• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBI_20240604_11/12, Plaatsingsdatum: 18 juni 2024

De energietransitie en het vinden en behouden van fysieke ruimte voor economische activiteit maken het stimuleren van een innovatief en ondernemend Nederland uitdagend en concreet. Het zijn enkele van de grote opgaven waaraan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan werkt. Dit doen we zowel regionaal als landelijk. Zo zet het regioteam Oost en Midden zich in Utrecht, Overijssel en Gelderland in voor een goede samenwerking tussen het EZK en de regio, zowel voor het bereiken van nationale doelstellingen als voor de ontwikkeling van de regio’s zelf.

Regioteam Oost en Midden is onderdeel van de directie Regio en Ruimte van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Binnen dit team word jij namens EZK het eerste aanspreekpunt voor verschillende regio's in de provincies Gelderland en Overijssel en speel je een sleutelrol in de ruimtelijk-economische ontwikkeling. Binnen het team ben jij daarnaast ook de stuwende kracht om ons werk via verschillende (online) kanalen te delen met de buitenwereld. Er is overigens genoeg ruimte om in overleg met de andere teamleden jouw precieze werkpakket zelf deels in te vullen.

Wat zo boeiend is aan jouw functie? In de regio gebeurt het! Daar komen alle opgaven samen en moet waar nodig een integrale afweging worden gemaakt. Daarbij verbind je EZK-onderwerpen als de energietransitie, verduurzaming industrie, innovatie en ondernemerschap met ruimtelijk beleid in de regio. De sterktes van de regio? En de (bestuurlijke) gevoeligheden? Jij weet welke dat zijn. Je signaleert kansen voor samenwerking en helpt knelpunten oplossen. Binnen jouw brede en stevige netwerk breng je daarvoor landelijke en regionale stakeholders bij elkaar en doe je inhoudelijke suggesties voor integrale oplossingen.

Jij houdt je bezig met het realiseren van economische kansen en doet dat bijvoorbeeld in de NOVEX samenwerkingen en de Regiodeals. Namens het ministerie onderhoud je daarom zelfstandig de relaties met andere departementen (zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs). Voor hen ben je een goede en logische gesprekspartner. Daarnaast ben je flexibel en waar nodig in staat om je snel te verdiepen in andere onderwerpen die op het regioteam afkomen. Je ondersteunt bovendien de regioambassadeur voor dit landsdeel in zijn rol als vertegenwoordiger van EZK bij bestuurlijke overleggen met de regio.

Je bent regelmatig op pad in de regio om mee te draaien in lokale en regionale netwerken en samenwerkingen, je bezoekt partners en bedrijven, of je draagt bij aan (werk)bezoeken van bewindspersonen of de ambtelijke top. Je houdt nauw contact met beleidsdirecties bij ons ministerie en daarvoor ben je ook frequent op het departement aanwezig. In jouw rol heb je kennis van hun beleidsterreinen nodig om resultaten te boeken. Hierbij heb je oog voor de samenhang van de verschillende beleidsterreinen én voor de afwegingen tussen tegenstrijdige belangen die soms moeten worden gemaakt. Je hebt nadrukkelijk ook aandacht voor de kansen en beperkingen bij de uitvoering van beleid. En je schakelt natuurlijk veel met de andere regioteams om kennis uit te wisselen en kansen voor onderlinge samenwerking in beeld te brengen.

Al met al heb je een zeer diverse job:

 • Je bent eerste aanspreekpunt voor een aantal regio’s en combineert dit met enkele andere thema's waarvoor je verantwoordelijk bent voor de hele regio of speciale projecten. Dit wordt in overleg bepaald op basis van competenties en affiniteit. Voorbeelden zijn: ruimte voor bedrijvigheid, bedrijventerreinen, netcongestie, MKB of digitalisering. Projecten kunnen regiodeals zijn of vestiging van een nieuw bedrijf.
 • Je houdt relevante ontwikkelingen bij in politiek, beleid, uitvoering & kennis en koppelt nationaal en regionaal beleid aan elkaar.
 • Je hebt goede ideeën over hoe beleidsdoelstellingen bereikt kunnen worden en welke inzet van het Rijk en de regio daarvoor nodig is.
 • Je signaleert kansen voor samenwerking tussen Rijk en regio en bent in staat die samenwerking in gang te helpen zetten.
 • Je bouwt en onderhoudt een actief netwerk met relevante partijen, zowel in Den Haag als in de regio.
 • Je bent oplossingsgericht en helpt bestuurders, bedrijven, organisaties en andere partners uit de regio met vragen, initiatieven en knelpunten, verwijst hen door, of zorgt voor passende ondersteuning.
 • Je draagt bij aan structuurversterkende activiteiten, zoals de ‘triple helix’ van overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Regio en Ruimte (37 fte) valt organisatorisch onder het DG Bedrijfsleven & Innovatie, maar werkt als gedeelde dienst voor alle directies en DG’s van het ministerie van EZK. Binnen de directie zijn vijf regioteams actief. Daarnaast is er een centraal team met beleidsmedewerkers dat regio- overstijgend werkt en een team Ruimte dat zich bezighoudt met de coordinatie van Ruimtelijke Ordening binnen EZK en de beleidsontwikkeling rondom ruimtelijke economie. De vijf regioteams zijn ieder ongeveer 4 fte groot en worden inhoudelijk aangestuurd door een Regioambassadeur.

Jij vormt samen met 4 collega’s het regioteam Oost en Midden. Samen onderhouden we een breed netwerk in de regio, bestaande uit onder meer bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, medeoverheden en maatschappelijke partijen. We dragen actief het ministeriële beleid uit in onze regio en werken aan het aanbrengen van leads en het maken van afspraken die bijdragen aan de doelen van het Rijk en onze regio. Ook volgen we de agenda's en besluitvorming in Provinciale en Gedeputeerde Staten en andere regionale bestuurlijke gremia op de beleidsterreinen economie, klimaat en energie. De relevate signalen daaruit brengen we op de juiste plaats binnen het departement (signalseren), waarbij we samen met onze collega's een inschatting maken van haalbare acties (agenderen). We dragen actief het beleid van EZK uit in de regio, hierbij hoort ook het mee naar de regio nemen van collega's uit de beleidsdirecties en de politieke en ambtelijke top, om hen op de juiste momenten in gesprek te brengen met interessante en relevante gesprekspartners (verbinden). Signaleren, agenderen en verbinden kunnen uitmonden in zaken doen: het verder brengen van leads en het concretiseren van vraagstukken tot acties en afspraken, die bijdragen aan de doelen van Rijk en regio. Kenmerkend voor de sfeer in ons team? Die is open, informeel en collegiaal. Ontwikkeling, samenwerking en externe oriëntatie zitten in ons DNA, en dat zie je terug op de werkvloer.

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie:
Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te ontzorgen, te stimuleren en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.

Door onze contacten in het land beschikken we over een netwerk van regionale sleutelfiguren die we beschikbaar stellen voor het gehele departement.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Edwin Ouwejan, Regioambassadeur Oost en Midden

06-18306048

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior Adviseur Recruitment

06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Sleutelprojecten & Innovatie Economische Agenda Groningen

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)

Beleidsmedewerker Internationale Zaken en Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)

Beleidsmedewerker verduurzaming regionale industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
 • Den Haag
 • WO bachelor
 • 32-36
 • schaal 10,schaal 11
  €3.091 - €5.586 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon