de werkagenda richten en faciliteren wij gezamenlijk de digitale transitie van onze samenleving en de (Rijks)overheid. Hiervoor acteren wij als één flexibele betrouwbare en proactief dienstverlenende overheid om de maatschappelijke opgaven waar we gezamenlijk voor staan aan te pakken. Hiervoor formuleren we integraal beleid, stellen we kaders, en waar nodig jagen we aan en ondersteunen we actief. We trekken hierin samen op met publieke en private partners. In Nederland, de Europese Unie en daarbuiten. We leveren transparante, betrouwbare en responsieve diensten aan burgers, bedrijven en overheden, die bijdragen aan een betere samenleving en een sterk democratisch proces.

Directie CIO Rijk
De Directie CIO Rijk stelt via het CIO-stelsel kaders voor de informatisering en ICT bij de Rijksoverheid en ziet daarop toe. De I-strategie Rijk is daarvoor leidend en een belangrijke pijler voor de digitale transitie van het Rijk. CIO Rijk is een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit, in omvang en takenpakket. Op dit moment bestaat de directie officieel uit de volgende afdelingen: 'Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)', 'I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’ en 'ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)'. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau. Deze functie valt binnen de afdeling ISenV.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Cor-Jan Jager

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Cor-Jan Jager

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager Quantum Veilige Cryptografie Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag Turfmarkt
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Departementale Chief Privacy Officer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ontwikkelaar Exact/Cifas

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon