Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker directie Algemene Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 25 november Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer AEP_20190617_12/13
 • Plaatsingsdatum 25 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De directie  Algemeen Economische Politiek is op zoek naar enthousiaste, betrokken en sterk analytisch ingestelde talenten met een economische achtergrond of aantoonbare sterke affiniteit met economische vraagstukken.

Je adviseert de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over veel van de meest actuele, complexe en gevoelige actuele economische thema's om zo bij te dragen aan de brede welvaart in Nederland.

Als AEPer ben je betrokken bij

 • het voorbereiden en uitwerken van grote beleidswijzigingen en trajecten op het EZK en LNV terrein zoals energie, innovatie, duurzaamheid en concurrentievermogen van bedrijven.
 • het beoordelen en intervenieren op actuele en politiek gevoelige beleidsvoorstellen en trajecten van andere departementen die voor EZK en LNV belangrijk zijn zoals arbeidsmarkt, fiscaliteit of de woningmarkt.
 • nadenken over stappen die na deze kabinetsperiode gezet kunnen worden.

Je levert economische analyse en kritische denkkracht op jouw dossiers en overziet het grotere geheel en de samenhang met andere thema’s en actuele gevoeligheden. Je durft vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen en levert een creatieve oplossingen voor problemen.

Je adviseert beide bewindspersonen en de ambtelijke top, gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen op jouw dossiers. Daarnaast neem je deel aan verscheidende interne en externe ambtelijke gremia.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische studie afgerond, bij voorkeur (algemene) economie, en hebt inmiddels enkele jaren werkervaring.   
 • Je bent in staat complexe materie snel te doorgronden en op basis daarvan de ambtelijke en politieke top van een gericht advies te voorzien.
 • Je bent in staat om een eigen visie te vormen op jouw dossier. Je hebt daarbij oog voor het politieke en bestuurlijke krachtenveld.
 • Je zoekt actief de samenwerking op en weet de juiste personen aan tafel te krijgen. Je legt en onderhoudt contacten met beleidsdirecties, andere departementen en externe stakeholders.
 • Je schroomt niet om de discussie aan te gaan en weet je standpunten helder en overtuigend te presenteren.
 • Je deinst niet terug voor strakke deadlines.

Competenties:

 • Creativiteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Algemene Economische Politiek (AEP) speelt een sleutelrol bij vraagstukken rond het economisch beleid. Als chief economist van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben we korte lijnen met de ambtelijke en politieke top. We adviseren de bewindspersonen van EZK en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), die als viceminister-president tevens lid is van de Vijfhoek. Verder adviseren we over actuele beleidsvraagstukken en hebben een centrale rol in de strategische visievorming binnen EZK en LNV. Werken bij AEP betekent werken in een politiek-dynamische omgeving met veelal grote zelfstandigheid en korte hiërarchische lijnen; vaak moet snel en flexibel op actuele vraagstukken worden ingespeeld. AEP'ers kenmerken zich door een gezonde dosis ambitie en collegialiteit.

AEP kent drie clusters:

 • Het cluster Collectieve Sector en Arbeidsmarkt (CSA) houdt zich met name bezig met de meer sociaaleconomische vraagstukken op het terrein van arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën, koopkracht, fiscaliteit, onderwijs en de zorg.
 • Het cluster Conjunctuur, Structuur en Ordening (CSO) houdt zich bezig met de conjunctuur, macro- en Europese economie, innovatie, energie, duurzaamheid, agro en natuur, mobiliteit, woningmarkt en marktordening.
 • Het Centraal Strategisch Cluster (CSC) is de spil in de strategische visievorming binnen EZK en LNV en speelt daarbij een verbindende, initiërende en agenderende rol. Het cluster is tevens aanjager van de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten in beleid.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie.  We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Frans Suijker (MT-lid en hoofd CSO)

070 - 379 6379

Suzanne Kok (MT-lid en hoofd CSA)

070 - 379 7232

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) adviseur eigenaarsondersteuning

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bureau Politieke Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker economische advisering en beleidsontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Coördinerend/specialistisch adviseur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bureau Politieke Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 20 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon