Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker en projectleider milieucriminaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 19 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-183
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior beleidsadviseur én projectleider heb je een interessante combinatiefunctie. Aan de ene kant leid je een actieplan om milieucriminaliteit tegen te gaan. Aan de andere kant ben je beleidsmedewerker die de ontwikkelingen rondom cybersecurity in de (petro)chemische industrie op de voet volgt. Wat deze taken met elkaar gemeen hebben? In beide gevallen draag jij vanuit Den Haag bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor álle inwoners van Nederland.

Ongezonde grafietregen, brandende stapels kunstgrasmatten en ernstige bodemverontreiniging: het zijn nare voorbeelden van milieuschade die niemand in zijn of haar achtertuin wil hebben. Er is in de afgelopen jaren veel gedaan om de uitstoot van milieuschadelijke stoffen te verminderen. Maar we zijn er nog niet. Zo zijn er bijvoorbeeld nog te veel bedrijven die bewust of onbewust de milieuregels overtreden. Milieucriminaliteit heeft effect op mens en milieu, maar is meestal weinig zichtbaar voor de samenleving. Tegelijkertijd zijn de schadelijke effecten groot. Denk maar aan het illegaal dumpen van asbest.

De aanpak van milieucriminaliteit is een opgave die inzet vraagt van diverse partijen, zoals politie, het Openbaar Ministerie, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en andere ministeries. Samen werken we aan een actieplan milieucriminaliteit. Als senior beleidsmedewerker ben jij projectleider van dit plan en de daarbij behorende deelplannen. Je stuurt een breed samengesteld team aan. Hierbij werk je samen met de verschillende partijen. Daarbij ga je opzoek naar kansen en ga je obstakels niet uit de weg. Hierover communiceer je proactief met zowel de Kamer als de bewindspersoon en vorm je een visie voor zowel de korte als de langere termijn.

Naast de inzet als projectleider Milieucriminaliteit ga je aan de slag met een heel ander thema als het gaat om het realiseren van een veilige leefomgeving: cybersecurity in de (petro)chemische industrie. De ontwikkelingen in cybertechnologie volgen elkaar in rap tempo op. Als beleidsmedewerker zet je je in om de cyberveiligheid in deze sector optimaal te waarborgen, zodat cyberincidenten en de gevolgen daarvan beperkt worden en we maatschappelijke ontwrichting voorkomen. In samenwerking met collega’s speel je actief in op relevante ontwikkelingen, stem je af met de (petro)chemische sector en doe je concrete beleidsvoorstellen die passen in het bredere kader van (inter)departementale beleidsprocessen op dit gebied. Ook zorg je voor afstemming en coördinatie binnen het departement.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis van milieucriminaliteit en je hebt affiniteit met cybersecurity.
 • Je voelt bestuurlijke belangen goed aan, kunt de haalbaarheid van acties en/of besluiten goed inschatten en je zorgt voor een zorgvuldige en vlotte politieke besluitvorming.
 • Je durft besluiten te nemen en bent daarin daadkrachtig.
 • Je kunt geduldig zijn en hebt een groot doorzettingsvermogen om aan lastige projecten te blijven werken.
 • Je kunt goed organiseren en strategisch denken.
 • Je bent goed in het bouwen en onderhouden van een netwerk — intern, extern en met de Kamer — en weet mensen te overtuigen door allianties en coalities te vormen.
 • Je schrijft to-the-point en kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als directie willen we midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij het aannemen van nieuw talent naar diversiteit in denkwijzen en werken er aan om een werkgever te zijn waarbij íedereen zicht thuis voelt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de directie Internationaal.

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M) geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte omgevingsveiligheids- en milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie kenmerkt zich door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid, waarbij we manoeuvreren tussen sterk uiteenlopende belangen.

De directie werkt in dynamische teams aan diverse actuele beleidsonderwerpen, zoals veiligheid van bedrijven, veiligheid van bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen, veiligheid van biotechnologie, veilig vervoer (van gevaarlijke stoffen), strategie en safe-by-design, vuurwerk, asbest, veiligheid van de Energietransitie, nucleaire veiligheid en straling, ICT (koppeling met de Omgevingswet) en crisiscoördinatie. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en benutten we de aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast is er een ondersteunend team (GO!). De leden van het managementteam sturen ieder een aantal teams aan. In totaal heb je bij O&M ongeveer 85 collega’s.

Alle medewerkers van de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's worden gestimuleerd van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen en om zichzelf te ontwikkelen. Daarom worden er ook trainingen en cursussen aangeboden. Nieuwe medewerkers worden gekoppeld aan een buddy met ervaring in het werkterrein. In de huidige situatie, waar we door de coronacrisis veel thuiswerken, geven we speciale aandacht aan het inwerken en thuis laten voelen van nieuwe collega’s.

Taakveld Bedrijven
Het taakveld Bedrijven zet zich in voor een veilige leefomgeving rond bedrijven. Het gaat daarbij om het voorkomen en beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie en gebruik van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Dit doen we onder andere via specifieke programma’s die zowel gericht zijn op technische verbeteringen als op de ontwikkeling van een veiligheidscultuur en de ontwikkeling van wetgeving (modernisering omgevingsveiligheid). Ook investeren we in een goed stelsel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Onderdeel van dit stelsel is de aanpak van grijze milieucriminaliteit. Hierbij werken we constructief aan het belang, de handhaving en verbeteringen om milieucriminaliteit tegen te gaan. Het taakveld en de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s richten hun strategie op het verschuiven van de focus van het beheersen van risico’s naar het voorkomen risico’s.

We zijn een resultaatgericht en betrokken team, waarin eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid vanzelfsprekend is. Onderling sparren en kritisch meedenken zien we als een prettige manier om samen verder te komen. Kom je bij ons, dan werk je met gedreven collega’s, in een taakveld met een fijne sfeer. We komen regelmatig bijeen, onder leiding van de taakveldcoördinator, wisselen actief informatie uit en geven presentaties aan elkaar. Ieder heeft zijn/haar eigen taken, maar niemand staat er alleen voor. In het team wordt in gezamenlijkheid besproken voor welke doelen het taakveld zich inzet en hoe we deze doelen gaan halen. Een goede onderlinge sfeer is daarbij essentieel.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. I.N. Absil

06-46636183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06-11585158

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker milieu, strategie en veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Veilige Energietransitie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker kennis en innovatie circulaire economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon