Senior beleidsmedewerker detectie reisbewegingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, NCTV

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD24/NCTV/240053
 • Plaatsingsdatum 5 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met detectie van reisbewegingen van personen die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme of andere vormen van ernstige criminaliteit, kunnen terroristische misdrijven voorkomen en opgespoord worden. Als (senior) beleidsmedewerker bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid werk je aan de complexe vraagstukken die zich voordoen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid hierop, waarbij je oog houdt voor de mensenrechten en democratische waarden. Zo werk je mee aan de veiligheid en weerbaarheid van Nederland.

Sinds 2019 is de “Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven” van kracht. Binnen het team van Detectie Reisbewegingen (onderdeel van de afdeling Contra-Terrorisme van de NCTV) geef jij specifiek invulling aan deze wet en het beleid hierop. Zo geef je invulling aan het opdrachtgeverschap van de Nederlandse Passenger Information Unit (Pi-NL), de eenheid die in Nederland passagiersgegevens verwerkt om terrorisme en andere vormen van ernstige criminaliteit te voorkomen en op te sporen. Samen met de bevoegde instanties en de Pi-NL draag je zorg voor een efficiënt en effectief instrument met in acht neming van de wettelijke kaders, en in oog houdend privacybelangen en andere mensenrechten. Als beleidsmedewerker draag je zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid dat is gericht op de detectie van reisbewegingen van terroristen en de daarbij behorende politieke verantwoording.

Samen met de collega’s binnen je team houd je zicht op de beleidsmatige, juridische, technische en operationele ontwikkelingen die de verschillende beleidsdossiers van detectie reisbewegingen raken. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling, biometrie, maar ook de bescherming van persoonsgegevens en integraal grensmanagement. Je maakt daarbij tijdig en adequaat de afweging of, en hoe daarin een rol is weggelegd voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Op complexe dossiers overzie jij de verschillende belangen en ontwikkelingen in de bredere context en je weet deze te verbinden. Je vertaalt operationele vraagstukken naar politieke keuzes en beleid, en andersom vertaal je beleid naar onder meer regelgeving, (beheer)instrumenten en richtlijnen.

Je bent met jouw kennis en ervaring op het gebied van relevante (inter)nationale politiek-bestuurlijke vraagstukken op het specifieke terrein van detectie van reisbewegingen een waardevolle toevoeging aan het taakveld. Je kunt een stevig netwerk onderhouden van publieke en private actoren op het gebied van (het gebruik van) passagiersdata. Zo creëer je optimale omstandigheden om samen met onze partners effectieve en efficiënte oplossingen te vinden op de complexe veiligheidsdossiers.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar wetenschappelijk denkniveau of een afgeronde relevante wo-opleiding.
 • Je hebt ervaring als beleidsmedewerker met het ontwikkelen van (complexe) beleidsvraagstukken, inclusief de bijbehorende besluitvormingsprocessen en parlementaire verantwoording.
 • Je kunt opereren in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt de daarvoor benodigde sensitiviteit en stressbestendigheid.
 • Je hebt kennis van (of bent bereid je te verdiepen in) technologische ontwikkelingen en beleidsmatige, juridische ontwikkelingen gerelateerd aan het detecteren van reisbewegingen.
 • Je hebt affiniteit met het veiligheidsdomein en detectie van reisbewegingen in het bijzonder met de luchtvaartsector en andere transportsectoren.
 • Je beschikt over de overtuigingskracht en vaardigheid om processen op beleidsmatig niveau te beïnvloeden.
 • Je bent accuraat in het schrijven van heldere beleidsstukken.
 • Je hebt een talent voor netwerken en weet mensen te verbinden en zo gezamenlijk tot resultaat te komen.

Competenties: Bestuurlijke sensitiviteit, Klantgerichtheid, Organisatiesensitiviteit, Netwerken, Omgevingsbewustzijn, Samenwerken, Plannen en organiseren, Creativiteit.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Voor deze functie is een veiligheidsonderzoek (B) verplicht,
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces,
 • Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 11 en week 12.

Voor meer informatie over deze vrijgekomen functie en het versturen van je sollicitatie kun je terecht bij Joanneke van den Nieuwboer, 06-52391017 of via [email protected].

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De aanpak ter voorkoming van extremisme en terrorisme wordt binnen de NCTV in twee afdelingen in nauwe onderlinge samenwerking opgepakt: de afdeling Aanpak Contraterrorisme (CT1) en de afdeling Versterking van de Contraterrorisme-keten, nationaal en internationaal (CT2). De doelen van beide afdelingen zijn:

 1. Het bewaken van de integraliteit en doeltreffendheid van de CT-aanpak door te bezien in hoeverre veranderingen in de dreiging vragen om aanpassing van de landelijke CT-aanpak, door de (effectiviteit) van de uitvoering van maatregelen te volgen, waar nodig deze te versterken of nieuw instrumentarium te ontwikkelen.
 2. Het versterken van de samenwerking tussen lokale, nationale en internationale CT-partners met als doel de dreiging van gekende extremistische netwerken en casuïstiek te beheersen en in te dammen, en nieuwe aanwas te voorkomen.

Binnen de afdeling CT2 richt het team van Detectie Reisbewegingen zich beleidsmatig op het gebruik van reisgegevens om terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen. Hiervoor wordt op nationaal samengewerkt met diverse nationale partners, zoals de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, bijzondere opsporingsdiensten, maar ook diverse ministeries. Daarnaast worden contacten onderhouden met internationale partners ( EU lidstaten, Europese Commissie en de Verenigde Naties). Je komt in een hecht team terecht waar collegialiteit, professionaliteit maar ook zorg voor elkaar belangrijke waarden zijn.

Contraterrorisme

Ministerie van Justitie en Veiligheid, NCTV

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Joanneke van den Nieuwboer

06-52391017

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, NCTV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker strafrechtelijke handhaving

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ambassaderaad Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Europese en Internationale Aangelegenheden
 • Stand­plaats Parijs
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 29 februari
 • Dienst­verband Detachering

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon