Senior beleidsmedewerker Digitale Inclusie: Gebruiker Centraal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Afspraak bij arbeidsvoorwaardengesprek
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DIS/2021/12
 • Plaatsingsdatum 17 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Context digitale inclusie:

Digitalisering heeft impact op het dagelijkse leven van mensen. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de (digitale) samenleving, geven we vanuit digitale inclusie invulling aan vier hoofddoelen.

 1. Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken (verbetering van overheidsdienstverlening)
 2. Mensen helpen om met digitalisering om te gaan (bevorderen digitale vaardigheden)
 3. Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn (digitaal bewustzijn)
 4. Samenwerken met bedrijven en andere organisaties (publiek-private netwerk).

Functie
Digitale inclusie is een thema dat veel politieke belangstelling kent en is mede daardoor een snel groeiend dossier. Als beleidsmedewerker werk je aan maatschappelijke beleidsvraagstukken op digitale inclusie. Specifiek zal je voornamelijk werkzaam zijn op hoofddoel 1 Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken (verbetering van overheidsdienstverlening).

Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken
Vanuit het programma digitale inclusie ondersteunen we overheidsorganisaties om hun dienstverlening makkelijker te maken. Dit doen we onder meer via Gebruiker Centraal. Het doel van de Gebruiker Centraal community is het vergroten van de bewustwording over gebruikersgericht ontwerpen van dienstverlening en het bieden van ondersteuning aan overheden die hiermee aan de slag willen gaan.
Ook werken we aan de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. Als senior beleidsmedewerker zal je werkzaam zijn binnen team Digitale Inclusie. Samen met een senior beleidsmedewerker zal je vanuit de opdrachtgeversrol de instrumenten van Gebruiker Centraal voor de komende jaren verder uitbouwen.
Voor digitale toegankelijkheid ga je aan de slag om invulling te geven aan het interbestuurlijk toezicht, zoals omschreven in het wetsvoorstel Digitale Overheid.

Werkzaamheden
Als beleidsmedewerker heb je o.a. de volgende taken.

 • Ophalen en ontwikkeling van de juiste kennis op dit onderwerp, bijvoorbeeld door onderzoeken uit te zetten, netwerken te smeden enz.
 • Actuele maatschappelijke ontwikkelingen verbinden met behoeften van burgers in overheidsdienstverlening.
 • Het opzetten en (laten) uitvoeren van activiteiten en projecten, bijvoorbeeld door opdrachten uit te zetten of subsidies te verstrekken. Denk aan communicatie-activiteiten of hulpmiddelen voor burgers.
 • Advisering van de ambtelijke en politieke leiding.
 • Opstellen van verantwoording en rapportage over de voortgang en resultaten op dit thema (bijv. richting de Tweede Kamer).
 • Het organiseren van werkbezoeken voor de bewindspersoon.
 • Bouwen en onderhouden van een netwerk met maatschappelijke partners en andere overheden.
 • Daarbij ben je voor team digitale inclusie het contact voor de begroting. Dit betekent dat je in samenwerking met het team de bijdrages voor de begroting en het jaarverslag aanlevert.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Informatiesamenleving is een jonge afdeling die zich bezighoudt met nieuwe thema's van de informatiesamenleving. Denk hierbij aan nieuwe technologieën, zoals AI, informatieveiligheid, data en digitale inclusie. Digitalisering gaat snel en deze thema's vragen daarom een innovatieve aanpak. Binnen de afdeling is dan ook veel ruimte om te experimenteren met startups, innovatieve ideeën, proeftuinen etc. om het beleidsinstrumentarium vorm te geven. In dit kader worden ook nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en nieuwe stakeholders ontdekt, naast de bestaande. Digitale Inclusie is gezien de politieke aandacht éen van de snelgroeiende dossiers binnen de afdeling.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Désirée Geerts, hoofd van de afdeling Informatiesamenleving

06-47108251

Ingrid Zondervan, coördinator team Digitale Inclusie

06-48133012

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur politiek-bestuurlijk (Senior Beleidsmedewerker)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur begrotingszaken: team evaluaties en doorlichtingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Regiomanager I-Partnerschap (West)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon