(Senior) Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20220630_11/12
 • Plaatsingsdatum 1 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe houden we onze economie open en kunnen we tegelijkertijd gericht voorkomen dat actoren met verkeerde bedoelingen, waaronder staten, onze nationale veiligheid via onze economie ondermijnen, bijvoorbeeld door ongewenste inmenging in bedrijven? Dat is het zeer uitdagende en actuele onderwerp waar deze functie om draait.

WAT GA JE DOEN?
Het programma Economische Veiligheid richt zich op de ontwikkeling van beleid om de economie weerbaarder te maken tegen dreigingen van buitenaf. Het programma ontwikkelt nieuw beleidsinstrumentarium en wetgeving op het terrein van economische veiligheid. Daarnaast draagt het bij aan het uitdragen van het economische veiligheidsbeleid, in samenhang met de Europese partners in het veranderende mondiale speelveld.

Als enthousiaste (senior) beleidsmedewerker met relevante werkervaring trek je bij het programma Economische Veiligheid projecten op het terrein van economische veiligheid en maak je heldere adviezen voor de ambtelijke en politieke top. Ook bereid je verschillende overleggen voor op directie- en beleidsniveau en daarnaast ook inhoudelijke briefings op specifieke onderwerpen. Verder heb je een inhoudelijke rol bij de totstandkoming van lagere regelgeving bij de wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames en ander EV-instrumentarium. Bij het ontwikkelen van beleid gaat het steeds om de vraag hoe we onze economie adequaat kunnen beschermen en deze tegelijkertijd zo open mogelijk kunnen houden en eerlijke concurrentie kunnen waarborgen. Doordat het onderwerp economische veiligheid zich niet tot onze landsgrenzen beperkt, speelt je werk zich steeds af in een sterk internationale context.

Je werkt nauw samen met je collega's in het beleidsteam Economische Veiligheid (ca. 8 teamleden). Je werkt daarnaast veel samen met veiligheidspartners binnen de Rijksoverheid. Tegelijkertijd zijn de lijntjes met de beleidsdomeinen ter versterking van de economie, een modern innovatie- en industriebeleid, concurrentiepositie en de Europese interne markt kort. Het programma heeft een centrale en coördinerende rol binnen EZK en staat in nauw contact met andere departementen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het beleidsprogramma Economische Veiligheid maakt onderdeel uit van de EZK-directie Topsectoren en industriebeleid (TOP). TOP is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek is de directie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid en het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die daar spelen. De directie vervult een regierol, zowel richting externe stakeholders (o.a. topteams, bedrijven en koepel-/brancheorganisaties en de regio) als binnen de overheid (andere EZK-onderdelen en departementen) en bewaakt de integrale aanpak van het topsectorenbeleid. Daarnaast is de directie accountmanager voor het bedrijfsleven. De kerntaken van deze directie zijn:

 • Strategieontwikkeling voor het bedrijven- en industriebeleid, nationaal en in EU verband
 • De ontwikkeling en implementatie van de topsectorenaanpak en het bredere industriebeleid.
 • De ontwikkeling en implementatie van de verduurzamings- en klimaatstrategie voor de energie-intensieve industrie
 • De implementatie van de digitaliseringsstrategie voor de industrie (Smart Industry)
 • Het stimuleren van een geliberaliseerde defensiemarkt en het creëren van markttoegang voor de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie (DVI)
 • De beleidsontwikkeling op het terrein van economische veiligheid, circulaire economie, gastvrijheidseconomie, de detailhandel, de bouw, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Optreden als accountmanager van diverse sectoren en belangrijke bedrijvendossiers.
 • Zorg voor een uitstekend internationaal aantrekkelijk vestigingsklimaat, waaronder ruimtelijke vestigingsvoorwaarden zoals de mainports.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I)

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jaron Haas/Peter Hondebrink

0650738692/061137705

Marloes Smeets

06-11239798

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker internationaal industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Specialist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Innovatie en Kennis

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon