• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGMO 24-155, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Mobiliteit is belangrijk. In Nederland reizen we per jaar gezamenlijk 200 miljard km: lopend, op de fiets, met het OV of de auto. Meer dan een kwart van deze verplaatsingen in Nederland gaat per fiets. Daarmee vervult de fiets een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem. Hoe zorgen we als directie Duurzame Mobiliteit (DuMo) ervoor dat er meer mensen de fiets gaan gebruiken op een veilige fietsweg? Daar houd jij je mee bezig als senior beleidsmedewerker fiets bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zo oefen jij direct invloed uit op het Nederlandse fietsinfrastructuurbeleid! Interessant? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als senior beleidsmedewerker fiets ben jij dagelijks bezig met de de fietsinfrastructuur, dat onderdeel is van programmateam actieve mobiliteit in de directie Duurzame Mobiliteit (DuMo).

In het team werken we aan beleid voor fietsen en lopen. In jouw rol koppel je fietsbeleid aan nationale maatschappelijke opgaven op het gebied vanbereikbaarheid, woningbouw, , leefbaarheid, verkeersveiligheid, klimaat,en gezondheid. Je brengt beleidsmatige kennis in over de aanleg van fietswegen door heel Nederland. Je geeft invulling aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040 en de IenW Uitvoeringsagenda Fiets en draagt bij aan een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur. Je zorgt ervoor dat Actieve Mobiliteit meegenomen wordt in gebiedsgerichte programma’s en in nationale Woningbouw en bereikbaarheidsprogramma’s. Het toetsen van projectplannen en monitoren van de voortgang van activiteiten op het gebied van Actieve Mobiliteit.

In jouw rol is het belangrijk dat je alles goed organiseert , de juiste collega's en stakeholders betrekt en blijft motiveren voor het gezamenlijke doel. Netwerken is dan ook een groot onderdeel van je werk, zowel met interne als externe stakeholders.

Jouw directe team is divers en staat voor elkaar klaar. Je toekomstige team is begin dit jaar uitgeroepen als de meest positieve overheidsorganisatie van Nederland! Wij verwelkomen je dan ook graag!

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je krijgt van analyseren en het bedenken vanoplossingen veel energie. Je bent een netwerker en kunt relevante stakeholders binnen en buiten de overheid makkelijk vinden. En zij jou! Waarbij je rekening houdt met de maatschappelijke en politieke gevolgen. Je vindt het leuk om de staatssecretaris te adviseren, mee te schrijven aan Kamerbrieven, maar ook onderzoeken uitzetten die en een bijdrage te leveren aan Kamerdebatten. Het werk is deels projectmatig, maar vraagt ook vaak procesregie en jij vindt het allebei leuk. Je werkt samen met uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat. En het kan zomaar zijn dat je jouw mooie activiteiten internationaal mag toelichten; Nederland is tenslotte fietsland nummer 1 in de wereld!

Je wordt blij van de onderwerpen ruimtelijke ordening/ stedenbouw, duurzame mobiliteit, fietsinfrastructuur en fietsen. Je houdt van stevigeuitdagingen en je kunt jezelf op korte termijn de inhoud van dit dossier eigen maken. Je schuwt daarbij niet om je te verdiepen in details en uitwerkingen, maar je houdt altijd in het oog wat je doel is. Je focust op het resultaat, maar houdt daarbij je netwerk goed aangehaakt.

Kortom of je nu ervaring hebt als beleidsmedewerker in een politiek-ambtelijke setting, of in de wereld van fietsen en lopen, jij bent in staat om snel te schakelen en orde te scheppen te midden van chaos en krijgt hier veel energie van!

Ben je al overtuigd? Mooi! Heb je vragen? Neem dan contact op! Met Erik van den Eijnden plaatsvervangend Programmamanager Actieve Mobiliteit, via 06-52595670 of [email protected]

Op dit moment zijn er binnen onze directie Duurzame Mobiliteit een tal van vacatures beschikbaar vanwege onze groei. We nodigen je graag uit om samen te verkennen welke passende functies of rollen er voor jou beschikbaar zijn.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Mobiliteit

Zet je je graag in voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit van mensen en goederen? Hecht je belang aan toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen? Ons doel bij het Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) is om de bereikbaarheid van werk, zorg, wonen, onderwijs maar ook recreatie en transport in heel Nederland op een hoger plan te tillen. En om bij te dragen aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het wegennet en het gebruik van de spoorwegen verder te ontwikkelen. En door mobiliteit te verduurzamen en rekening te houden met de leefomgeving. Daarmee dragen we bij aan het welzijn en de welvaart van ons land en aan een mooier Nederland, nu en in de toekomst.

Waar wij onder andere aan werken:

 • het versterken van onze mainports- en achterlandverbindingen;
 • het versterken van nationale infrastructuur en de bereikbaarheid van stad, platteland en alles wat daar tussen zit;
 • de verduurzaming van mobiliteit (bijvoorbeeld door elektrificatie of het stimuleren van ander reisgedrag;
 • de blijvende sterke aandacht voor veiligheid op weg en het spoor;
 • het faciliteren van deur-tot-deurvervoer;
 • Nederland in de top in ‘smart mobility’.

Directie Duurzame Mobiliteit - Afdeling actieve mobiliteit (fietsen en lopen)
De directie Duurzame Mobiliteit zorgt ervoor dat er in 2050 geen klimaatuitstoot meer is van verkeer. Hierbij werken we samen met andere ministeries, steden, bedrijven en kennisinstellingen. We zorgen dat alle burgers en bedrijven de overstap kunnen maken op vervoer dat schoon en klimaatneutraal is. Zo werken we samen aan een mooier Nederland.

Binnen onze directie werken we aan de volgende programma’s:

 • elektrisch vervoer en laadinfrastructuur
 • verduurzaming van personenmobiliteit
 • verduurzaming van logistiek
 • duurzame waterstof en biobrandstoffen
 • fietsen en wandelen

Ons team actieve mobiliteit (fietsen en lopen) is begin dit jaar uitgeroepen als de meest positieve overheidsorganisatie van Nederland! Het team werkt met beleid voor fietsen en lopen structureel aan het oplossen van de nationale maatschappelijke opgaven op het gebied van bereikbaarheid, klimaat, woningbouw, leefbaarheid, verkeersveiligheid en gezondheid. Het gaat onder meer om uitwerking van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040 en de IenW uitvoeringsagenda Fiets, het samenbrengen van kennis en activiteiten rondom fietsinfrastructuur en fiets- en loopstimulering, Ontwikkelen van beleid voor diverse doelgroepen zodat zo veel mogelijk mensen die dit willen, en veilig kunnen gaan fietsen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik van den Eijnden, plaatsvervangend programmamanager actieve mobiliteit

06-52595670

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie

06-81352735

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialistisch adviseur duurzame mobiliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker financiën duurzame mobiliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner schoon en emissieloos bouwen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon