Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 28/19-06
 • Plaatsingsdatum 9 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Zorgen voor (financieel) toegankelijke, kwalitatief goede en veilige kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg goed kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zet de directie Kinderopvang zich dagelijks in. Hiermee leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage. In het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht help jij ons daarbij als gedreven beleidsmedewerker.  

Bij ons werk je in het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering. Het cluster is verantwoordelijk voor het stelsel van toezicht en handhaving voor de kinderopvang. In de kinderopvang hebben we landelijke wettelijke kwaliteitseisen en een op lokaal en regionaal niveau georganiseerd stelsel van toezicht en handhaving. GGD’en voeren in opdracht van gemeenten het toezicht uit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Dat betekent dat we intensief samenwerken met het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met GGD GHOR Nederland.

Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van hun wettelijke taak als het gaat om toezicht en handhaving in de kinderopvang. Zij hebben zich tot taak gesteld om kennis en ervaringen te verzamelen, producten te ontwikkelen, en te delen ten gunste van de keten. GGD GHOR Nederland is de vereniging van GGD’en. Zij hebben de wettelijke taak om een bijdrage te leveren aan goed toezicht in de regio’s, meer concreet het bevorderen van eenheid van toezicht.

Binnen het cluster werken we samen aan de vertaling van wet- en regelgeving naar toezicht, handhaving en uitvoering. We hebben daarover regelmatig overleg met deze partijen en adviseren en ondersteunen de bewindspersoon, onder andere bij het informeren van de Tweede Kamer. De kunst is zowel de taal van de wetgever, beleidsmaker, toezichthouder en handhaver te beheersen zodat je in goed overleg resultaten kunt boeken.

Je bent verantwoordelijk voor het overleg met de partners bij VNG en GGD GHOR Nederland over de vertaling van wet- en regelgeving naar de praktijk van toezicht en handhaving. Hierin trek je op met collega’s uit het cluster Kwaliteit en Veiligheid.
In het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering werken we samen aan een verdere verbetering van de informatievoorziening tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de verschillende overheidspartijen die betrokken zijn bij toezicht en handhaving. We maken daarover heldere afspraken en werken gezamenlijk verder aan een cultuurverandering in de samenwerking met de betrokken partners.

In deze functie onderhoud je de relatie met VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving en werk je aan het verder professionaliseren van de onderlinge samenwerkingsrelatie. Daarnaast zorg je er samen met een collega voor dat de directie Kinderopvang haar opdrachtgeversrol naar GGD GHOR Nederland goed kan vervullen. In het verlengde van deze taken werk je samen met collega’s om de financiële afspraken met VNG, GGD GHOR Nederland en het verantwoordingsproces dat daarbij hoort, zo goed mogelijk te laten verlopen.

Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van wet- en regelgeving naar de praktijk van toezicht, handhaving en uitvoering. Je voert daarover overleg, zowel intern bij SZW als met de partners uit de toezicht-, handhavings- en uitvoeringsketen.
 • Je bent contactpersoon voor de hele directie voor zaken die VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving aangaan. Je bent verantwoordelijk voor advisering over stukken en de beoordeling van verzoeken van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving. Je bereidt het directeurenoverleg voor.
 • Je bent samen met een collega binnen de directie aanspreekpunt voor alle zaken die de werkzaamheden van GGD GHOR Nederland op het gebied van toezicht en de handhaving in de kinderopvang raken.
 • Je voert overleg met VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving en GGD GHOR Nederland over hun werkzaamheden en adviseert de directeur Kinderopvang of de directeur-generaal Werk van SZW hierover.
 • Je bent betrokken bij de financiële afspraken met VNG en GGD GHOR Nederland, waarvoor je nauw samenwerkt met een collega in het cluster.
 • Je denkt actief mee over de inrichting van het opdrachtgeverschap binnen de directie Kinderopvang en neemt hierin ook de resultaten van het lopende evaluatietraject rondom de samenwerking met de toezichtpartners mee.
 • Je adviseert de ambtelijke leiding en de staatssecretaris over jouw onderwerpen.
 • Je werkt nauw samen met betrokken collega’s bij de directie Kinderopvang.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding afgerond.
 • Je hebt ervaring met het vertalen van de gevolgen van wet- en regelgeving voor toezicht, handhaving en uitvoering in een complexe omgeving.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het onderhouden van goede samenwerkingsrelaties tussen de Rijksoverheid en lokale en regionale partners.
 • Je bent resultaatgericht, en werkt zelfstandig en gestructureerd.
 • Je bent goed in het onderhouden van externe relaties en bent in staat ‘de taal van de ander’ te begrijpen en spreken, zonder de eigen doelen uit het oog te verliezen.
 • Je bent samenwerkingsgericht en politiek-bestuurlijk sensitief.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5559,90 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een vaste functie in schaal 12 voor 36 uur per week.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Kinderopvang is een kleine en dynamische directie, gevormd door twee teams en een project: het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht, het team Stelsel, Toegankelijkheid en Kennis en het project Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. De directie scoort hoog op werkplezier, samenwerking en de invloed die je hebt op jouw eigen werkzaamheden.

Team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht
In deze functie werk je in het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering. In de directie wordt veel in duo’s gewerkt waardoor je makkelijk kunt sparren over een onderwerp en samen verantwoordelijk bent. Onderwerpen binnen de directie Kinderopvang wijzigen soms snel. Dat vraagt om een flexibele inzetbaarheid van al onze medewerkers. Het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht bestaat uit twee clusters:

Cluster Kwaliteit en Veiligheid
In het cluster Kwaliteit en Veiligheid werken we aan de kwaliteit van de kinderopvang met als doel dat kinderen goed en veilig begeleid worden in hun ontwikkeling. Speerpunten zijn de recent ingevoerde maatregelen Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, vaccinaties in de kinderopvang en bredere vraagstukken rondom veiligheid. Ook is dit cluster verantwoordelijk voor de manier waarop de omgang met de kinderopvangsector wordt vormgegeven. Denk daarbij aan de contacten met belangenbehartigers van ouders en houders, met werkgevers en werknemers in de kinderopvang.

Cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering
Het andere cluster van het team is het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering. Wettelijke eisen moeten in de praktijk toetsbaar en handhaafbaar zijn voor GGD’en en gemeenten. Dit cluster is dus nauw betrokken bij de vertaling van wet- en regelgeving naar toezicht, handhaving en de uitvoering, en verantwoordelijk voor het stelsel van toezicht en handhaving. Daarvoor is het cluster opdrachtgever richting de GGD GHOR Nederland, de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging Nederlandse Gemeenten op het terrein van kinderopvang.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker collectieve sector en economie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

(Senior) adviseur kaderstelling en financieel beheer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon