Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

(senior) Beleidsmedewerker Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-214
 • Plaatsingsdatum 26 augustus 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe gaan we om met ons milieu, met vraagstukken over gezonde lucht, het tegengaan van geluidsoverlast, en het versnellen van de transitie naar een Circulaire Economie? Deze vragen leven bij burgers, politici, journalisten en bedrijven. Het raakt ons ook allemaal omdat het een heel (inter)nationaal, actueel en tastbaar onderwerp is. Als je bij de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werkt, kom je daarom in een omgeving met veel dynamiek en vooruitgang. Dat is iets waar jij energie van krijgt.

Je krijgt de verantwoordelijkheid en de ruimte om in teamverband bij te dragen aan het verwezenlijken van de prioriteiten waar de directie aan werkt. In het taakveld directie-ondersteuning, waar je onderdeel van bent, staat ieder voor zich, maar zeker ook het team, garant voor de adequate ondersteuning van het management en de medewerkers van DLCE. Monitoren van de uitvoering van het Managementcontract, het communiceren van financiële adviezen vanuit de ondersteunende directie IBI (Integrale Bedrijfsvoering IenW) aan de directie en het rapporteren daarover aan het MT voor de sturing daarop, maken daar deel van uit. Als (senior) beleidsmedewerker ben je daar primair mee belast.

Jouw werkzaamheden bestaan uit de volgende bestanddelen, waarbij je nauw samenwerkt met de directiesecretaris:

 • Samen met de directiesecretaris:
  - bewaak je de planmatige uitvoering van de beleidsopgaven die zijn opgenomen in het Managementcontract van de directie met de leiding van Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI), en adviseer je het MT van DLCE over de door jou opgemerkte ontwikkelingen. Zicht hebben op het portfolio en ontwikkelingen van de directie en daartoe een effectief netwerk onderhouden, zijn vereisten om deze taak adequaat te kunnen uitvoeren.
  - beheer je een “rollende” jaarkalender voor het MT, zodat de geplande beleidsprestaties tijdig door de taakvelden van de directie worden opgeleverd en waar nodig eerst “aan de voorkant” voor resultaatgerichte sturing in het MT worden geagendeerd; jaag je de agendering van (strategische) beleidsonderwerpen aan voor bespreking en besluitvorming in het MT, het DT en in de Staf-DGMI met de bewindspersoon.
 • Als aanspreekpunt voor IBI, verzorg je de verbinding tussen hun afdeling Financiën en Inkoop en de directie. Je signaleert en vertaalt beleidsontwikkelingen binnen de taakvelden die financiële consequenties hebben in concrete vragen aan IBI voor inpassing in de begroting en in het Meerjaren Activiteiten Begroting (MAB). Andersom, analyses en adviezen van IBI aan het MT, help je valideren en implementeren. Je organiseert in afstemming met IBI, het periodiek overleg met de taakvelden over de uitvoering van geplande bestedingen.
 • Je bent belast met de coördinatie en de uitvoeringstaken voor DLCE i.h.k.v. de jaarlijkse begrotingscyclus. Je vertaalt de aanschrijvingen vanuit IBI, zodat de voorbereiding van de voorstellen vanuit de taakvelden binnen de directie tijdig en kwalitatief correct tot stand komen. Je coördineert en werkt ook mee aan de formulering van de bijdragen van de directie aan de jaarlijkse Beleidsagenda. Daarnaast verzorg en redigeer je de input voor de artikelsgewijze toelichting op de Beleidsartikelen in de begroting van DLCE. Hierbij beoordeel je de vanuit de taakvelden geleverde input en breng je daarover advies aan het MT uit.
 • Samen met de directiesecretaris verzorg je de coördinatie van de Parlementaire behandeling van de begroting, de suppletoire wetten en de jaarlijkse verantwoording.
 • Je ondersteunt de coördinatoren die binnen DLCE belast zijn met de voorbereiding van de jaarlijkse opdrachten vanuit DLCE aan het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), aan Rijkswaterstaat (RWS) en aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Je vervangt de directiesecretaris in de MT-vergaderingen bij diens afwezigheid.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding (of een gelijkwaardig niveau)
 • Je beschikt over analytisch inzicht en weet snel tot de kern van de zaak door te dringen. Je maakt snel onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en houdt overzicht: je adviezen getuigen daarvan.
 • Je bent samenwerkingsgericht, weet mensen in beweging te krijgen en weet goed verbindingen te leggen.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van en ervaring met het begrotingsproces bij de rijksoverheid of hebt dusdanig affiniteit hiermee om dit proces je snel eigen te maken.
 • Je beschikt over politiek/bestuurlijk inzicht;
 • Je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden; je bent in staat om de door anderen geleverde input tot één lopende en aansprekende tekst te kunnen vormen;
 • Plannen en organiseren van interne processen op gebied van ondersteuning, sturing en control gaan je goed af;
 • Je opereert proactief, doortastend, resultaatgericht, zorgvuldig en stemt goed af. Je insteek is steeds oplossingsgericht, waarbij je de geldende kaders en randvoorwaarden respecteert;
 • Je weet van aanpakken, je bewaakt de voortgang en behaalt deadlines;
 • Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust.

Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Voor rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband “arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd”

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan de volgende prioriteiten: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaam Infrastructuur en Waterstaat (IenW), wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, agro/landbouw en luchtkwaliteit/geluidshinder.

De missie van het ministerie van IenW luidt: ‘IenW verbindt veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid’. In het regeerakkoord is opgenomen dat CE van groot belang is voor een duurzame economie. Het kabinet zet hier dan ook stevig op in. Deze transitie naar een circulaire economie is onvermijdelijk en levert winst op voor milieu, klimaat, het verduurzamen van onze welvaart en werkgelegenheid. Het regeerakkoord gaat uit van een bijdrage van CE voor de klimaatdoelstellingen van 1 Mton CO2 in 2030. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen. Begin februari is het uitvoeringsprogramma aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek, zoals diverse afval- en landbouwdossiers, statiegeld en luchtkwaliteit.

Daarnaast wil de DLCE midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Het taakveld directie-ondersteuning faciliteert en ondersteunt de beleids- en beheersprocessen van de directie. Assistentie van het management van de directie vormt een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Het taakveld is opgebouwd uit beleidsondersteuners, managementassistenten, en beleidsmedewerkers die uitvoering geven aan planning en control-taken. Het taakveld wordt geleid door de directiesecretaris en telt in totaal 15 medewerkers.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C. Brinks

06-25356096

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06-11585158

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker veiligheid chemieclusters en vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HRM adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Detachering

Directiesecretaris

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon