• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SKI20240705_12, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Ondersteuning bieden bij de uitvoering van het Actieprogramma Digitalisering. Dat doe je als beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) in Den Haag.
Digitalisering speelt de komende jaren een belangrijke rol bij het verduurzamen van de landbouw en het voedselsysteem. Bij digitalisering in de landbouw kun je denken aan het realiseren van slimmere en natuurinclusieve teeltsystemen en duurzamer bodembeheer. In het voedselsysteem kan digitalisering een belangrijke toegevoegde waarde bieden voor bijvoorbeeld transparantie in de keten, data voor voedselveiligheid en voedselverspilling.

Jij gaat aan de slag bij de directie Strategie, Kennis en Innovatie binnen het team Digitalisering. Daarnaast ben je de linking pin met het team Voedsel.

Digitalisering is ook van groot belang voor uitvoeringsprocessen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Maar tegelijkertijd kan digitalisering onverwachte of ongewenste ontwikkelingen of neveneffecten veroorzaken. Deze ontwikkelingen vragen steeds meer aandacht van het ministerie. Jij gaat dan ook als onze nieuwe collega binnen de directie Strategie, Kennis en Innovatie vol enthousiasme met deze opgaven aan de slag.

 • Je maakt deel uit van het programmasecretariaat en bent aanspreekpunt voor een aantal nader te bepalen acties uit het programma die gerelateerd zijn aan het voedselsysteem.
 • Je zet pilots en projecten op waarin digitalisering een belangrijke rol speelt en begeleidt deze.
 • Je zet je in om de samenwerking tussen diverse domeinen en topsectoren (agri en food, tuinbouw, biotechnologie, hightech systemen en materialen en ICT) te versterken.
 • Je volgt samen met anderen de interdepartementale beleidsontwikkelingen rond digitalisering en draagt bij aan de voorbereiding van ambtelijke overleggen.
 • Je ondersteunt en adviseert andere LNV-beleidsdirecties in digitaliseringsopgaven en kansen.
 • Je staat in contact met uitvoerende instanties en private partijen in het werkveld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) is dé partner binnen de overheid voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie zijn hiervoor onmisbaar en digitalisering kan hierbij helpen. SK&I staat voor de borging van de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven en is onderdeel van de SG kolom. De directie werkt voor het directoraat-generaal Agro (DG Agro), het directoraat-generaal Natuur en Visserij (DG N&V), het DG Landelijk Gebied en Stikstof (DG LGS) en het DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG). De medewerkers van SK&I vervullen binnen LVVN een spilfunctie tussen LVVN-directies en andere overheden, kennisaanbieders (o.a. Wageningen Research), bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samenwerking is dan ook een kernwaarde binnen onze directie.

Wat onze directie verder kenmerkt? Onze gedrevenheid, professionaliteit, open manier van communiceren en brede inzetbaarheid. We hebben allemaal dossiers waarvoor we specifiek verantwoordelijk zijn, maar vragen elkaar regelmatig om mee te denken over thema’s. De lijnen binnen de directie zijn kort. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je snel thuis voelt.

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Gerty Horeman (MT lid SKI) 06-5423 2287

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Irene Huttinga, Senior Adviseur Recruitment 06-1146 9487

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon