Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 1 november
 • Vacaturenummer DGBI_20230919_11/12
 • Plaatsingsdatum 20 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een gedreven professional met een passie voor beleidsontwikkeling? Wil je een sleutelrol spelen in het versterken van de economie tegen externe dreigingen? Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren bij ons ambitieuze team Economische Veiligheid!

Als (senior) beleidsmedewerker Economische Veiligheid ben jij de spil die de soms tegengestelde belangen op het terrein van economie en veiligheid samenbrengt en helpt bij het vormgeven en realiseren van een veilige en weerbare economie. Je duikt in de wereld van economische belangen, nationale veiligheid, toeleveringsketens, sensitieve technologieën en vitale processen. Je werkt aan uiteenlopende projecten, van visievorming over toekomstig beleid tot voorlichting van het (inter)nationale bedrijfsleven. De komende tijd ga je aan de slag met het verder versterken van de banden met het bedrijfsleven op het terrein van economische veiligheid. Ook ga je je bezighouden met het afbakenen van sensitieve technologieën die we wettelijk moeten beschermen. Verder adviseer je de politieke en ambtelijke top op verschillende onderwerpen. Naast de verantwoordelijkheid voor je eigen dossiers, ben je altijd bereid om bij te springen op andere lopende dossiers.

Team Economische Veiligheid
Je komt terecht in een gedreven, hecht team. Het team Economische Veiligheid bestaat uit ongeveer 8 personen en werkt aan uitdagende projecten die politieke, maatschappelijke en diplomatieke aandacht genereren. Het team zet zich in voor beleid om de economie van Nederland en Europa weerbaarder te maken tegen statelijke dreigingen. Het team heeft een centrale en coördinerende rol binnen EZK op het terrein van economische veiligheid en weerbaarheid en staat in nauw contact met andere departementen en internationale partners. Een recente mijlpaal van het team is de oprichting het Ondernemersloket Economische Veiligheid bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast is er sinds deze zomer een aparte wet in werking getreden gericht op het beschermen van onze economische veiligheid: de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames.

Wat bieden wij?

 • De kans om te werken aan politiekgevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.
 • Een coördinerende rol op een breed beleidsterrein dat volop in ontwikkeling is.
 • Een rol waarbij je actief bijdraagt aan de ontwikkeling van beleid en instrumentarium.
 • Samenwerking met diverse stakeholders, zowel nationaal als internationaal.
 • Ervaring als (senior) beleidsmedewerker met relevante kennis en inhoudelijke achtergrond.
 • In staat heldere adviezen te formuleren voor de ambtelijke en politieke top.
 • Goed in staat om verbinding te leggen met het bedrijfsleven.
 • Bekend met het werken aan beleidstrajecten en wetgeving.
 • Affiniteit met internationale vraagstukken en samenwerking.
 • WO werk- en denkniveau.
 • Omgevingsbewust, communicatief vaardig en verbindend.

Mocht je niet helemaal voldoen aan de functie-eisen maar lijkt de functie bij je te passen en denk je dat je een positieve bijdrage kan leveren, voel je dan zeker uitgenodigd om toch een motivatiebrief te sturen.

Competenties:

 • Pro-activiteit
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandigheid / zelfsturend vermogen
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendigheid
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Politiek/bestuurlijke en organisatie sensitiviteit
 • Plannen en organiseren

Wij vinden diversiteit binnen onze organisatie belangrijk en houden hier in de sollicitatieprocedure rekening mee. We geloven dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk en streven ernaar een organisatie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. We bekijken in ons werk vraagstukken daarom ook vanuit verschillende perspectieven en willen daarin aansluiten bij alle doelgroepen in de maatschappij.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Voorafgaand aan de aanstelling zal een veiligheidsonderzoek (VGB B) plaatsvinden.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) is onderdeel van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie. Met nu ruim 90 collega’s zijn we dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid waarmee we het verdienvermogen van de hele Nederlandse economie vergroten. Binnen onze directie zijn we o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid, economische veiligheid.

Directie TOP is hét aanspreekpunt voor het bedrijfsleven bij de overheid. Bij TOP werkt een diverse groep medewerkers aan het NL bedrijvenbeleid vanuit de ambities om belangrijke maatschappelijke transities door publiek-private inzet te helpen versnellen en het verdienvermogen van Nederland op peil te houden. Met gevoel wat werkt in de praktijk van economie en beleid zet TOP zich in om het verdienvermogen van Nederland op peil te houden. Dit doet TOP op basis van een sterke economische basis en kennis van sectoren. De directie TOP werkt aan de positionering van de maakindustrie, weerbaar maken van strategische sectoren, versterken van economische positie in mondiale waardeketens en het bevorderen van circulairiteit van grondstoffen.

Focus in het werk van de directie ligt op:

 • Benutten en versterken van ecosystemen van innovatieve bedrijven en (top-)sectoren, versterken van de concurrentiekracht van de (high tech) maakindustrie in internationaal perspectief, en het innovatieve en grondstoffenintensieve bedrijfsleven dat daarbij werkt aan vernieuwing en digitalisering van processen en producten.
 • Concurrentiekracht van de (hoogtechnologische/maak) industrie borgen en industrie helpen met wendbaarheid en weerbaarheid in de keten, vanuit thema’s als economische veiligheid, industriële participatie/ defensie-industriestrategie en strategisch industriebeleid. In het Europese industriebeleid wordt ingezet op sterke samenwerkingsverbanden in een aantal strategische waardeketens die maatschappelijk en economisch van groot belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof (IPCEI: Important Projects of Common European Interest). Dit biedt kansen voor de Nederlandse industrie om de innovatie- en technologische positie te versterken en uit te bouwen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I)

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jaron Haas

06 50 73 86 92

Peter Hondebrink

06 11 37 70 56

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rahayu Rasidin, Senior adviseur recruitment

06 15 47 56 54

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker directie Regio & Ruimte (regio Zuid)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie instrumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Woo en Transparantie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon