Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 28/19-05
 • Plaatsingsdatum 14 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Zorgen voor (financieel) toegankelijke, kwalitatief goede en veilige kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg goed kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zet de directie Kinderopvang zich dagelijks in. Hiermee leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage. In het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht help jij ons daarbij als gedreven beleidsmedewerker.  

Bij ons werk je in het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering (THU). Het cluster is verantwoordelijk voor het stelsel van toezicht en handhaving voor de kinderopvang. Dat betekent ook dat we opdrachtgever zijn van GGD GHOR Nederland, de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarnaast zijn we opdrachtgever van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waar registers met een grote ICT-component worden beheerd. DUO beheert alle registers die het mogelijk maken om de veiligheid en het toezicht in de kinderopvang te waarborgen. Het gaat dan onder meer om het Personenregister Kinderopvang, waarmee medewerkers in de kinderopvang continu gescreend worden op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Ook beheert DUO het Landelijk Register Kinderopvang, waarin alle gastouders, buitenschoolse opvangen en kinderdagverblijven zijn opgenomen die voldoen aan de (kwaliteits)eisen van de Wet Kinderopvang en waarin ouders de inspectierapporten van kinderopvanglocaties kunnen inzien. Daarnaast is DUO verantwoordelijk voor enkele ondersteunende systemen waarvan toezichthouders en handhavers in hun dagelijks werk gebruikmaken om hun taak uit te voeren.

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) is interbestuurlijk toezichthouder voor het toezicht op de kinderopvang en gaat na of gemeenten aan hun wettelijke taak voldoen en het toezicht en de handhaving op de kwaliteitseisen van de kinderopvang op orde hebben. Het cluster THU is betrokken bij de vertaling van wet- en regelgeving naar toezicht, handhaving en uitvoering. Er is dan ook veel contact met alle betrokken partijen.

Binnen het cluster ben je verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap richting DUO en het trekken van het traject om de onderlinge samenwerking verder te verbeteren. In het opdrachtgeverschap moet een verdere professionaliseringsslag gemaakt worden waarin wij het aflopen jaar al enkele stappen hebben gezet. Daarnaast help je mee bij het trekken van lessen uit de informatie van de interbestuurlijk toezichthouder voor het verbeteren van de kwaliteit van het toezicht in de kinderopvang.

Je zorgt er als senior beleidsmedewerker voor dat de directie Kinderopvang haar opdrachtgeversrol richting DUO goed kan vervullen, onder andere door de onderlinge informatievoorziening samen met DUO te verbeteren, daarover heldere afspraken te maken en gezamenlijk te werken aan een cultuurverandering in de samenwerking. Je werkt samen met een collega die je helpt om de financiële afspraken met DUO, en het verantwoordingsproces dat daarbij hoort, scherper in te richten.

Jouw taken

 • Je bent de contactpersoon voor de hele directie voor zaken die DUO aangaan. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van en advisering over stukken van DUO ten behoeve van overleggen. Je bereidt het directeurenoverleg voor.
 • Je bent verantwoordelijk voor een traject waarin DUO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de onderlinge samenwerking verbeteren.
 • Je bent ook nauw betrokken bij de financiële afspraken met DUO en de IvhO, waarvoor je samenwerkt met een collega in het cluster.
 • Je voert overleg met DUO en de IvhO over hun werkzaamheden en adviseert de directeur of de directeur-generaal hierover.
 • Samen met een andere medewerker ben je het aanspreekpunt voor zaken die de werkzaamheden van de interbestuurlijk toezichthouder, de IvhO, raken. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor het beleid op het interbestuurlijk toezicht en fungeren als opdrachtgever voor onderzoeken die de Inspectie van het Onderwijs uitvoert.
 • Je denkt actief mee over de inrichting van het opdrachtgeverschap binnen de directie Kinderopvang en neemt hierin ook de resultaten van het lopende evaluatietraject rondom de samenwerking met de toezichtpartners mee.
 • Je adviseert de ambtelijke leiding en de staatssecretaris over jouw onderwerpen.
 • Je werkt nauw samen met betrokken collega’s bij de directie Kinderopvang.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding afgerond.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het verbeteren van de kwaliteit van (publiek) opdrachtgeverschap, het liefst met een forse ICT-component.
 • Je bent resultaatgericht, werkt zelfstandig en gestructureerd.
 • Je bent goed in het onderhouden van externe relaties en bent in staat ‘de taal van de ander’ te begrijpen en spreken, zonder de eigen doelen uit het oog te verliezen.
 • Je bent samenwerkingsgericht en politiek-bestuurlijk sensitief.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5559,90 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een vaste functie in schaal 12 voor 36 uur per week.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via e-mailadres: HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten worden verzocht om te solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Kinderopvang is een kleine en dynamische directie, gevormd door twee teams en een project: het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht, het team Stelsel, Toegankelijkheid en Kennis en het project Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. De directie scoort hoog op werkplezier, samenwerking en de invloed die je hebt op jouw eigen werkzaamheden.

Team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht
In deze functie werk je in het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering. In de directie wordt veel in duo’s gewerkt waardoor je makkelijk kunt sparren over een onderwerp en samen verantwoordelijk bent. Onderwerpen binnen de directie Kinderopvang wijzigen soms snel. Dat vraagt om een flexibele inzetbaarheid van al onze medewerkers. Het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht bestaat uit het cluster Kwaliteit en Veiligheid en het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering.

Cluster Kwaliteit en Veiligheid
In het cluster Kwaliteit en Veiligheid werken we aan de kwaliteit van de kinderopvang met als doel dat kinderen goed en veilig begeleid worden in hun ontwikkeling. Speerpunten zijn de recent ingevoerde maatregelen Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, vaccinaties in de kinderopvang en bredere vraagstukken rondom veiligheid. Ook is dit cluster verantwoordelijk voor de manier waarop de omgang met de kinderopvangsector wordt vormgegeven. Denk daarbij aan de contacten met belangenbehartigers van ouders en houders, met werkgevers en werknemers in de kinderopvang.

Cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering
Het andere cluster van het team is het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering. Wettelijke eisen moeten in de praktijk toetsbaar en handhaafbaar zijn voor GGD’en en gemeenten. Dit cluster is dus nauw betrokken bij de vertaling van wet- en regelgeving naar toezicht, handhaving en de uitvoering, en verantwoordelijk voor het stelsel van toezicht en handhaving. Daarvoor is het cluster opdrachtgever richting de GGD GHOR Nederland, de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging Nederlandse Gemeenten op het terrein van kinderopvang.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annet Klijn of Peter Sleegers

06 528 97 184

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06- 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker collectieve sector en economie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior adviseur security

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon