Senior beleidsmedewerker Deltaprogramma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 13 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 22-330
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Klimaatverandering raakt ook het Nederlandse waterbeheer. Denk aan extreme droogte, piekbuien en overstromingen. Om thema’s als waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie goed in te vullen, werken overheden in het Deltaprogramma samen aan het veilig en leefbaar houden van ons land. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ben jij hierbij de onmisbare coördinator. Vanuit Den Haag pak je de regie over onze inbreng en de afstemming met andere departementen.

Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker?
Je draagt bij aan het versnellen van de uitvoering van het Deltaprogramma en daarmee van de klimaatadaptatie. Vanuit de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur ben jij binnen ons directoraat-generaal Water en Bodem het eerste aanspreekpunt voor het Deltaprogramma. Je zorgt voor een goede afstemmingen tussen de programmamanagers van de deelprogramma’s van het Deltaprogramma. Dit vormt input voor de contacten die je onderhoud met de staf van de Deltacommissaris. Je bent ook verantwoordelijk voor de interdepartementale afstemming, bijvoorbeeld bij het aanbieden van het Deltaprogramma aan de Ministerraad. Zo borg je een effectieve bijdrage van je directe collega’s, je directie, ons ministerie en andere departementen aan het Deltaprogramma.

Je bundelt de inbreng van je collega’s tot een consistent standpunt. Ook analyseer je of er, achter de vaak praktische en operationele agendapunten, sprake is van strategische vragen die moeten worden geagendeerd. Hierbij leg je steeds de verbinding tussen het Deltaprogramma en het waterbeleid. Je organiseert de blijvende betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders en borgt zo hun input. Steeds formuleer je de mogelijke vervolgaanpak binnen het programma. Uiteraard houd je hierbij rekening met de aanwezigheid van voldoende draagvlak.

Last but not least: in nauwe samenwerking met de staf van de Deltacommissaris, die het boegbeeld van het programma is, zie je erop toe je dat knelpunten in de uitvoering van het Deltaprogramma tijdig bestuurlijke aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door onderwerpen te agenderen op het Bestuurlijk Overleg Water, het overleg tussen de minster en de belangrijkste stakeholders in het waterdomein. Je zorgt voor feedback naar partners en formuleert verbeteropties.

Wat wordt jouw focuspunt als senior beleidsmedewerker?
Het aanjagen van de uitvoering van het Deltaprogramma. Dat is jouw doel. Het ene moment vertegenwoordig je ons ministerie in overleggen met de partners van het Deltaprogramma. Het andere moment adviseer je de ambtelijke top en bewindslieden over het Deltaprogramma en stuur je op een tijdige en heldere beleidslijn daarbinnen. In je advisering focus je op de meer generieke vraagstukken rond het Deltaprogramma. Dit gaat bijvoorbeeld over de voortgang van het Deltaprogramma, de verhouding tussen de rol van de Minister en de Deltacommissaris, en de evaluatie van het Deltaprogramma (elke 5-7 jaar).

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Bovendien staat er buddy voor je klaar om je een fijne start te geven.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij ontwikkelen we waterveiligheidsbeleid en houden we de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast:

 • verbeteren we de doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming rondom waterbeheer;
 • werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland;
 • steken we energie in kennisopbouw en de toepassing van innovaties, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de topsector Water;
 • en verzorgen we de de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer. 

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Melhat Kurt, MT-lid directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur

06–15822427

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema, senior adviseur Werving en Selectie

06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker water en bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inkoopadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon