(Senior) Beleidsmedewerker Doorontwikkeling IV-profielen (KWIV)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 10 april
 • Vacaturenummer DGDOO/CIORIJK/23/12
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie | Directie CIO Rijk | Afdeling I-stelsel en Vakmanschap

De Rijksoverheid implementeert het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) bij haar onderdelen. Het KWIV beschrijft IV-kwaliteiten specifiek en in één gemeenschappelijke taal. Hierdoor biedt het houvast bij de werving, selectie en professionele ontwikkeling van IV-professionals. Het KWIV geeft rijksorganisaties bovendien beter inzicht en overzicht in de 10.000 interne IV-professionals die er werken. Ook voor externe IV-inhuur wordt het KWIV ingezet.
KWIV is onderdeel van de I-Strategie Rijk 2021-2025; meer concreet het thema I-vakmanschap. De daarin genoemde randvoorwaarden zijn KWIV, Monitoring en Meerjarige personeelsplanning. Hierin komt een mooie rol vrij om actief bij te dragen aan het beheer en onderhoud en daarmee doorontwikkeling van het KWIV, naast algemene werkzaamheden rondom het KWIV. Het doel is het KWIV blijvend aan te laten sluiten op de IV-ontwikkelingen. Zo bouw je stevig mee aan toekomstbestendige IV-profielen, waar de Rijksoverheid én de IV-professionals veel aan hebben. Spreekt dit je aan? Lees dan snel verder!
Wat ga jij doen en met wie?
Je gaat werken in de directie CIO Rijk. Deze BZK-directie schakelt niet alleen binnen BZK, maar met alle ministeries, uitvoeringsorganisaties en inspecties die onder de Rijksdienst vallen. Je scope is dus erg breed! Je komt in het kleine team I-vakmanschap, waarin je vooral een duo vormt met de dossierhouder ‘Inzicht en Monitoring’.
Je krijgt een belangrijke inhoudelijke rol: het KWIV als instrument verder brengen. Daarnaast ga je de haalbaarheid van doorontwikkeling van het KWIV-tool onderzoeken. Je wordt uiteraard eerst op vlieghoogte gebracht door de dossierhouder, zodat je jouw werk goed kunt uitvoeren. Je werkt vooral aan de volgende onderdelen.

Beheer en onderhoud KWIV

 • Je zorgt ervoor dat het KWIV en haar profielen zoveel mogelijk blijven aansluiten op de praktijk bij de departementen en hun onderdelen. Dit doe je steeds per cluster van expertises. Bijvoorbeeld Data, of DevOps en UX.
 • Je put voor de prioritering vooral uit de bevindingen die uit de implementatie van het KWIV komen: waar is de nood het hoogst? Uiteindelijk komen alle expertises aan bod.
 • Je zoekt en werkt samen met inhoudelijke experts en kijkt met hen ook vooruit. Daardoor zorg je dat het KWIV blijvend toegevoegde waarde houdt en meegaat met de tijd.
 • Je vindt het leuk om hiervoor naar de inhoudelijke kenners te gaan, want het is gebleken dat fysiek overleg en ter plekke de profielen doorwerken, veel waarde toevoegt. Het uitwerken van overleggen, de profielen en andere zaken kun je ook vanuit huis doen.
 • Je zorgt voor concrete voorstellen om KWIV-profielen toe te voegen, te wijzigen en/of verwijderen. Deze voorstellen stem je af met de dossierhouder Inzicht en Monitoring, tevens voorzitter van het gebruikersoverleg KWIV (GO KWIV). Je bent vanuit jouw rol ook deelnemer aan dit GO KWIV.

Doorontwikkeling KWIV-tool

 • Je onderzoekt intern de haalbaarheid voor doorontwikkeling van het KWIV-tool. Daarbij onderzoek je o.a. wie het zou kunnen doorontwikkelen én beheren. Je let daarbij ook op de koppeling met het Functiegebouw Rijk, benodigd budget en andere relevante zaken.
 • Je legt jouw bevindingen over de doorontwikkeling van het KWIV-tool vast. Indien blijkt dat het realistisch is, schrijf je een conceptplan om dit te realiseren. Zo niet, dan adviseer je over hoe de werking van het huidige KWIV-tool gebruiksvriendelijker kan worden.

KWIV Algemeen

 • Je behandelt vragen, opmerkingen en suggesties over beheer en onderhoud KWIV.
 • Je signaleert welke behoeftes of issues (gaan) spelen en adviseert de dossierhouder Inzicht en Monitoring hierover. Je bereidt de periodieke overleggen met hem goed voor.
 • Je hebt minimaal sterke affiniteit met ICT; een afgeronde opleiding of relevante werkervaring in of rond dit vakgebied is een sterke pré.
 • Je maakt makkelijk contact, vindt snel je weg en krijgt collega’s enthousiast om hun bijdrage te leveren.
 • Je bent analytisch sterk, kunt in scenario’s denken en goed adviseren.
 • Je vindt het leuk je in de materie vast te bijten, kunt deze tot de kern terugbrengen en het maximale eruit halen.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie CIO Rijk
De directie CIO Rijk is een directie die flink is gegroeid. In omvang en in takenpakket. Sinds 1 februari 2021 jaar bestaat de directie officieel uit drie inhoudelijke afdelingen: ‘I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’, ‘ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)’ en ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.
Bij CIO Rijk werken we elke dag aan:

 • Beleid maken op het rijksbrede I-domein en dit vertalen in praktische kaders voor bijvoorbeeld informatiehuishouding, data, algoritmen en zbo’s.
 • De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ‘in het hart’ (op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals de Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
 • En vanuit het rapport ‘Ongekend Onrecht’ (Kinderopvangtoeslagaffaire): het meerjarig op orde krijgen van de informatiehuishouding van het Rijk.
DGDOO | CIO Rijk | Afdeling I-stelsel en Vakmanschap

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DG Digitalisering en Overheidsorganisatie
Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.
Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap.
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan.
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk.
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cor-Jan Jager | plv. Afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap

06-11123528

Dossierhouder Inzicht en Monitoring - Delano Gonzalez Möllers

06-50156061

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker Digitale weerbaarheid bij CISO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise Security Architect

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14,schaal 15
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Cloudsecurity

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon