Senior beleidsmedewerker financiën en economie Caribisch Nederland

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 januari
 • Vacaturenummer KR/2021/16
 • Plaatsingsdatum 22 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een stabiele financieel-economische ontwikkeling in het Caribisch deel van het Koninkrijk bevorderen. Dat is jouw focus als senior beleidsmedewerker financiën en economie bij de directie Koninkrijksrelaties. Vanuit Den Haag richt jij je op alle zes de eilanden en dat betekent een diversiteit aan onderwerpen, contacten en belangen.

Je geeft invulling aan de toezichttaken van het Rijk als het gaat om de financiën en economische ontwikkelingen in de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat betekent dat je de financiële huishouding coördineert en toekomstbestendig maakt. Hiervoor overleg je met onder andere ambtenaren en accountants op de eilanden. Je doet dit vanuit Den Haag en enkele keren per jaar op locatie.

Ook ben je het aanspreekpunt voor de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministerraad in Den Haag. Gaat het om de bancaire dienstverlening in Caribisch Nederland, dan heb je nauw contact met Financiën, Economische Zaken, Algemene Zaken en de Algemene Rekenkamer en neem je deel aan interdepartementale werkgroepen.

Een belangrijk deel van je werk is het vergaren van kennis over financiële en economische vraagstukken. Op basis hiervan adviseer je de ambtelijke en politieke top, zowel mondeling als via beleidsnota’s en Kamerbrieven. Eén prangend vraagstuk springt er luid en duidelijk uit, en geldt voor alle zes de eilanden: hoe krijgen we na de coronapandemie weer een gezonde, robuuste en groeiende economie? Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën in het Caribisch deel van het Koninkrijk ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stilgevallen. De economie is fors gekrompen, de werkloosheid sterk gestegen en de armoede zorgelijk toegenomen. Jij helpt de eilanden, die vanwege hun schaal en ligging toch al zo kwetsbaar zijn, graag uit de brand met een verantwoord financieel beleid.

Op het gebied van financiën en economie zijn met de drie landen akkoorden gesloten voor hervormingen en maatregelen. Zo worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling. Tot die tijd neemt een tijdelijke werkorganisatie de taken rondom de uitvoering van de maatregelen op zich. Ook hierbij speel jij als senior beleidsmedewerker een rol; je werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van de hervormingen en maatregelen op het terrein van financiën en economie.

Jouw rol is uniek binnen de Rijksoverheid! Bij geen enkel ander rijksonderdeel ben je als beleidsmedewerker betrokken bij zowel de ontwikkeling van beleid en wetten áls bij de uitvoering ervan en het toezicht erop. Is een wet, die jij mede hebt ontwikkeld, in werking getreden? Dan controleer je ter plaatse of en hoe deze wordt uitgevoerd, en ga je aan de slag met eventuele knelpunten die je signaleert.

Ook bijzonder: je hebt direct contact met de mensen voor wie je het doet. Vergelijk Nederland met 18 miljoen inwoners met Saba, waar nog geen tweeduizend mensen wonen. Niet vreemd dus dat je ook onder de lokale bevolking een netwerk opbouwt en spart met bijvoorbeeld ondernemers. Een hele mooie uitdaging dus, waarbij je ook alle ruimte krijgt om te pioneren en je functie zelf vorm te geven.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid. Dit ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen, en binnen deze departementen een veelheid aan beleidsterreinen. We vervullen in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

Als directie Koninkrijksrelaties zijn we ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen, landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. We zijn verder verantwoordelijk voor realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de landen en Caribisch Nederland. Hetzelfde geldt voor alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Afdeling Financiën en Economie
Je gaat aan de slag bij de afdeling Financiën en Economie. We vormen een zeer divers team. Met vijftien collega’s vertegenwoordigen we zo ongeveer alle leeftijden en we hebben verschillende achtergronden. De ideale plek om kennis en ervaringen uit te wisselen. We focussen allemaal op onze eigen vraagstukken, maar omdat de onderwerpen elkaar vaak overlappen werken we veel met elkaar samen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Reza Tabatabaie, hoofd afdeling F&E

06-27364862

Inge Oppatja, projectleider HR

06-24694778

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Koninkrijksrelaties

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker financieel beheer/Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur/inspecteur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon