Senior beleidsmedewerker DIA

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf, Directoraat-generaal Beleid

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 oktober Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 542090
 • Plaatsingsdatum 16 september 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het EU-defensiebeleid is sterk in ontwikkeling en staat ook binnen Defensie steeds hoger op de politieke en militaire agenda.

Je wordt o.a. verantwoordelijk voor de overall implementatie van EU Strategisch Kompas, waarvan de voortgang jaarlijks aan bod komt in de RBZ Defensie, en voor de thema’s die in het hoofdstuk ‘Weerbaarheid’ staan (cyber, desinformatie, hybride dreiging, artikel 42 lid 7 bijstandsclausule, etc). Dat doe je in nauw overleg met de dossierhouders bij met name DSK die hiervoor eerstverantwoordelijk zijn. Je bent ook aanspreekpunt voor de defensieaspecten van de onderhandelingen van het meerjarig financieel kader (MFK) en de nu lopende midterm review daarvan. Verder ben je in nauwe samenwerking met IMS verantwoordelijk voor het dossier MPCC (militaire EU hoofdkwartier) en de RDC (Rapid Deployment Capacity).

Een ander belangrijk bestanddeel is dat je verantwoordelijk bent voor de strategische plaatsingen en detacheringen van defensiecollega’s bij de EU-instellingen (Commissie, EDEO, EDA). Daarover schakel je met de ABD-afdeling van de PVEU en adviseert intern bij de lobby voor kandidaturen. Je houdt ook regelmatig contact met deze defensiecollega’s als zij eenmaal in Brussel geplaatst zijn.

Verder draai je mee in het EU-team, waarbij je deel uitmaakt van de RBZ-pool: dat wil zeggen dat je om de beurt de kar trekt bij de voorbereiding van de RBZ Defensie. Het gaat dan om de coördinatie van de geannoteerde agenda aan de Kamer, voorbereiding van het Kamerdebat en van het dossier dat de minister meekrijgt.

Net als wat geldt voor alle medewerkers van de directie, wordt van je verwacht dat je flexibel inzetbaar bent op verschillende dossiers binnen de directie. Samenwerking tussen de clusters wordt actief gestimuleerd. In de praktijk betekent dit dat je ook kunt worden ingezet voor werkzaamheden binnen andere clusters of voor directiebrede dossiers.

De omgeving is dynamisch en veelal in beweging. Je moet dus snel kunnen schakelen maar ook de lange termijn niet uit het oog verliezen. Een sterk internationaal, interdepartementaal en departementaal netwerk, of de competentie daar snel invulling aan te geven, is voor de vervulling van deze rol onontbeerlijk.

Het GVDB is volop in ontwikkeling en staat steeds meer in de politieke belangstelling. Er worden veel nieuwe initiatieven en instrumenten ontwikkeld en in gang gezet. Dat maakt dat de functie dynamisch is en de werkdruk hoog kan zijn.

Werk- en denkniveau

 • Wo-niveau.

Opleiding

 • Je hebt een wo-diploma.

Kennis en ervaring

 • Kennis en ervaring met de EU en het EU-defensiebeleid.
 • Onderhandelingsvaardigheid.
 • Inzicht in politieke processen en interesse in de Tweede Kamer.
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van (strategische) ontwikkelingen en problemen.
 • Vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten.

Competenties

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in de Nederlandse en Engelse taal
 • Omgevingsgericht
 • Organisatiegericht
 • Netwerken
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creatief
 • Generieke competentie t.b.v. DGB/DIA: politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebasseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern Defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Directoraat-Generaal Beleid (DGB) heeft als doelstelling het defensiebeleid aangaande de richting en samenstelling van het ministerie van Defensie op integrale wijze vorm te geven. Het DGB is op een breed en divers terrein verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering. Het doel van deze bundeling van beleidsvorming bij het DGB is het verbeteren van de samenhang, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het defensiebeleid. Het DGB zorgt dat het beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders.
Binnen het DGB is de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA) verantwoordelijk voor internationale aangelegenheden. De directie geeft gestalte aan de internationale (samenwerkings-) agenda van de minister en staatssecretaris en ondersteunt hen bij internationale bijeenkomsten en verplichtingen. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking in de EU, NAVO en VN, en de bilaterale samenwerking. Tevens vervult de directie vertegenwoordigende taken in belangrijke internationale gremia (vooral binnen de NAVO, de EU en het EDA). DIA bestaat uit verschillende clusters/afdelingen: EU, NAVO, missies & operaties, bilateraal, nationaal & Koninkrijksrelaties en team conflictpreventie en het team Protection of Civilians.
Je zal worden geplaatst binnen het EU cluster van de directie, dat uit 7 medewerkers bestaat. Ook draai je mee in het bredere EU defensienetwerk, dat naast het EU-cluster bestaat uit collega's bij andere directies die ook dagelijks met EU-dossiers werken en defensiecollega’s van de PVEU in Brussel.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf, Directoraat-generaal Beleid

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en het Commando Materieel en IT.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (C-COMMIT) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf, Directoraat-generaal Beleid

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior beleidsmedewerker Strategie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementassistent

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsadviseur gegevensbescherming

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon