Senior beleidsmedewerker Directie Regio & Ruimte (regio ZuidWest)

 • Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 25 juli 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBI_20240708_12, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

De energietransitie, de digitale transitie en het stimuleren van een innovatief en ondernemend Nederland. Het zijn enkele van de grote opgaven waaraan het ministerie van Economische Zaken werkt. Dit doen we zowel regionaal als landelijk. Zo zet het regioteam ZuidWest zich in de Provincies Zuid-Holland en Zeeland in voor een goede samenwerking tussen EZ en de regio, zowel voor het bereiken van nationale doelstellingen als voor de ontwikkeling van de regio’s zelf. Regioteam ZuidWest is onderdeel van de directie Regio en Ruimte van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Binnen dit team speel jij als senior beleidsmedewerker (ruimtelijk-)economische ontwikkeling een sleutelrol, waarbij de focus van de functie met name op Zeeland ligt.

Wat zo boeiend is aan jouw functie? In de regio gebeurt het! Daar komen alle opgaven samen en moet waar nodig een integrale afweging worden gemaakt. Daarbij verbind je EZ-onderwerpen als energietransitie, verduurzaming industrie, innovatie en ondernemerschap met (ruimtelijk-) economisch beleid in de regio. De sterktes van de regio? En de (bestuurlijke) gevoeligheden? Jij weet welke dat zijn. Je signaleert kansen voor samenwerking en helpt knelpunten oplossen. Binnen jouw brede en stevige netwerk breng je daarvoor landelijke en regionale stakeholders bij elkaar en doe je inhoudelijke suggesties voor integrale oplossingen.

Onderwerpen waar je je in ieder geval mee bezig zult houden zijn het (ruimtelijk-)economisch beleid, NOVEX, Regiodeals, het accounthouderschap NorthSeaPorts en het thema "Brede Welvaart". Namens EZ onderhoud je daarom zelfstandig de relaties met andere departementen (zoals Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Water), regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder Impuls. Voor hen ben je een goede en logische gesprekspartner. Daarnaast ben je flexibel en waar nodig in staat om je snel te verdiepen in andere onderwerpen waarmee het regioteam belast is.

Je staat in nauw contact met beleidsdirecties bij ons ministerie en daarvoor ben je ook frequent op het departement aanwezig, want in jouw rol heb je kennis van hun beleidsterreinen nodig om resultaten te boeken. Hierbij heb je oog voor de samenhang van de verschillende beleidsterreinen én voor de afwegingen tussen tegenstrijdige belangen die soms moeten worden gemaakt. Je hebt nadrukkelijk ook aandacht voor de kansen en beperkingen bij de uitvoering van beleid. En je schakelt natuurlijk veel met de andere regioteams om kennis uit te wisselen en kansen voor onderlinge samenwerking in beeld te brengen.

Al met al heb je een zeer diverse job:

 • Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen in politiek, beleid, uitvoering & kennis en koppelt nationaal en regionaal beleid aan elkaar.
 • Je hebt goede ideeën over hoe beleidsdoelstellingen bereikt kunnen worden en welke inzet van het Rijk en de regio daarvoor nodig is.
 • Je signaleert kansen voor samenwerking tussen Rijk en regio en bent in staat die samenwerking in gang te helpen zetten.
 • Je bouwt en onderhoudt een actief netwerk met relevante partijen, zowel in Den Haag als in de regio.
 • Je bent oplossingsgericht en helpt bestuurders, bedrijven, organisaties en andere partners uit de regio met vragen, initiatieven en knelpunten, verwijst hen door, of zorgt voor passende ondersteuning.
 • Je draagt bij aan structuurversterkende activiteiten, zoals de ‘triple helix’ van overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Regio en Ruimte (37 fte) valt organisatorisch onder het DG Bedrijfsleven & Innovatie, maar werkt als gedeelde dienst voor alle directies en DG’s van het ministerie van EZ. Binnen de directie zijn vijf regioteams actief. Daarnaast is er een centraal team met beleidsmedewerkers dat regio- overstijgend werkt en een team Ruimte dat zich bezighoudt met de coordinatie van Ruimtelijke Ordening binnen EZ en de beleidsontwikkeling rondom ruimtelijke economie. De vijf regioteams zijn ieder ongeveer 4 fte groot en worden inhoudelijk aangestuurd door een Regioambassadeur.
Jij vormt samen met 6 collega’s het regioteam ZuidWest. Samen onderhouden we een breed netwerk in de regio, bestaande uit onder meer bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, medeoverheden en maatschappelijke partijen. We dragen actief het ministeriële beleid uit in onze regio en werken aan het aanbrengen van leads en het maken van afspraken die bijdragen aan de doelen van het Rijk en onze regio. Ook volgen we de agenda's en besluitvorming in Provinciale en Gedeputeerde Staten en andere regionale bestuurlijke gremia op de beleidsterreinen economie, klimaat en energie. De relevante signalen daaruit brengen we op de juiste plaats binnen het departement (signalseren), waarbij we samen met onze collega's een inschatting maken van haalbare acties (agenderen). We dragen actief het beleid van EZ uit in de regio, hierbij hoort ook het mee naar de regio nemen van collega's uit de beleidsdirecties en de politieke en ambtelijke top, om hen op de juiste momenten in gesprek te brengen met interessante en relevante gesprekspartners (verbinden). Signaleren, agenderen en verbinden kunnen uitmonden in zaken doen: het verder brengen van leads en het concretiseren van vraagstukken tot acties en afspraken, die bijdragen aan de doelen van Rijk en regio. Kenmerkend voor de sfeer in ons team? Die is open, informeel en collegiaal. Ontwikkeling, samenwerking en externe oriëntatie zitten in ons DNA, en dat zie je terug op de werkvloer.

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het ministerie van Economische Zaken werkt samen met zijn partners aan een innovatief én ondernemend Nederland en een sterke, weerbare economie, die iedereen kansen biedt. Ondernemers en bedrijven moeten kunnen rekenen op een stabiel en voorspelbaar ondernemersklimaat. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven, consumenten en de omgeving.

Het ministerie van Economische Zaken streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie:
Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te ontzorgen, te stimuleren en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.

Door onze contacten in het land beschikken we over een netwerk van regionale sleutelfiguren die we beschikbaar stellen voor het gehele departement.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Wolter Leiseboer, Regio-ambassadeur ZuidWest 06-11376290

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Barbara Schmitz, Adviseur Recruitment 06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken (EZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon