Senior beleidsmedewerker duurzame agro

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 18 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGMI 2020-314
 • Plaatsingsdatum 29 december 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je bent in deze functie senior beleidsmedewerker van het taakveld Duurzame Agro. Dit doe je met energie en enthousiasme waarbij je vanwege je expertise het vertrouwen hebt van collega’s en stakeholders. Je zet jouw kennis en ervaring in om het beleid verder vorm te geven. Dit beleid ziet vooral op stalemissies.

Landbouw heeft een flink aandeel in de uitstoot van stikstof (ammoniak), fijnstof en geurhinder. Het beleid hiervoor raakt de belangen van veehouders, bevoegde gezagen en omwonenden. Dat maakt dat je werk ertoe doet en politiek urgent is. Je werkt mee aan een systeemverandering, waarbij die belangen beter kunnen worden gediend. In het huidige systeem ligt de focus op emissiefactoren en de toepassing van de staltechnieken. Jij maakt uitvoerbaar en handhaafbaar beleid waarbij de overheid zich minder gedetailleerd bemoeit met de middelen en zich meer richt op doelen. Denk aan pilots voor het real time meten met sensoren. Dit beleid moet innovaties stimuleren, het werk van de veehouder vergemakkelijken en moet leiden tot vermindering van emissies.

Je schrikt niet terug van technische details en bent sterk in abstract denken. Dat vergt dat je de kaders weet te doorgronden en in staat bent om erbuiten te denken.

Je bent bij deze beleidsvorming sparringpartner voor je collega’s van het taakveld. Je werkt nauw samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), met andere overheden, uitvoeringsorganisaties (RWS en RVO), maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland, onderzoeksinstellingen (WUR) en diverse directies binnen het departement.

Je bent een bruggenbouwer, sparringpartner, onderhoudt een netwerk en brengt mensen uit dat netwerk met elkaar in verbinding.

Je werkt in een politiek gevoelige omgeving waar de belangen uiteenlopend en groot kunnen zijn. Je bent daarin scherp en alert en je kunt een goed afgewogen oordeel vellen. Je voorstellen zijn uitvoerbaar en kunnen op politiek draagvlak rekenen.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een academische opleiding met een technisch (bèta) karakter.
 • Je bent in staat om de technische discussie te voeren en er bovenuit te stijgen door dit te vertalen naar uitvoerbare voorstellen die politiek draagvlak hebben.
 • Je hebt ervaring met advisering.
 • Je bent in staat strategisch te denken, hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en je kunt brede doelen ook vertalen naar praktische maatregelen.
 • Je durft verantwoordelijkheid te nemen, kunt goed zelfstandig werken en bent initiatiefrijk.
 • Je werkt resultaatgericht.
 • Je bent een verbinder (zowel intern als extern) en kunt goed in een team samenwerken.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 27 januari.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van het ministerie van lenW luidt: "lenW verbindt veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid".
Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) wordt gewerkt aan de volgende prioriteiten: Circulaire economie, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Duurzaam lenW, verpakkingenbeleid/zwerfafval, duurzaam gebruik van grondstoffen, afvalinzameling en recycling, agro/landbouw en luchtkwaliteit en geluidhinder. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen. Daardoor zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek zoals de aanpak van het stikstofprobleem en luchtkwaliteit waarbinnen het taakveld duurzame agro opereert.

Het landbouwbeleid staat volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling. De primaire verantwoordelijkheid voor dit onderwerp ligt bij het ministerie van LNV maar ook het ministerie van IenW heeft een aantal taken, waaronder de primaire verantwoordelijkheid voor normstelling voor veehouderijen. Deze taken zijn ondergebracht bij twee Directoraten Generaal: Water en Bodem (DGWB) en bij Milieu en Internationale Zaken (DGMI). DGWB is verantwoordelijk voor het beleid voor de bescherming van water en bodem, waarbij het ministerie van LNV eerstverantwoordelijk is voor het mestbeleid. DGMI is verantwoordelijk voor het beleid ter bescherming van de luchtkwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving, waarbij de nadruk ligt op emissies uit stallen. Dat werk wordt binnen DGMI/DLCE gedaan door het taakveld Duurzame Agro. Een relatief klein taakveld; we zijn met z’n zessen.
Het gaat daarbij met name om emissies van stikstof (ammoniak), fijnstof en om geurhinder. Beleidskaders vormen onder meer het Schone Lucht Akkoord, de aanbevelingen van de Commissie Biesheuvel (geur) en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Vooral het emissiebeleid voor ammoniak is sterk in beweging sinds de Raad van State in 2019 oordeelde dat de toenmalige Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet als onderbouwing kan dienen voor toestemming voor activiteiten die leiden tot stikstofdepositie. We werken projectmatig aan de uitvoering van de stikstofmaatregelen van het kabinet; met een hernieuwde aanpak van het stikstofprobleem met focus op innovatieve technieken.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer mr. C. Zuidema

06-29543712

Mevrouw mr. A.M. Oosterhof

06-55486255

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06-11585158

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker luchtvaartveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 18 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur informatievoorziening en ICT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur inkoop en subsidies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon