(Senior) Beleidsmedewerker directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 5 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2021-084
 • Plaatsingsdatum 1 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior beleidsmedewerker openbaar vervoer en spoor vertegenwoordig je Nederland in Europese overleggen waar over de totstandkoming en uitvoering van regelgeving wordt gesproken van het openbaar vervoer en spoor.

Wij hebben een leuke en afwisselende functie beschikbaar voor een enthousiaste en ervaren beleidsmedewerker die in Europees verband werkt aan een veilig en toegankelijk spoornetwerk! Als senior beleidsmedewerker Openbaar Vervoer en Spoor ben je analytisch ingesteld en ben je de verbindende (senior) collega die affiniteit heeft met ICT, techniek en regelgeving. Dit weet jij te vertalen naar beleid.

Jij ziet het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat Europese en nationale dossiers goed op elkaar zijn aangesloten. Daarbij zoek je afstemming met alle betrokken partijen, zoals vervoerders, verladers, infrabeheerders, de inspectie, regionale overheden en lidstaten.
Als senior beleidsmedewerker Openbaar Vervoer en Spoor. Maak jij deel uit van het cluster Veiligheid en de Opdrachtgeversunit ERTMS van de afdelingen Veiligheid & Goederen en Rijksinfrastructuur.

Vanuit daar werk je samen met ProRail en vervoerders aan de implementatie van (Europese) regelgeving in Nederland, met name op het gebied van veiligheid en (technische) eisen aan treinen en infrastructuur. Hiervoor worden onder jouw regie implementatieplannen opgesteld. Je vervult een centrale rol bij het opstellen en aanpassen van Nederlandse wet- en regelgeving. Onderdeel hiervan is helder communiceren en actief contacten onderhouden met stakeholders.
Vanuit de Opdrachtgeversunit ERTMS behartig je de belangen ten aanzien van het Programma ERTMS in Europa. Je werkt daarbij intensief samen met de Programmadirectie ERTMS en de Europese Commissie. Ook vertegenwoordig je het programma ERTMS in Europese overleggen met ministeries en infrastructuurbeheerders of vervoerders uit verschillende landen. Je legt hier op inhoud en in de relatie de verbanden tussen wat binnen Europa speelt en wat in Nederland, je hebt dus overzicht en weet dit om te zetten in resultaten.

Je inzet op de dossiers kan wisselen, zowel in intensiteit als inhoud. Voor zowel het cluster Veiligheid en het cluster Internationaal zorg je ervoor dat het proces van afstemming goed georganiseerd is.

Wat worden jouw belangrijkste focuspunten?
Als senior beleidsmedewerker Openbaar Vervoer en Spoor ben je in staat snel een internationaal netwerk op te bouwen, onderhouden, en in onderhandelingen de Nederlandse positie goed inbrengen. Via je netwerk ben je op de hoogte van technische en ict ontwikkelingen en mogelijke Europese financieringsopties en de ontwikkelingen en doelstellingen van het Nederlandse programma.

Jij ziet het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat Europese en nationale dossiers goed op elkaar zijn aangesloten. Daarbij zoek je afstemming met alle betrokken partijen, zoals vervoerders, verladers, infrabeheerders, de inspectie, regionale overheden en lidstaten. Verder heb je hebt een initiërende rol bij het verkrijgen van nieuwe subsidies op het vlak van ERTMS, dan wel de contacten met Europese uitvoeringsorganisaties. De beleidsontwikkeling is in volle gang en vraagt van jou om kritisch en vrij mee te denken over doelen, instrumenten en aanpak.

Wat verwachten wij van jou?
Als senior beleidsmedewerker Openbaar Vervoer en Spoor ben je goed in het leggen en onderhouden van contacten met sectorpartijen, belangenorganisaties en andere onderdelen van het departement. Je durft ook stelling te nemen op basis van de inhoud en de feiten en tegelijkertijd heb je een goed gevoel voor de politiek-bestuurlijke context. Politieke en maatschappelijke vraagstukken vertaal je in beleidsadviezen die bijdragen aan politieke en ambtelijke doelstellingen. Verder ben je in staat resultaten te boeken binnen een complex veld van (internationale) private en publieke partijen met een breed spectrum aan en soms tegenstrijdige belangen.

Hoe ziet jouw inwerkperiode eruit?
Zowel in het ERTMS-team als in het Cluster Veiligheid werk je in een team, dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt voor resultaten en planning. In de teams is regelmatig contact tussen collega’s en werken we zoveel mogelijk in duo’s, zo zorgen we voor het delen van kennis en voldoende achtervang. Onze huidige coördinerend beleidsmedewerker zal jouw eerste aanspreekpunt zijn. Om jouw inwerkperiode soepel te laten verlopen plannen wij verschillende online kennismakinggesprekken in met collega’s. Hierdoor leer jij jouw nieuwe collega’s snel kennen heb je de mogelijkheid om al je vragen te kunnen stellen.

Functie-eisen

 • WO-niveau werk –en denk niveau en je hebt affiniteit met ICT, techniek en regelgeving
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt kennis van en/of affiniteit met Europese regelgeving en de bijbehorende onderhandelings- en implementatieprocessen
 • Ervaring met het leggen en onderhouden van contacten met sectorpartijen belangenorganisaties en onderdelen van het departement
 • Bij voorkeur heb je een netwerk binnen Europa zoals bij de Europese commissie en je bent bekend met Europese processen en dossiers
 • Je hebt kennis van en/of affiniteit met wetgevingsprocessen en het opleveren van kwalitatief goed geschreven teksten daarvoor

Naast deze eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je schakelt intern de juiste mensen in voor steun en medewerking, vormt allianties en coalities en binnen de eigen organisatie toetst je of er draagvlak is voor ideeën en beslissingen
 • Je volgt relevante ontwikkelingen buiten de eigen organisatie en signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die invloed hebben op jouw eigen werkterrein. Deze externe ontwikkelingen en omstandigheden vertaal je naar het eigen werkterrein.
 • je stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor jezelf en eventueel anderen. Je weegt kosten en rendement van eigen handelen goed tegen elkaar af en je denkt na over financiële consequenties van plannen en acties. Je werk planmatig en je geeft prioriteiten aan en stemt deze af met de opdrachtgever.
 • Je bent creatief en bent in staat om binnen de eigen afdeling en organisatie kennisontwikkeling te initiëren en te stimuleren.
 • Je herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen jouw eigen en andere organisatieonderdelen en je handelt daarnaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Veiligheid & Goederen werkt aan de nationale en internationale randvoorwaarden voor veilig spoorverkeer (met reizigers en goederen) en een concurrerend en duurzaam vervoer van goederen gericht op modal shift van weg naar spoor. De afdeling bestaat uit vier clusters:

 • Veiligheid
 • Spoorgoederen
 • Ov en spoorregelgeving
 • Internationaal

Cluster Veiligheid
Het cluster veiligheid is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid (m.u.v. sociale veiligheid) op het gebied van spoor. In 2020 is de nieuwe beleidsagenda spoorveiligheid 2020-2025 opgeleverd die in nauwe samenwerking met de sector tot stand is gekomen. En nieuw aspect is het werken aan ‘just culture’ zoals we die bij luchtvaart kennen. Op doelniveau werkt het cluster aan onder meer het verbeteren van overwegveiligheid, een robuust Basisnet (i.s.m. onze collega’s van milieu), (cyber)security, suïcidepreventie en het terugdringen van aantal Stop Tonend Seinpassages. Daarnaast ligt het accounthouderschap van de ILT en de crisiscoördinatie namens de directie OVS in dit cluster.

Cluster Internationaal
Het cluster internationaal is verantwoordelijk voor de internationale coördinatie en inbreng van directie OVS. Zoals Europees ‘Year of Rail’, de te verwachte voorstellen over de invulling van de EU Green Deal en Europese fondsen, het vervolg van de door NL-geïnitieerde Ministersverklaring 2020 over internationaal personenvervoer per spoor en het internationale vervolg van de COVID-19 crisis . Het cluster verzorgt de IenW-inbreng in EU en ERA, faciliteren inter nationaal spoorvervoer en bilaterale samenwerking (buurlanden, Po len, Frankrijk, China,). Het cluster zorgt voor gerichte inbreng in diverse gremia voor internationale rail governance; EU-committees RISC, SERAC, TEN-T/ CEF (i.s.m. DGMI), S2R, ERA management board, rail freight corridors RALP NSM NSB, OTIF, UN ECE. Daarnaast coördineert het cluster OVS-inbreng voor internationale bezoeken bewindspersonen buitenland en samenwerking buurlanden. Het cluster werkt nauw samen met alle afdelingen van de directie, DGMI en internationale coördinatoren van de andere DGMO en DGLM-directies.

Afdeling Rijksinfrastructuur
Deze is verantwoordelijk voor het investeringsbeleid spoor en voor de verandering en vernieuwing van het Nederlandse hoofdrailnet. Rijksinfrastructuur vervult de opdrachtgeversrol richting ProRail voor (grote) infrastructuurprojecten die door het Rijk zijn geïnitieerd. De afdeling vervult ook de opdrachtgeversrol voor het Programma ERTMS. De invoering van ERTMS vraagt een gecoördineerde inspanning van vervoerders, materieeleigenaren en de infrabeheerder. ProRail, als opdrachtnemer van het Programma ERTMS, heeft een programmadirectie ingericht voor het invullen van deze coördinatietaak. IenW is de opdrachtgever. De dagelijkse invulling hiervan gebeurt binnen de directie OVS/afdeling Rijksinfrastructuur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. J.P. Hondebrink

06-11377056

Mevrouw drs. B.M.C. Donders

06-27065117

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N.R. Tolud (Naomi)

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker openbaar vervoer en spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidscoördinator openbaar vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker gunning treinvervoer NS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon