Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker digitalisering zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 12 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS190198 (DI)
 • Plaatsingsdatum 29 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Digitalisering in de zorg. Het maakt zaken efficiënter, goedkoper en overzichtelijker. Maar het brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Je ziet het: genoeg uitdagingen voor een enthousiaste en ervaren beleidsmedewerker als jij.

Als senior beleidsmedewerker ga je aan de slag bij de directie Informatiebeleid/CIO van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een nog jonge en dynamische directie waar we werken aan uiteenlopende thema’s in de zorg, zoals informatie-uitwisseling, cybersecurity, digitale toegang en machtigen, big data, toestemmingsvraagstukken, de Algemene verordening gegevensbescherming en blockchain. Dit doen we nooit alleen, maar altijd samen met andere departementen, bestuursorganen, veldpartijen en andere directies binnen het ministerie.

Een belangrijke randvoorwaarde voor veel digitaliseringsambities is het realiseren van betrouwbare toegang tot de medische gegevens. Hoe waarborgen we dat alleen de patiënt zijn/haar medische gegevens online kan inzien? Wanneer is inloggen veilig genoeg? Hoe regelen we het machtigen voor patiënten die niet zelfstandig kunnen inloggen? Hoe zorgen we ervoor dat de zorgverleners zich op een betrouwbare manier kunnen identificeren? Wat is de impact van de komende Wet digitale overheid op de zorg als het gaat om authenticatie en autorisatie (waaronder machtigen)? Jij helpt ons om deze vraagstukken uit te werken.

Dit doe je onder meer in nauwe samenwerking met het VWS-programma Implementatie Digitale Toegang. Dit programma is onlangs opgericht om de zorg te faciliteren bij het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau bij inloggen. Ook faciliteert het programma de aansluiting op de inlogmiddelen en de voorzieningen van de overheid, zoals opgenomen in de toekomstige Wet digitale overheid.

Op een prettige manier onderhoud je contact met verschillende partijen buiten VWS. Dit doe je om te weten wat er speelt, om draagvlak te creëren voor beleid en om samen te werken aan oplossingen voor knelpunten. Om je doelen te bereiken, zoek je steeds waar mogelijk de samenwerking en houd je vast aan het gewenste resultaat. In je benadering van vraagstukken ben je zowel kritisch als creatief. Kortom: met jouw ervaring, advieskracht en aanpakkersmentaliteit ben je een grote aanwinst voor onze pool van breed inzetbare professionals!

Jouw taken

 • Je adviseert en stelt beleid op over diverse vraagstukken rondom inloggen en machtigen in de zorg.
 • Je bereidt interdepartementale overleggen voor.
 • Je informeert de diverse stakeholders over de ontwikkelingen op het terrein van digitale toegang. Dit doe je in nauwe samenwerking met Nictiz.
 • Je bent betrokken bij het realiseren van zorgspecifieke oplossingen ten aanzien van digitale toegang.
 • Je voert overleg met belangrijke stakeholders, bijvoorbeeld departementen, concernorganisaties van VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens, en koepels en belangenorganisaties.
 • Je voorziet de bewindslieden en de ambtelijke top van voorbereiding en advies op jouw beleidsterreinen voor debatten, de begrotingsbehandeling, en overleggen met het veld.
 • Je beantwoordt Kamervragen en stelt commissiebrieven en de schriftelijke correspondentie met het veld op.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitair diploma en minimaal vijf jaar relevante werkervaring, liefst in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het terrein van digitale toegang, maar het is geen must. Het is wel belangrijk dat je in staat bent je snel complexe materie eigen te maken en affiniteit hebt met ICT.
 • Je hebt ruime beleidservaring en weet ‘hoe de hazen lopen’ in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je kunt effectief en collegiaal samenwerken binnen het team, met het programma Implementatie Digitale Toegang, met mensen van andere directies en met relevante partijen buiten het ministerie.
 • Je houdt ervan vraagstukken goed uit te zoeken en daarmee een bijdrage te leveren aan werkzaamheden van collega’s.
 • Je bent creatief en in staat out of the box te denken.
 • Je bent enthousiast en gedreven, neemt initiatief en weet van aanpakken.
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, je ziet vroegtijdig kansen, mogelijkheden of verbeterpunten en je weet daar effectief op in te spelen.
 • Je bent in staat om planmatig te werken, maar ook flexibel in te springen op veranderende omstandigheden.
 • Je hebt sterke adviesvaardigheden.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt humor en kunt relativeren.
 • Je bent klantgericht, omgevingsbewust en organisatiesensitief.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en bent een goede netwerker.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie aan de heer Postema onder vermelding van het vacaturenummer VWS190198 (DI).
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterkt haar i-functie. Dit betekent het vergroten van het i-bewustzijn en de i-expertise binnen VWS. De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van VWS vraagt om een groter bewustzijn binnen de beleidskolommen.

De directie Informatiebeleid adviseert beleidsdirecties door het leveren van ontbrekende expertise op het gebied van informatievoorziening en ICT, door informatiebeleid te ontwikkelen en uit te dragen, door aan te geven wat de rijks- en VWS-kaders voor informatievoorziening zijn en beleidsontwikkelingen daarop te toetsen vanuit de CIO-functie. Zorgvuldigheid, integriteit en professionaliteit zijn daarvoor randvoorwaarden. De directie Informatiebeleid werkt beleidsontwikkelend/agenderend, kaderstellend, toetsend en faciliterend voor het gehele ministerie en maakt deel uit van de departementale kern en de portefeuille van de plaatsvervangend SG. De directie bestaat uit twee aandachtsgebieden ‘kaderstelling en toetsing’ en ‘i-beleid’.

De directie Informatiebeleid wordt aangestuurd door een driehoofdig MT. De directeur (tevens CIO) is eindverantwoordelijk voor de gehele directie en de kwaliteit van het geleverde werk. Onder de directeur zijn twee middenmanagers aangesteld. Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor één pool van medewerkers; de medewerkers werken aan opdrachten die onder de verantwoordelijkheid van één of beide middenmanagers kunnen vallen. Zij vallen qua personele aansturing onder een van de twee managers. De medewerkers zijn generiek inzetbaar, al dan niet vanuit een specifieke expertise, en worden aan opdrachten of thema’s verbonden op basis van affiniteit, expertise, kennis, vaardigheden of persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer T. Postema

06-11794753

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker kwaliteitsbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Coördinerend adviseur financieel toezicht uitvoeringsorganisaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Accounthouder kennisinstituten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon