(Senior) Beleidsmedewerker (digitale) weerbaarheid verkiezingsproces

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DB/2022/15
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het programmateam verkiezingen komt een mooie nieuwe functie vrij. We zoeken een (senior) beleidsmedewerker die aan de slag gaat met het vergroten van de (digitale) weerbaarheid van het verkiezingsproces én met het signaleren van kansen en risico’s van nieuwe technologische ontwikkelingen. De komende jaren staan we namelijk samen met gemeenten en de Kiesraad voor de ambitie om de toegankelijkheid, robuustheid en uitvoerbaarheid van ons verkiezingsproces verder te vergroten. Onderdeel hiervan is de digitalisering van deelprocessen of de inzet van digitale hulpmiddelen. Uiteraard altijd in overeenstemming met de waarborgen van het verkiezingsproces, zoals integriteit, uniciteit van de stem, controleerbaarheid en transparantie.

We zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met zowel verkiezingen, digitalisering als digitale weerbaarheid. Informatieveiligheid, cyberveiligheid en (digitale) weerbaarheid zijn voor jou bekende thema’s. Die thema’s weet je te verbinden aan beleid en regelgeving rond de uitvoering van het verkiezingsproces, maar bijvoorbeeld ook rond de campagnevoering door politieke partijen voorafgaand aan de verkiezingen. Jij draagt bij aan het tijdig herkennen en beperken van veiligheidsrisico’s en eventuele kwetsbaarheden, in samenwerking met de betrokken partijen.

Wat betekent dat concreet?
- Voor het vergroten van de (digitale) weerbaarheid ga je aan de slag met het opstellen van kaders, richtlijnen en regelgeving. Bijvoorbeeld voor de inzet van digitale hulpmiddelen in het stembureau;
- In aanloop naar verkiezingen zorg je voor een brede inventarisatie waar zich mogelijke veiligheidsissues of kwetsbaarheden kunnen voordoen;
- Je zorgt dat dit waar nodig met andere departementen en/of gemeenten wordt besproken en gedeeld, bijv. via de organisatie van een webinar;
- Je haalt actief kennis van buiten naar binnen over technologische ontwikkelingen, die relevant zijn voor of invloed hebben op het verkiezingsproces;
- Je overlegt met de Kiesraad, Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten en met onderdelen van de ministeries;
- Je werkt mee aan de ontwikkelingen binnen de Raad van Europa en de Europese Unie rond digitale weerbaarheid van het verkiezingsproces en de kennisuitwisseling op Europees niveau;
- Daarnaast denk je breder binnen het ministerie mee over de waarde en inzet van vormen van digitale democratie/burgerparticipatie.

Jouw ontwikkeling is ook voor ons belangrijk. Mocht je dus naast de bovengenoemde werkzaamheden belangstelling hebben om andere aanvullende werkzaamheden uit te voeren, dan gaan we daar graag met jou over in gesprek.

Het team
Het programmateam verkiezingen werkt aan de organisatie, het onderhoud en vernieuwing van het verkiezingsproces. Het programmateam bestaat uit circa 12 collega's. Resultaatgerichtheid, flexibiliteit, samenwerking, collegialiteit en (werk)plezier zijn belangrijk voor ons team. De organisatie van verkiezingen stelt ons werk voor harde deadlines, maar levert ook heldere resultaten. Het programmateam valt voor de personele zaken onder de afdeling Democratie van het ministerie van BZK. We werken als team veel samen met de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie en met vertegenwoordigers van de Kiesraad, de VNG (daaronder begrepen VNG Realisatie en de IBD) en de NVVB.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Democratie, waar het programmateam verkiezingen onderdeel van is, heeft als kernopdracht het in stand houden en verder versterken van de Nederlandse democratie. De afdeling verzekert onder meer de correcte uitoefening van ons kiesrecht, ontwikkelt beleid voor (de financiering van) politieke partijen en bevordert democratisch burgerschap. Zij bewaakt en ontwikkelt de beleids- en wettelijke kaders daarvoor. Het programmateam verkiezingen is verantwoordelijk voor de zorg dat alle verkiezingen correct, integer en betrouwbaar verlopen. Het ziet erop toe dat verkiezingen verlopen zoals in de Kieswet is vastgelegd en adviseert over vernieuwingen van het kiesproces.

Democratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Klok, programmamanager Verkiezingen

06-52809560

Aart Verloop, senior beleidsmedewerker

06-21300152

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker toegankelijk verkiezingsproces

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur politiek-bestuurlijk - Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Dealmaker/ Senior en Coördinerend Beleidsmedewerkers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon