• Den Haag
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 18 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 875, Plaatsingsdatum: 29 mei 2024

Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan het versnellen van woningbouw, zonder te grote financiële risico’s te lopen? Op welke wijze kan een gemeente of provincie die in financiële problemen verkeert er weer bovenop komen? Welke ideeën kunnen we in de praktijk brengen om het (zelf)inzicht in de financiële gezondheid van gemeenten te versterken, bijvoorbeeld via een 'begrotingsscan' of vernieuwing van het toezicht?

Dit soort vragen houden je bezig als (senior) beleidsmedewerker financieel toezicht en monitoring bij het ministerie van BZK. Een belangrijke rol, want provincies en gemeenten werken dagelijks aan taken op bijvoorbeeld het terrein van de jeugdzorg, de energietransitie of openbaar vervoer. Jij draagt eraan bij, dat gemeenten en provincies daarbij verstandig financieel beleid voeren en de taken, middelen en uitvoeringskracht in balans zijn en blijven. Want alleen vanuit een financieel gezonde basis kunnen zij werken aan belangrijke maatschappelijke opgaven.

Wat je zoal doet in deze functie?
- Je houdt (financieel) toezicht op een aantal provincies en gemeenschappelijke regelingen. Met de regelgeving in je achterzak bevorder je een stabiele financiële huishouding van deze medeoverheden. Dit betekent dat je begrotingen en jaarverslagen beoordeelt en contacten met deze medeoverheden onderhoudt, bijvoorbeeld via werkbezoeken.
- Je kunt worden ingezet bij politiek gevoelige beleidstrajecten, vanuit de rol als toezichthouder, zoals bij een vraagstuk rond bestuurskracht bij een gemeente of provincie, Kamervragen over grondaankopen door gemeenten of de wijze waarop de middelen voor Jeugdzorg in de begrotingen worden opgenomen.
- Verder lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de begrotings- en verantwoordingsregels voor gemeenten en provincies en de wijze waarop het financieel toezicht kan worden doorontwikkeld.
- Je kunt ook ingezet worden als inspecteur bij een zogeheten 'Artikel 12 gemeente', die over een langere tijd grote financiële tekorten heeft.

We zetten als afdeling ook in op manieren om tijdiger te signaleren hoe gemeenten en provincies er financieel voor staan. Je draagt hieraan bij door mee te doen met de op data gerichte monitoring van de financiële positie van medeoverheden, of door het helpen bij de de inzet van de begrotingsscan als instrument waarmee gemeenten zichzelf langs de financiële meetlat kunnen leggen. Ook gebruik je jouw inzichten uit het toezicht om mee te denken over beleidsadviezen, zoals op welke wijze gemeenten om zouden moeten gaan met grondaankopen voor woningbouw.

Je werkt nauw samen met collega’s op het terrein van (financieel) toezicht en met andere directies van het ministerie, het ministerie van Financiën, provinciale toezichthouders en gemeenten, en hun koepelorganisaties (het IPO en de VNG). Afhankelijk van je interesse en kennis voer je werkzaamheden uit op andere terreinen van de financiën van medeoverheden, zoals het terugdringen van het aantal specifieke uitkeringen, een belangrijke doelstelling uit het nieuwe Coalitieakkoord.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsafdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring (RTM) werkt aan financieel en bestuurlijk krachtige gemeenten en provincies, zodat het lokaal bestuur passende voorzieningen aan zijn inwoners kan bieden. We vormen als afdeling een mooie mix van ervaren en jonge(re) krachten, er heerst een open sfeer met ruimte voor humor en we werken aan heel concrete taken, die direct effect hebben op gemeenten en provincies. Zo zorgen we ervoor dat de begrotings- en verantwoordingsregels voor gemeenten en provincies bij de tijd zijn en bijdragen aan een sterke lokale democratie. Ook werken we continue aan een goed zicht op de financiële situatie van provincies, regio's en gemeenten. We kijken als afdeling of de taken die medeoverheden hebben nog in balans zijn met de middelen die ze ontvangen en of er aanpassingen in het beleid nodig zijn. RTM is daarnaast verantwoordelijk voor het stelsel dat bepaalt onder welke voorwaarden geld aan gemeenten en provincies wordt uitgekeerd. We zien erop toe dat de administratieve lasten hierbij laag zijn en het stelsel samenwerking tussen overheden ondersteunt. Momenteel werken we hiertoe aan een herziening van het uitkeringsstelsel en de Financiële-verhoudingswet, die ertoe bijdraagt dat het aantal specifieke uitkeringen wordt beperkt. Ook maakt RTM de regels waarbinnen provincies financieel toezicht houden op gemeenten en houdt RTM zelf financieel toezicht op de provincies.
Er wordt vanuit onze afdeling veel samengewerkt: binnen BZK, maar ook met gemeenten en provincies, collega-departementen en partners, zoals accountants en het CBS.
De afdeling RTM maakt onderdeel uit van de directie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR). Een goed openbaar bestuur waarin burgers vertrouwen hebben, dat democratisch is gelegitimeerd en dat beschikt over een solide financiële basis: daar zetten we als directie op in. Er wordt momenteel veel van gemeenten en provincies gevraagd, zoals op het terrein van woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en jeugdzorg. Te meer reden, dat het openbaar bestuur daar goed toe in staat wordt gesteld, met passende middelen en instrumenten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Roxanne Schrama

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vacature beleidsmedewerker team gemeente- en provinciefonds (schaal 11)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vacature Senior beleidsmedewerker Jeugd/Wmo (schaal 12/13)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vacature beleidsmedewerker begroting gemeente- en provinciefonds en bommenregeli

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon