Senior beleidsmedewerker financiën en economie Caribisch Nederland

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 16 juli
 • Vacaturenummer KR/2022/18
 • Plaatsingsdatum 20 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een stabiele financieel-economische ontwikkeling in het Caribisch deel van het Koninkrijk bevorderen. Dat is jouw focus als (senior) beleidsmedewerker bij de afdeling Financiën en Economie van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties. Vanuit Den Haag richt jij je op alle zes de eilanden en dat betekent een diversiteit aan onderwerpen, contacten en belangen.

Je helpt de financiële huishouding van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba toekomstbestendig te maken. Hiervoor overleg je met onder andere ambtenaren en stakeholders in Nederland, maar ook op de eilanden. Je doet dit vanuit Den Haag en enkele keren per jaar op locatie.

Je bent hiervoor het aanspreekpunt voor de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de (Rijks)ministerraad in Den Haag. In die rol bereid je ook besluitvorming in de Rijksminsterraad en de ministerraad voor.

Een belangrijk deel van je werk is het vergaren van kennis over financiële en economische vraagstukken binnen de Caribische onderdelen van het Koninkrijk. Op basis hiervan adviseer je de ambtelijke en politieke leiding, zowel mondeling als via beleidsnota’s en Kamerbrieven. Een prangend vraagstuk springt er luid en duidelijk uit en geldt voor alle zes de eilanden: hoe krijgen we na de coronapandemie een gezonde, robuuste en groeiende economie?

Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën in het Caribisch deel van het Koninkrijk
ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stilgevallen. De economieën zijn fors gekrompen (meer dan -20%!), de werkloosheid is sterk gestegen en de armoede zorgelijk toegenomen. Jij helpt de eilanden, die vanwege hun schaal en ligging toch al zo kwetsbaar zijn, graag uit de brand met een verantwoord (financieel-)economisch beleid.

Nederland heeft de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten gesteund met directe hulp en het verstrekken van leningen. De leningen zijn onder voorwaarden verstrekt: de Landen voeren hervormingen en maatregelen door om het weerstandsvermogen te versterken. Voor de ondersteuning hiervan en het toezicht hierop wordt middels een consensusrijkswet een Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling opgericht (COHO). Ook hierbij speel jij als (senior) beleidsmedewerker een rol; samen met collega’s werk je aan het opstellen van beleidskaders en het adviseren en ondersteunen van de directeur-generaal Koninkrijksrelaties in zijn rol als opdrachtgever van het COHO.

Jouw rol is uniek binnen de Rijksoverheid! Bij geen enkel ander Rijksonderdeel ben je betrokken bij de economische ontwikkeling van een heel land, bij de ontwikkeling van beleid en wetten en de uitvoering ervan en het toezicht erop. Is een wet, die jij mede hebt ontwikkeld, in werking getreden? Dan controleer je ter plaatse of en hoe deze wordt uitgevoerd en ga je aan de slag met eventuele knelpunten die je signaleert.

Ook bijzonder: je hebt direct contact met de mensen voor wie je het doet. Vergelijk Nederland met 18 miljoen inwoners met Saba, waar nog geen tweeduizend mensen wonen. Niet vreemd dus dat je ook onder de lokale bevolking een netwerk
opbouwt en spart met bijvoorbeeld ondernemers. Een hele mooie uitdaging dus, waarbij je ook alle ruimte krijgt om te pionieren en je functie zelf vorm te geven.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. De directie Koninkrijksrelaties is verder verantwoordelijk voor realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roy Klein Veldink, interimmanager F&E

(06) 11 32 74 91

Inge Oppatja, projectleider HR

(06) 24 69 47 78

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Econoom directoraat-generaal Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Sr) Beleidsmedewerker Landen en crisisrespons Caribische delen v/h Koninkrijk

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker financiën gemeenten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon