• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 11, schaal 12
    €4.024 - €6.907 (bruto)
  • Financieel / economisch, ICT, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-680, Plaatsingsdatum: 20 juni 2024

Als (senior) beleidsmedewerker eigenaarsadvisering heb jij een sleutelrol bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Je houdt de uitvoeringsorganisaties van SZW op koers en zet je in voor complexe vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van sturing op publieke waarden. Of het in de praktijk versterken van de samenwerking tussen de uitvoering en het ministerie. Heb jij een goed gevoel voor verschillende perspectieven? En kun je hierin met een gemeenschappelijk doel voor ogen scherp analyseren en adviseren? Lees dan vooral verder!

In deze uitdagende functie staat de relatie tussen beleid en uitvoering centraal. Samen met je collega’s ondersteun en adviseer je de ‘eigenaar’ van de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) van SZW; de (plaatsvervangend) secretaris-generaal. Deze zbo’s, zoals UWV en de Sociale Verzekeringsbank, hebben belangrijke taken op het gebied van sociale zekerheid. De (plaatsvervangend) secretaris-generaal kijkt of zij deze taken goed uitvoeren en zorgt voor een goede samenwerkingsrelatie tussen hen en het ministerie.
Je komt te werken op de afdeling eigenaarsadvisering. Vanuit jouw expertise draag je bij aan zowel beleid als uitvoering rondom sturings- en organisatievraagstukken. Ook krijg je een boeiend ICT-dossier ten aanzien van één van beide zbo’s onder je hoede. Je houdt toezicht op de ICT ontwikkelingen en bent voor hen het eerste aanspreekpunt. Uiteraard hou je de veranderende maatschappelijke context en politieke ontwikkelingen daarbij scherp in de gaten. En mocht dat nodig of gewenst zijn, dan speel je er proactief op in.
Samen met je collega’s van andere afdelingen werk je aan de juiste informatie op het RijksICT-dashboard. Bovendien kunnen er op verschillende momenten parlementaire werkzaamheden opduiken.
Naast deze taken draag je bij aan het sturen en toezicht houden vanuit SZW. Je analyseert, agendeert en initieert verbeteringen, met speciale aandacht voor de IV- en ICT-ontwikkelingen en projectvoering bij onze zbo's. Aanvullende taken overleggen we graag met jou. Natuurlijk houden we daarbij rekening met jouw specifieke interesse en de tijd en ruimte die je overhebt.

Deze functie staat zowel open op schaal 11 als 12. Als senior beleidsmedewerker schaal 12 pak je de werkzaamheden volledig zelfstandig op.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Eigenaarsadvisering ondersteunt de (plaatsvervangend) secretaris-generaal van SZW in haar rol als ‘eigenaar’ van de uitvoeringsorganisaties. De eigenaar heeft als taak het goed functioneren en de toekomstbestendigheid van de ZBO’s te bewaken zodat de uitvoering voor goede dienstverlening aan burgers kan zorgen, nu en in de toekomst. Daarbij gaat het om alle aspecten die de continuïteit, kwaliteit en stabiliteit van de uitvoeringsorganisaties raken zoals huisvesting, ICT, personeel, risico- en kwaliteitsmanagement. Hierbij zijn we ook verantwoordelijk voor de informatievoorziening/verantwoording over deze aspecten richting het parlement vanuit de bewindspersonen. Dit doen we samen met andere onderdelen binnen het departement zoals het CIO-office en de directie FEZ. Hiernaast zorgen we ook voor de randvoorwaarden voor een goede samenwerking binnen de driehoek van opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar. Dit bijvoorbeeld door de zorg voor goede afspraken over uitvoering- en invoeringstoetsen en het ontwikkelen en in de praktijk brengen van onze gemeenschappelijke samenwerkingsvisie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Rianne de Boer, Corporate Recruiter 06-50083126
Team Recruitment SZW 070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon