(Senior) Beleidsmedewerker directie Rechtsbestel

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD23/DGRR/230094
 • Plaatsingsdatum 9 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Rechtsbestel is er onder andere verantwoordelijk voor dat er forensische onderzoek kan plaatsvinden in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is daarbij de belangrijkste speler, maar er zijn en komen ook steeds meer andere aanbieders van forensisch onderzoek. Samen met het Openbaar Minister en de Politie als opdrachtgever en afnemer van het forensisch onderzoek vormen deze spelers het forensische bestel. Als beleidsmedewerker houd je in de gaten hoe het bestel functioneert, signaleer je problemen en mogelijkheden en adviseer je over mogelijke veranderingen aan de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie. Je directeur-generaal is de formele opdrachtgever voor het NFI en vervult deze taak in het sturingsmodel voor taakorganisaties (EOO-model). Zij leunt hierbij op jouw analyses en adviezen. Je doet dit werk samen met één of twee andere collega's uit de directie, met wie je het werk verdeelt, die elkaar vervangen en met elkaar sparren over de juiste aanpak. Daarnaast heb je veel en goed contact met collega's bij andere onderdelen van het ministerie en uit het hele forensische bestel. Om dit werk te kunnen doen is geen forensische kennis nodig. Het is wel belangrijk dat je een goede netwerker bent, goed gevoel hebt voor bestuurlijke verhoudingen en dat je op een rustige en analytische manier omgaat met conflicterende wensen en belangen. Het wordt aangemoedigd om naast deze taak ook andere werkzaamheden binnen de directie op te pakken.

Deze functie wordt gefinancierd met programmagelden die beschikbaar zijn gesteld door DG Ondermijning ter versterking van de strafrechtketen. Dit verklaart het tijdelijke karakter van deze functie, die erop gericht is om de beleidsmatige aspecten rond deze intensivering vorm te geven.

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Netwerkvaardig;
 • Kunnen omgaan met tegengestelde belangen;
 • Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Veel ballen tegelijk in de lucht kunnen houden (multitasking);
 • Kunnen omgaan met korte deadlines en werkdruk (stressbestendig);
 • Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden (prioriteren).
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De directie Rechtsbestel bestaat uit negen clusters: rechterlijke organisatie, civiel- en bestuursrechtelijk bestel, strafrechtelijk bestel, forensisch bestel, bestuurlijke handhaving en private opsporing, juridische beroepen en dienstverlening, rechtsbijstand en advocatuur, staf en ondersteuning en gegevensbeschermingsbeleid. Daarnaast werken we binnen de directie aan een aantal tijdelijke en clusteroverstijgende opgaven, waaronder versterken toegang tot het recht, versterking rechtsstaat, digitalisering, schulden en incasso, EU/internationaal, innovatie en strategie.
Binnen de directie vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn in een ontspannen werksfeer en een leerzame en dynamische werkomgeving.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Stel je het rechtsbestel voor als de juridische infrastructuur van ons land. We hebben een stelsel met hoofdwegen en vaarwegen, luchthavens en fietsroutes. Het doel van dat stelsel is dat mensen hun eigen route naar recht kunnen bepalen; dat zij hun weg vinden voor het oplossen van hun problemen, zodat ze weer verder kunnen met hun leven. Maar ook dat ze, zo nodig, in een busje richting vervolging en berechting worden vervoerd. Onze taak is die juridische infrastructuur te onderhouden, toezicht te faciliteren en bij de tijd te houden. Wij hebben heel mooie geasfalteerde en netjes bewegwijzerde wegen: in de vorm van rechtspraak die tot de beste ter wereld wordt gerekend en de juridische beroepen die mensen – uitzonderingen daargelaten – van oudsher goed bijstaan, zoals de notarissen, advocaten, en gerechtsdeurwaarders. Onze rechtsstaat is er één om trots op te zijn, wijst onderzoek uit, en dat zijn we ook. Maar werken de routes die we hebben bedacht wel op de manier waarop ze zouden moeten werken? Kunnen de mensen onze mooie geasfalteerde wegen wel vinden, of is de oprit te lang, te duur? Hebben we genoeg rekening gehouden met mensen die geen auto kunnen betalen? Liggen andere routes van A naar B niet veel meer voor de hand, of andere vervoersmiddelen? Hoe gaan we om met onvermijdelijke files, zoals een gebrek aan zittingscapaciteit bij de rechtspraak of de doorlooptijden bij het OM? Sluit ons wegennet aan op dat van de ons omringende landen? Moeten we iedereen maar toelaten op onze infrastructuur, of zijn sommige weggebruikers een te groot gevaar op de weg? En dat bij de tijd houden, hoe doen we dat? Hoe gaan we om met nieuwe afslagen op initiatief van de markt, zoals de arbitragemechanismen, en met nieuwe weggebruikers, zoals apps en websites die no cure no pay automatisch bezwaar maken? Hoe zorgen we ervoor dat alle Nederlanders hun weg kunnen blijven vinden naar een oplossing voor hun geschil, tegen een voor iedereen betaalbare prijs; en dat degenen die dat mogelijk maken een eerlijke vergoeding voor hun werk krijgen? Dat zijn vragen die bij ons leven. Dit is wat het betekent om, namens de minister, stelselverantwoordelijk te zijn voor het onderhouden en bij de tijd houden van het rechtsbestel. We werken met rechters, advocaten, gemeenten, officieren, mediators, notarissen, sociale raadslieden en gerechtsdeurwaarders aan een laagdrempelig, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig stelsel van geschilbeslechting. We werken niet alleen aan de hoogte van de griffierechten, aan de herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand, aan maatschappelijk effectieve rechtspraak met wijkrechters, buurtrechters en schuldenrechters, maar ook aan eJustice, het NFI, gewapende particuliere beveiligers, ZSM-afdoening, incasso- en schuldenproblematiek, nieuwe routes zoals mediation en herstelrecht en dossiers als digitale rechtsbescherming en gegevensbescherming. Welkom in de wereld van de directie Rechtsbestel.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Chris Jetten

0611716908

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker directie Rechtsbestel

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker Rechtsbijstand en Advocatuur S13

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur

Ministerie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon